اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 77
تعداد پذیرش 38
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 7440
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5108
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 70 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 9 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 49 %