نویسنده = نورالدین نظرنژاد
تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 213-223

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی؛ شقایق رضانژاد


بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 235-246

نجمه موسوی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور


بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 255-267

نورالدین نظرنژاد؛ شقایق رضانژاد؛ حسن شریفی


سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-43

مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ حسین رسالتی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور؛ فرهاد شیرینی


بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-135

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی


تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-77

محمدتقی منقولی؛ قاسم اسدپوراتوئی؛ نورالدین نظرنژاد؛ سیدمجید ذبیح زاده


تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 153-163

شقایق رضانژاد؛ نورالدین نظرنژاد


ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره

دوره 3، شماره 2، دی 1391، صفحه 105-117

رسول درستان؛ سید مجید ذبیح زاده؛ نورالدین نظرنژاد


تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب

دوره 2، شماره 2، دی 1390، صفحه 111-120

نورالدین نظرنژاد؛ مانیا جدیدی