دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 113-226 
اثر اصلاح حرارتی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوبِ نخل خرما

صفحه 155-167

10.22034/ijwp.2023.1996125.1603

مصطفی ملکی گلندوز؛ علی بیات کشکولی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ محمود رضا حسینی طباطبایی؛ هادی غلامیان