دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 513-692 
پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات

صفحه 533-541

جواد صالحی؛ سید احمد میر شکرایی؛ اعظم منفرد


تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

صفحه 553-569

اکرم صداقت؛ رضا اولادی؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی سیسی؛ عزیزااله خندان میرکوهی؛ شایان مهرآمیز


اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده

صفحه 645-656

مریم قربانی؛ زهرا اصغری آقمشهدی؛ سید مجتبی امینی نسب؛ رئوفه عابدینی


تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

صفحه 657-668

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

صفحه 683-692

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری