داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
faezeh ghorbani دانشجو
df Tir Lecturer
روزبه آبیدنژاد فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قنبر ابراهیمی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران
علی ابیض تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی اهواز
کامبیز آبکنار دانشگاه گیلان
حمید اجتهادی
رحمن احمدی کمپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجو
محمد احمدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز احمدزاده دانشجو
عباس احمدی طارسی دانشجو /علوم تحقیقات گیلان
محمد حسن اختراع تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دکتری
محمدرضا اخگر دکتری
زین العابدین اخلاقی امیری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آذریان دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان
ولی آذری جوزان فرآورده های چوبی دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید آریا کارشناسی ارشد
محمدهادی آریایی منفرد فرآورده های چوبی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
یعقوب ایران‌منش عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
محمد هادی آریائی منفرد بازیافت و تبدیلات کاغذ عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
امین آرین اقتصاد چوب و مدیریت
داوود آزادفر مدیر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داوود آزادفر منابع طبیعی گرگان
محمد آزادفلاح بازیافت و تبدیلات کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سهیلا ایزدیار
کامبیز اسپهبدی
جواد اسحاقی راد دانشگاه ارومیه
اسدالله اسدی دانشگاه محقق اردبیلی
حامد اسدی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده منابع طبیعی نور
فرهاد اسدی تحقیقات
مریم اسدی دانشگاه تهران
مصطفی اسدی استاد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تخصص: سیتماتیک گیاهی
حسین اسداالله پور فرآورده های چوبی فعلا سمتی ندارم. تازه فارغ التحصیل شدم
محمدتقی اسداله زاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
قاسم اسدپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
قاسم اسدپور اتوئی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا اسدی خرم آبادی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،کارشناسی ارشد حفاظت چوب
روزبه اسدی خوانساری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی و حرفه‌ای صومعه‌سرا، دانشگاه فنی و حرفه ای
فرشته اسدی‌کرم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه اسعدی فارغالتحصیل دانشگاه تهران
فاطمه اسعدی دانشجو
محمد اسفندیاری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه شهید بهشتی
سعیده اسکندری دانشجوی دکتری دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی ساری
برمک اسلامی زئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
محمد اسماعیل پور نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تبریز گروه جنگلداری اهر
امید اسماعیل زاده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
امید اسماعیل‌زاده عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
سعید اسمعیلی مقدم فرآورده های چوبی دانشجو دوره دکتری تخصصی (Ph.D) فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
پیمان اشکاوند دانشجوی کارشناسی ارشد
سید مرتضی آصفی مدرس دانشگاه
فرناز اصلاح چسب چوب، فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ
فرناز اصلاح دانشگاه تهران
وحید اعتماد دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی دکتری جنگلشناسی و جنگلکاری
الیاس افرا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان
الیاس افرا نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی آفریدن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم افشارپور شیمی چوب هیات علمی/پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
داوود افهامی سیسی بیولوژی و بیومتری چوب، حفاظت چوب استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منصوره آقاسی زاده دانشگاه گیلان
علی اقتصادی رئیس گروه مهندسی جنگل- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اقتصادی موسسه تحقیقات
مقدسه اکبری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ فارغ التحصیل
ایمان اکبرپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دکتری صنایع خمیروکاغذ- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ
احمد اکبری نیا شیمی چوب
مسلم اکبری نیا دانشیار گروه جنگلداری تربیت مدرس
فرانک ایلشاهی
مریم اله دادی فارغ التحصیل دانشگاه تهران
سهراب الوانی نژاد هیئت علمی دانشگاه یاسوج
میترا امام
مصطفی امام پور حفاظت چوب مدیر کمیته استاندارد
محمد امامی نسب بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
منیره ایمانی مدرس دانشگاه جامع پیام نور خراسان شمالی
مجتبی ایمانی راستابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشجوی کارشناسی ارشد
بیت الله امان زاده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اصغر امیدوار فرآورده های چوبی دانشگاه گرگان
مجتبی امیری عضو هئیت علمی گروه جنگلداری- دانشکده کویرشناسی- دانشگاه سمنان
حمید امیرنژاد دانشگاه، هیأت علمی
علی رضا آملی کندری دانشگاه تهران
محمد امینی عضو هیات علمی سازمات تحقیقات کشاورزی
محمد امینی
هدایت اله امینیان فرآورده های چوبی، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس
فاطمه آموسی سازمان حفاظت محیط زیست
سیده طیبه اندرواژ کارشناسی ارشد- آموزش و پرورش شهرستان ساری
حمید آهنی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جعفر اولادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رضا اولادی بیولوژی و بیومتری چوب استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
محمد علی بای دانشگاه ازاد ،کارشناسی ارشد
علی بابایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود بیات منابع طبیعی
محمود بیات استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
هادی بیاتی دانشگاه تربیت مدرس
هادی بیاتی مرکز تحقیقات
علی بیات کشکولی اقتصاد چوب و مدیریت دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
ضیاءالدین باده یان دانشگاه لرستان
ضیاءالدین باده یان دانشگاه لرستان
ضیاءالدین باده یان استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه رستان
ویلما بایرام زاده دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج، دکتری جنگل و چوب
حسین بارانی دانشگاه گرگان-دانشکده مرتع و آبخیزداری
حسین بارانی دانشگاه گرگان-دانشکده مرتع و آبخیزداری
ناصر باغستانی میبدی
رسول باقری سراجی دانشجو
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری،کارشناس ارشد جنگلداری
عباس بانج شفیعی هیئت علمی/دانشگاه ارومیه
عباس بانج شفیعی دانشگاه ارومیه-دکتری
حسین بتولی دکتری
آرین بحری نژاد دفتر بیمه
آرین بحری نِِژاد کارمند
آرین بحری نِِژاد دانشگاه آزاد
رضا بخشی بیولوژی و بیومتری چوب عضو هیات علمی
جواد بذرافشان عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران
محمد مهدی برازنده شیمی چوب استادیار پژوهشی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مهین برشان دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
عبداله بریمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا بصیری هیات علمی دانشگاه خاتم الانبیائ بهبهان
رضا بصیری دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
زین العابدین بنایی جهرمی دانشگاه گیلان
امیراسلام بنیاد دکتری
امیراسلام بنیاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
سارا بنی نعیمه سازمان آب و برق خوزستان
سارا بنی نعیمه کارشناس ارشد سازمان اب و برق
ربیع بهروز تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
ربیع بهروز تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، شیمی چوب عضو هیإت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ایمان بهمنی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
زهرا بهمنی حفاظت چوب دانشجو
محسن بهمنی حفاظت چوب استادیار دانشگاه شهرکرد
محسن بهمنی حفاظت چوب استادیار گروه جنگلداری دانشگاه شهرکرد
مجید پاتو پژوهشگر جنگل
وحیده پیام نور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا پیرایش دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران
حمید رضا پیرایش فرآورده های چوبی دانشگاه شهید رجایی
مهتاب پیر باوقار دانشگاه کردستان، دکتری
مریم پیری کیا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژمان پرهیزکار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پریسا پروین دانشگاه شهید باهنر کرمان
هستی پطروسیان دانشگاه تهران
بابک پیله ور استادیار دانشگاه لرستان
حسن پوربابایی دانشگاه گیلان
حسن پوربابایی دانشگاه گیلان
واحد پورحسین مدیرتضمین کنترل کیفیت /کاغذ سازی کاوه
مرتضی پوررضا استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
لادن پورسرتیپ بیولوژی و بیومتری چوب هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
لادن پورسرتیپ دکتری
فرخ پورشکوری اله ده کارشناس پژوهشی - سازمان فضایی ایران
کامبیز پورطهماسی
ابراهیم پورفرید کمپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجو
غلامرضا پورفلاح اصلاح چوب مدیر شرکت کویر
حسین پورکریم دودانگه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران
شادمان پورموسی دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ
مهدی پورهاشمی دکتری-موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامران پورهوشیار ضیابری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ سرباز
علی اصغر تاتاری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دکتری تخصصی صنایع سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهجت تاج الدین کمپوزیت های چوب-پلاستیک عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
آژنگ تاجدینی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
لیلا تاجدینی فارغ التحصیل
آژنگ تاج دینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
هاجر تارویردی زاده فارغ التحصیل ارشد مهندسی جنگل / دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه گیلان
مهدی تجویدی Research Associate at University of Waterloo Paper & Forest Products
وحید تذکر رضایی اصلاح چوب هیات علمی/دانشگاه آزاد چالوس
اسداله ترابی عضو گروه تخصصی منابع طبیعی و آب و خاک موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
رضوانه ترابی زاده دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی جنگل
علی تراهی عضو هیئت علمی دانشگاه بهبهان
علی اصغر تراهی هیات علمی گروه سنجش از دور دانشگاه خوارزمی تهران
جواد ترکمن دانشگاه گیلان-دکترا
جواد ترکمن دکتری
حمیدرضا تقی یاری اصلاح چوب، حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
صابر تقی پور حفاظت چوب دانشجوی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگلشناسی و اکولوژی جنگل - دانشگاه گیلان
ادرىس تقواىى دانشگاه گىلان
زهرا تکزارع تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجو
فرزام توانکار استادیار علوم جنگل، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی
قاسم توحیدلو دکتری
هومان توفیقی مدیر طراحی و مهندسی
امیر توکلی اقتصاد چوب و مدیریت دکتری اقتصاد صنایع چوب و کاغذ/ مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
رضا توکل افشاری استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: علوم و تکنولوژی بذر
محمد توکلیان دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین توکلی عنبران
امیر توکمه چی شیمی چوب
خسرو ثاقب طالبی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احمد ثمریها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکترای صنایع چوب و کاغذ
الهام جافریان کردستان
لاله جاوید تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ کارشناس مسئول -سازمان ملی استاندارد -پژوهشگاه استاندارد
کیوان جباری گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهمن جباریان امیری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مریم جبلی کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابوالفضل جعفری دانشگاه تربیت مدرس-دانشجوی دکتری
آرمین جعفری اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فاطمه جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
حسین جعفرزاده فرآورده های چوبی دانشجو
سید غلامعلی جلالی اقتصاد چوب و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
سید غلامعلی جلالی دانشگاه تربیت مدرس
حسین جلالی ترشیزی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، شیمی چوب هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حمید جلیلوند دانشگاه مازندران
حمید جلیلوند بیولوژی و بیومتری چوب عضو هیأت علمی
لعیا جمالی راد فرآورده های چوبی عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
محمد جمشیدی دانشجو
مهدی جنوبی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
علی جهانی
حسن جهانبازی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (مرکز تحقیقات شهرکرد)
اسفندیار جهانتاب دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه تهران
شایسته جهانشاهی چسب چوب، فرآورده های چوبی دکترای بایوکامپوزیت-دانشگاه تهران
احمد جهان لتیباری
زهرا جهانی لمر دانشگاه
زهرا جهانی لمر فرآورده های چوبی دانشگاه گرگان
رقیه جهدی دانشجوی دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
محسن جوانمیری پور دانشجوی دکترا جنگلداری
زینب جوانمرد دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد
مقداد جورغلامی دانشگاه تهران دکتری
مقداد جورغلامی گروه جنگلداری-دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه تهران
آرش چاوشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محی الدین چم کوری بازیافت و تبدیلات کاغذ hsjhn
مجید چهارمحالی کمپوزیت های چوب-پلاستیک
احمد چهل مردیان مکانیک چوب و فرآورده های چوبی مدیرفروش / شرکت دکوراسیون داخلی طرح گستر
عبدالله ح فرآورده های چوبی مدیر گروه/علوم و صنایع چوب و کاغذ/دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
الیاس حیاتی دانشجوی دکتری علوم جنگل/دانشگاه تهران
شهاب الدین حاتمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج
علی حاجی احمد
رضا حاجی حسنی حفاظت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
گودرز حاجی زاده دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بنیامین حاجی مهدی فرآورده های چوبی دکتری صنایع چوب،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناس کنترل کیفیت در صنعت مبلمان خانگی
قاسم حبیبی بی بالانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سحاب حجازی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار دانشگاه تهران
حسین حجت مربی فنی و حرفه ای
حسین حجت کارمند
حسین حجت سازمان فنی و حرفه ای
سید محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حجتی دانشگاه مازندران
ابراهیم حجتی مروست دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد
رضاحسین حیدری دانشگاه رازی-دکترای جنگلداری
سید امیر محمد حیدری دانشجو
محمدجواد حیدری دانشگاه تربیت مدرس
احسان حیدریان دانشجو
محمود حیدریان هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد
ابوذر حیدری صفری کوچی دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی دانشگاه گیلان
ابوذر حیدری صفری کوچی دانشجوی فوق لیسانس جنگلشناسی دانشگاه گیلان
سید محسن حسام زاده حجازی
سید محسن حسنی دانشگاه تهران
محمد جواد حسنی دانشجوی مهندسی صنایع مبلمان / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احمد حسینی پژوهشگر
حسین حسینی فرآورده های چوبی مدیر تولید
ساره حسینی دانشجوی دکتری رشته مهندسی جنگلداری– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید محسن حسینی فرآورده های چوبی مدیر طراحی تحقیقات و توسعه و مدیر کنترل کیفیت شرکت صنعت چوب شمال
سید محسن حسینی استاد دانشگاه تربیت مدرس
سیده زهرا حسینی دانشگاه
عطا حسینی
عطاالله حسینی دکتری دانشگاه مازندران
وحید حسینی دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، دکترای جنگلداری
سکینه حسینی اقبال فرآورده های چوبی بدون سمت
افروز حسنی بوساری دانشگاه گیلان
علی حسن پور تیچی مدرس
ایرج حسن زاد ناورودی عضو هیئت علمی/دانشگاه گیلان
بهروز حسن زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
مرضیه حسن زاده دانشگاه زابل
امید حسین زاده اقتصاد چوب و مدیریت هیئت علمی
جابر حسین زاده دانشگاه تهران
جعفر حسین زاده عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
محمدنبی حسنوند دانشگاه لرستان
نبی حسنوند دانشگاه لرستان
سید مهدی حشمت الواعظین دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دکترای اقتصاد منابع طبیعی
سید مهدی حشمت الواعظین دکتری، دانشگاه تهران
محرم حضرتی فرآورده های چوبی دانشگاه تهران
محمد حق پناه فرآورده های چوبی کارشناس ارشد فرآورده های چندسازه چوب
نیلوفر حق دوست دانشگاه تربیت مدرس
سیده کوثر حمیدی تهران
بهنام حمزه
رقیه حمزه زاده دانشجو
محمدرضا یحیوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
مصطفی یحیوی دیزج دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین خان جان زاده فرآورده های چوبی دانشگاه تربیت مدرس
حسین خان جان زاده فرآورده های چوبی دانشجوی دکترا/ دانشگاه تربیت مدرس
مجید خانعلی دانشگاه تهران
محمدباقر خدایی عضو هئیت علمی
حامد خدادادی علی آبادی مدیریت تولید
فرامرز خدائیان چگینی دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
مریم خیری دبیر حق التدریس/آموزش و پرورش
ابولقاسم خزاعیان دانشگاه گرگان
آسیه خزینی دانشگاه منابع ظبیعی گرگان
امیر خسروانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام خلیقی
فریبا خلیلی نفتچالی دانشگاه شهید بهشتی
علی خنجری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ندا خواجه ئی دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مصطفی خوشنویس
کبری دادمحمدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه هنر اصفهان
رحیم یدالهی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
مسیب دالوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد حسین داودی استادیار، موسسه آب و خاک کشور، تخصص: شیمی خاک
علیرضا درستکار فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد دریکوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تهران،دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ
هادی درودی کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران شاخه شرق و شمال شرق کشور
مهندس درویش
علی اصغر درویش صفت گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عاطفه دژبان کارشناسی ارشد
فروغ دستوریان مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
اکبر دلداری نیلاش دانشگاه گیلان
مجتبی دلشاد استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها/ تولی
سعیده دلفان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی دکتری
کاظم دوست حسینی
حسن دوستی کلاکی دانشجوی دانشگاه پیام نور مازندران
سروش ذبیح اللهی دانشجوی دکتری
سید مجید ذبیح زاده عضو هیات علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید مجید ذبیح زاده دانشیار گروه صنایع خمیر وکاغذسازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رقیه ذوالفقاری دانشگاه یاسوج
رقیه ذوالفقاری دانشگاه یاسوج- دکترای جنگل
شقایق ذوالقدری دانشگاه گیلان،کارشناس ارشد
وحید ریاحی دانشگاه تربیت معلم
محمد هادی راد
کامبیز راشدی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
کامبیز راشدی دانشگاه تهران
محمد ربیعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی رجبی دکتری دانشگاه تهران
محمد رجبی دهکی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی آموزش و پرورش
عاطفه رحیمی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشکده منابع طبیعی
احمد رحمانی موسسه دکتری
رامین رحمانی عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی رحمانی نیا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشگاه تربیت مدرس
زینب رحمتی سمتی ندارم
عبداله رستم آبادی دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اکبر رستم پور هفتخوانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیئت علمی گروه صنایع چوب وکاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
تیمور رستمی شاهراجی دانشگاه گیلان دکتری
داود رسولی کمپوزیت های چوب-پلاستیک استاد دانشگاه
ناصر رسول پور هدایتی دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری
اسماعیل رسولی گرمارودی معاون آموزشی دانشکده مهندسی فناوری های نوین و مدیر گروه مهندسی پالایش زیستی دانشگاه شهید بهشتی
ایمان رشیدی جویباری بازیافت و تبدیلات کاغذ، نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران-پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی
زینب رضایی کارشناس
سید علی اکبر رضایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران - دکتری اکولوژی جنگل
سید علی اکبر رضایی استادیار - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران - دکتری اکولوژی جنگل
صدیقه رضایی فرآورده های چوبی کارشناس کنترل کیفیت صنایع چوب خزر کاسپین
عبدالمطلب رضایی دانشگاه تهران
مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس
مهنوش رضایی کارشناس/ موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
پژمان رضایتی چرانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
فاطمه رضائی فرآورده های چوبی دانشجوی دکترا
حسین رضائی شهری مدیر سازه های چوبی کلبه (ساخت خونه چوبی، کلبه، آلاچیق و...)
سید هادی رضوی استاد گروه علوم و صنایع غذایی
نجمه السادات رضوی ندارم
احمد رضوانفر
حامد رفیعی دانشگاه تهران
امید رفیعیان دکتری
مائده رفعتی دانشگاه پیام نور استن مازندران
علی رفیقی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رفیقی اقتصاد چوب و مدیریت، نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی رمضان زاده اقتصاد چوب و مدیریت هنرستان فنی 410 مرحوم نوشیروانی
فاطمه رنجبر فارغ التحصیل دانشگاه گیلان
حسین رنگ آور هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
هاشم رهامین نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ فارغ التحصیل دکتری تخصصی نانوسلولز و نانوفیلترهای سلولزی از دانشگاه تهران
هومن روانبخش عضو هیات علمی- دانشگاه سمنان
مهدی روحانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد
مهران روح نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد کرج
حمیدرضا رودی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین- گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ
علی رئیسی استبرق استادیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: ‎‏مکانیک خاک و پی‏
هاجر رئیسی نافچی کمپوزیت های چوب-پلاستیک دانش اموخته دانشگاه تربیت مدرس
سعیده زارع تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ مدیر R&D شرکت کاغذ کار کسری یزد
نسترن زارع دانشجو
میلاد زارعی دانشگاه گیلان
محمدعلی زارع چاهوکی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید زارع حسین آبادی فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
قوام الدین زاهدی امیری دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهرداد زرافشار دانشجو آموخته دکتری-دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد زینلی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
حسین زینی وند دکتری، دانشگاه لرستان
صابر زهری دانشگاه محقق اردبیلی
سحر سادات زاده مکانیک چوب و فرآورده های چوبی مدیر فروش ترمو وود استوراانسو
سمیرا ساسانی فر دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه ارومیه
مجید سالاری فرآورده های چوبی دانشگاه گنبد کاووس
فاطمه سالاریان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین سالاروندشمسی دانشچو
زهرا سیاهمرد فرآورده های چوبی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سیما سپهوند فرآورده های چوبی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
اصغر سپه وند اداره کل منابع طبیعی استان تهران
طه سخندان سرخابی اقتصاد چوب و مدیریت، فرآورده های چوبی مدیر اجرایی شرکت ساختمانی آتریسا
نسرین سیدی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
نسرین سیدی دانشگاه ارومیه
احمدرضا سرائیان دکتری
اکبر سرباز وایقان فروشنده
فرشاد سرخوش رحمانی مدرس سابق دانشگاه آزاد تاکستان
حسین سردابی عضو هیئت علمی/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیر سعادتی دانشگاه تهران
نرجس سعادتمند دانشگاه گیلان
محمدعلی سعادت نیا فیزیک چوب استادیار دانشگاه شهید چمران
محمد علی سعادت نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان
کیومرث سفیدی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتری اکولوژی جنگل و جنگلشناسی
فاطمه سفیدکن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
سلطانعلی سلطانی نژاد مربی پایه 6 - بهره برداری جنگل- دانشگاه گرگان
اعظم سلیمانی دانشگاه تربیت مدرس
حسین سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید سلیمانی مشاور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
رامینه سلیمانی دانجشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
هاشم سماک محمدزاده کارشناس مکانیک
هرمز سهرابی دانشگاه تربیت مدرس
هرمز سهرابی هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
هرمز سهرابی دانشگاه
سهیل سهیلی اصفهانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، کارشناس ارشد جنگلداری
علیرضا سوخته سرایی مدیر شرکت مدیران
حمید سودائی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد کاظم سوری استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی سبزی و تغذیه گیاهی
جواد سوسنی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مهدی سوقندی فرآورده های چوبی مدیر بازرگانی شرکت صنایع چوب همگامان خراسان
رضا شاپورنژاد شیمی چوب کاغذ سازی پارس
جلال شاخص تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
زاهد شاکری دکتری
الهام شبانی دانشگه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شعبان شتایی دانشگاه گرگان
سید وهاب شجاع الدینی عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
سعیده شجاعی علی آبادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آرمان شیخ دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم شیخ حسینی فرد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمد شیخکانلوی میلان دانشگاه گیلان- دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
زهرا شریفی دانشجو
محمد شریفی پیام نور مازندران
مرتضی شریفی سازمان جنگلها- شورای عالی جنگل (تخصص پارک‌های جنگلی)
محمد شریفی کیا استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد شریفی کیا هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
انوشیروان شیروانی جنگلداری و اقتصاد جنگل
نقی شعبانیان دانشگاه کردستان
کلثوم شعبانی نژاد دانشگاه
مسعود شفیعی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشجویی دانشگاه زابل
فاطمه شفیعی (اقتصادی - اجتماعی) (اقتصادی - اجتماعی)
فرزاد شکیبائی مسئول آموزش علمی - کاربردی
محمد شمسیان عضو هیات علمی
محمد شمسیان دانشگاه زابل
نعیمه شهرابی فراهانی دبیر أموزش و برورش
افسانه شهرکی دانشجو دوره دکتری تخصصی فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
محمودرضا صاحبی رئیس پژوهشکده سنجش از دور
حسین صادقی دانشگاه شیراز- دکترای زراعت
حسین صادقی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید محمد معین صادقی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران
مائده صادقی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
نادر صادقی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسین صادق‌زاده کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کوروش صارمی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی سرپرست تولید
ایرج صالح دانشگاه تهران
اعظم السادات صالحی کارشناس ناظر- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
علی صالحی
علیرضا صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
علیرضا صالحی دانشگاه یاسوج
امیر صالح پور منابع طبیعی نوشهر
پروین صالحی شانجانی
معصومه صیدفروش لاهیجی کارشناس ارشد پژوهشی
اعظم صفی
اعظم صفی
حسین صفایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
وحید رضا صفدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشیار
ودود صمدی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حمید صوفی مریو کارشناس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
اصغر طارمیان فیزیک چوب گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا طاطیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمیرا طاعتی دانش آموخته کارشناسی ارشد
منیژه طالبی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد
منیژه طالبی دانشجو/ دانشگاه تهران
مهسا طالبی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کامبیز طاهری هیات علمی دانشگاه گیلان
سیده مریم طاهرزاده موسویان دانشگاه گیلان
تقی طبرسا gorgan
مسعود طبری کوچکسرایی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری کوچکسرایی دکترا
عبدالرضا طریقتی دانشجو
نوشین طغرایی
نوشین طغرائی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دکترای منابع طبیعی
نوشین طغرائی رییس گروه پالئوبوتانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد طلایی پور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
آیسونا طلائی اصلاح چوب عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی
پژمان طهماسبی دانشگاه شهرکرد
وحید طوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی طویلی دکتری، دانشگاه تهران
رویا عابدی دانشجوی دکترای جنگلداری/دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
رئوفه عابدینی
محمد عادفی‌پور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد نقی عادل دانشگاه گیلان
فردوس عادلی مسبب کارشناس ارزیابی ذخایر گیاهی
معصومه عبادی دانشجو
جواد عباسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جواد عباسی دانشگاه یاسوج‏‏ - دانشج.ی کارشناسی ارشد جنگلداری
جواد عباسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
م‍ژگان عباسی دانشگاه شهرکرد
مهدی عباسیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیغی گرگان
اکرم عباسی فر حمایت
احسان عبدی دانشکده منابع طبیعی
امید عبدی منابع طبیعی- کارشناسی ارشد
علی عبدالخانی شیمی چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مجید عبدلی *************
حمیده عبدل زاده مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت چسب چوب استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شهاب عراقی نژاد دانشگاه تهران پردیس ک و م ط گروه آبیاری
سپیده عرفانی دانشگاه پیام نور بهشهر
سید یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز، استادیار، دکتری جنگلداری
ستار عزتی دانشجوی دکتری جنگلداری
جلال عزیز دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه گیلان
صغری عزیزی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
یعقوب عزیزی جنگلهاومراتعوآبخیزداری
فروزان عزیزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی اقتصاد چوب و مدیریت هیئت علمی
سارا عزیزی قلاتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
سارا عزیزی قلاتی دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا عزیزی قلاتی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد عزیزی موصلو تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
رقیه عشایری دانشجو رشته فرآورده های چند سازه چوب
علیرضا عشوری سازمان پژوهش های غلمی صنعتی
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علیرضا عشوری کمپوزیت های چوب-پلاستیک گروه شیمی آلی و پلیمر
یونس عصری هیات علمی موسسه تحقیقات سازمان جنگلها و مراتع
پدرام عطارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتری
سعید عظیمی دبیر/ آموزش و پرورش منطقه3
حسین علائی سازمان جنگلها و مراتع، دفتر امور بهربرداری جنگل و مرتع
علی علی پور دانشکاه مهندسی دانشگاه یاسوج
حسینعلی علیخانی (بیولوژی خاک)
فاطمه علیدادی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
طاهره علی زاده کارشناسی ارشد پزوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
حسن علیزاده اقتصاد چوب و مدیریت گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، کرج، ایران
سیدمهدی علیزاده دانشگاه
علیرضا علی عرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صهباء علی نیای لاکانی شیمی چوب فارغ التحصیل دکترا
سیدجلیل علوی تربیت مدرس
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر عنایتی فرآورده های چوبی استاد / دانشگاه تهران
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
پدرام غدیری‌پور کارشناس پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رباب غفاری فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رباب غفاری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منصور غفاری نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشجوی دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید غفارزاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محمد غفرانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
منصور غلامی فرآورده های چوبی دانشجو کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوبی
هادی غلامیان فیزیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد فارسی کمپوزیت های چوب-پلاستیک گروه صنایع چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
پیام فیاض دانشگاه یاسوج
بهروز فانی مرکز تحقیقات منابع طبیعی کردستان، فوق لیسانس جنگل
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
علی فتح الله زاده فرآورده های چوبی University of Tehran
امید فتحی زاده دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجو دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
عباس فخریان روغنی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ رئیس آزمایشگاه شیمی چوب و کاغذ سازی/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرشته فدوی شیمی چوب دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
محمد فرج اله پور فرآورده های چوبی دانشجوی دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شهروز فروتن کیا دانشکده علوم اجتماعی گروه توسعه روستایی
امیرحسین فیروزان معاون آموزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رامید فروزانفر تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ چوب و کاغذ مازندران
محبوبه فسحت فارغ التحصیل رشته جنگلداری
رویا فضلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم فضل الهی محمدی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری تخصصی
جهانگیر فقهی مدیر مسئول / دانشگاه تهران
اصغر فلاح
سید رشید فلاح شمسی استادیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، مهندسی آب، تخصص: GIS
رفعت‌اله قاسمی عضو هیات علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سمیه قاسمی دانشگاه یزد
سمیه قاسمی فرآورده های چوبی فارغ التحصیل دکتری صنایع چوب
فرهاد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
علی قاسمیان عضو هیات علمی
علی قاسمیان عضو هیات علمی
سمیه قربانی معاون فناوری جهاد دانشگاهی لرستان
علیرضا قربانی دانشجو
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
مریم قربانی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
مهدی قربانی دانشگاه تهران
پیام قربان نژاد اقتصاد چوب و مدیریت شهید بهشتی
سعید قلی پور دانش اموخته کارشناسی ارشد
رضا قمری فرآورده های چوبی سرباز سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
عباس قمری زارع
سجاد قنبری دانشگاه تهران
عباس قنبری کمپوزیت های چوب-پلاستیک گرگان
سامان قهری چسب چوب دانشگاه تربیت مدرس- آرین سعید، فرآیند تولید
صالح قهرمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لقمان قهرمانی
لقمان قهرمانی استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
خدیجه کیاپاشا کارشناس ارشد، مربی
ابوالفضل کارگرفرد فرآورده های چوبی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابوالفضل کارگرفرد موسسه تحقیقات
شهره کاظمی کارشناس ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم کاظم پور لارسری دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه گیلان
سعید کاظمی نجفی
مهدی کاکاوند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
میثم کامیاب فرآورده های چوبی بیکار
میثم کامیاب فرآورده های چوبی بیکار
سعید کامرانی مدیرکارخانه شرکت رهااذین
بهمن کیانی مدیر گروه جنگلداری، دانشگاه یزد
حامده کیانی لاریمی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجو
حسین کاویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید کیائی بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی کبورانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
علیرضا کبورانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی Researcher
محدثه کرامتی کارشناسی ارشد
داود کرتولی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
بهزاد کرد کمپوزیت های چوب-پلاستیک گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
محمدایاز کردی حفاظت چوب ندارد
امیر کردعلیوند نویسنده مسئول
آرش کرمی دانشگاه تهران
الهام کرمی اصلاح چوب، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی مشاور مدیریت عامل
جلیل کرمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عین اله کرمی کارشناس ارشد فرآورده های چند سازه چوب
مهناز کریمی عضو هیات علمی
حسن کرمانیان استادیار گروه فناوری سلولز وکاغذ دانشگاه شهید بهشتی
حسین کرمانیان سرپرست دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی- رئیس پارک علمی تحقیقاتی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
عاطفه کریمیان بهنمیری دانشگاه گیلان
محمد کرمانشاهانی کارشناس ارشد باغبانی-دانشگاه تهران
لیلا کرمیان عمرانی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
موسی کریم پور کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی کلاگر فرآورده های چوبی دکتری صنایع چوب و کاغذ. کارشناس جنگل، شرکت جنگل شفارود، گیلان، ایران
محسن کلاگری موسسه تحقیقات
خلیل کلانتری
سیاوش کلبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
هاشم کنشلو عضو هیات علمی-موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی کهن ترابی دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
احسان کهنه دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کهوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
فرشاد کیوان بهجو اقتصاد چوب و مدیریت دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد کول دانشگاه زابل
شهریار کوهزاد اقتصاد چوب و مدیریت سرپرست _ ایرانخودرو
فریبا یگانه دانشگاه تربیت مدرس
فریبا یگانه کارشناس ارشد
مسعود گرامی دانشجو
یونس گراوند دانشجو
یونس گراوند دانشجو
یوسف گرجی بحری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رحمت اله گرگیج بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
مجتبی گلی کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ
نجیبه گیلانی پور فرآورده های چوبی دانشجو
فرداد گلبابائی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
شاهین گنجه ای ندارم
محمد لایقی دکتری
احمد جهان لتیباری دانشگاه آزاد واحد کرج - دانشیار
ابراهیم لشکربلوکی بیولوژی و بیومتری چوب عضو هئیت علمی
ابراهیم لشکربلوکی عضو هئیت علمی
مجید لقمانپور سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
نیکان لینک NikanLink
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
نادر مایلی دانشگاه منچستر-مدرسه ی مواد-دانشجوی دکتری
نادر مایلی دانشگاه منچستر-مدرسه ی مواد-دانشجوی دکتری
اسدالله متاجی دکتری
فرزانه متاجی دانشجو
مرتضی متانی بورخیلی دانشکده منابع طبیعی ساری کارشناس ارشد چوب و کاغذ
بابک متشرع زاده دانشگاه تهران
محمد متینی زاده دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
محمد متینی‌زاده مسؤول آزمایشگاه تحقیقات جنگل/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
طه مجیدی کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
باریس مجنونیان قراقز
بهبود محبی
نعمت الله محبی دانشجو
محبوبه محبی بیجارپس دانشگاه گیلان
محبوبه محبی بیجارپس دانشگاه گیلان
رحیم محبّی گرگری اقتصاد چوب و مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه زابل
احسان محرابی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صبرینه محسنی توکلی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محسن محسنی ساروی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
بختیار محمدی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
حنانه محمدی دانگشاه هرمزگان-دانشکده کشاورزی
زهره محمدی دانشگاه گیلان. دانشکده منابع طبیعی.
