دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-163 
بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)

صفحه 1-10

آذر حقیقی پشتیری؛ علی نقی کریمی؛ حمیدرضا تقی یاری؛ یحیی همزه؛ علی اکبر عنایتی


کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک

صفحه 79-90

نازنین مطیع؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی

صفحه 91-100

لادن پورسرتیپ؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ؛ دیتر اکشتاین


بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج

صفحه 153-163

شقایق رضانژاد؛ نورالدین نظرنژاد