دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-1800 
بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه

صفحه 119-128

عبدالله نجفی؛ سیده طاهره موسوی میرکلایی؛ بهزاد کرد؛ کامران بشارتی فر