ایندکس شدن مجله در پایگاه J-gate

از این پس مقالات منتشر شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران در پایگاه اطلاع رسانی J-gate ایندکس خواهد شد. بر اسا قرارداد منعقد شده تمت شماره های پیشین منتشر شده مجله نیز برای ثبت در پایگاه ارسال شده است.