دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-180 
بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی

صفحه 39-52

محمد مهدی فائزی پور؛ زهرا نقی‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی همزه