تماس با ما

کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ

کد پستی: 77871-31587  صندوق پستی: 4111

تلفکس: 32224496-026

ایمیل: info@isswpi.ir

 ساعات تماس روزهای زوج از ساعت 12-8:30 و 16-13:30


CAPTCHA Image