لیلا محمدی فارغ التحصیل
محمد محمدی دانشگاه
نسیبه محمدی دانشگاه تهران
محسن محمدی آچاچلویی حفاظت چوب دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی، دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان
امیر محمدپور تسیه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه شهید بهشتی تهران
مجید محمدپور کلیجی صنایع چوب اسالم، مدیر تولید،فوق لیسانس صنایع چوب
مجید محمدپور کلیجی میر عامل شرکت فنی و مهندسی هورتاش سپهر اریا
علی محمد زاده هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر تهران
مهدی محمدزاده مرزونی اصلاح چوب دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی گرگان
کیومرث محمدی سمانی
خسرو محمدعلی زاده پژوهشگر پسادکتری گروه جنگلداری دانشگاه تهران
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
ایدین محمدی کزج دانشجو
سلیمان محمدی لیمایی دانشگاه گیلان
شیرزاد محمدنژاد کیاسری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
بیت الله محمودی موسسه پژوهشی برنامه ریزی منابع جنگلی ولات پارس
عباسعلی محمودی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
مهری محمودخانی کارشناس
مهری محمودخانی کارشناس
مهری محمودخانی کارشناس
مهری محمودخانی کارشناس
علیرضا مدیر رحمتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محراب مدهوشی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
غلامحسین مرادی دانشگاه تهران
غلامحسین مرادی دانشگاه یزد
مینا مرادی دانشجوی دانشگاه تهران
گیتی مرادی اسطلخ زیر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمد هادی مرادیان تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پیام مرادپور فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پیام مرادپور استادیار، دانشگاه تهران
مهران مراد علیزاده دکتری
میراسماعیلی میراسماعیلی حفاظت چوب مدیرعامل
سیدمحمود میری تاری حفاظت چوب دانشجو دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
سید محمود میری تاری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
مرتضی ناظریان مرتضی ناظریان هیئت علمی
فائقه مرتضوی دانشگاه تهران
مرتضی مریدی دانشگاه تهران
مهدی مریدی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
جواد میرزایی هیات علمی دانشگاه ایلام
جواد میرزایی هیات علمی دانشگاه ایلام
رقیه میرزایی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ کارمند-دفتر نظام مهندسی فیروزکوه
روح اله میرزایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
مهرداد میرزایی دانشگاه گیلان،دانشجوی دکترای جنگلداری
سعیده سادات میرزاده واقفی کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سعیده سادات میرزاده واقفی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، فوق لیسانس
فهیمه میرزازاد بازیافت و تبدیلات کاغذ تدریس
وحید میرزایی زاده دانشگاه ایلام
حسین میرزایی ندوشن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
قانع میرزائی دانشکده منابع طبیعی نور-دکترا
مجتبی مرشد دانشجو
سید احمد میرشکرایی میرشکرایی دکتری
رضا میره کی قوچم فرآورده های چوبی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا مروی مهاجر علوم و مهندسی جنگل
رضا مستوفی زاده قلمفرسا دانشگاه شیراز، بخش گیاه پزشکی، دکترای بیماری شناسی گیاهی
مهرنوش مسیح پور حق التدریس
حمیدرضا مسکنی عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست-جهاد دانشگاهی گیلان
مهدی مشکور نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم مصلحی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نازنین مطیع نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشجوی دکترای صنایع چوب
نازنین مطیع کمپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محمد هادی معتمدی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران
محمدهادی معیری دکتری دانشگاه گرگان
آیدا معزی پور دانشجوی دانشگاه تهران
بیتا معزی پور فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید معظمی فرآورده های چوبی سرپرست تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا
مظاهر معین الدینی هیات علمی دانشگاه تهران
پریسا مقدسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا مقدم نیا دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
نگار مقیمیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
روجا ملازاده گنجی دانشجو دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صادق ملکی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
صادق ملکی فرآورده های چوبی دانشجو
آرش ملکیان عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رحیم ملک نیا گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
رحیم ملک نیا استاد
شبنم ملکوت طبری دانشگاه آزاد گرگان
علی اصغر منتظر دانشیار، پردیس ابوریحان، گروه آبیاری و زهکشی، تخصص: بهینه‌سازی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
معین منصوبی حفاظت چوب دانشجو
حمیدرضا منصوری چسب چوب، فرآورده های چوبی استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
معصومه منصوری فارغ التحصیل
معصومه منصوری کارشناسی ارشد
معصومه منصوری کارشناسی ارشد رشته جنگلداری
ولی اله مهدی پور روشن رئیس کارخانه تولید خمیر-مدرس دانشگاه
حسن مهدیخانی شیمی چوب همکار در طرح های پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
غلامرضا مهدیخانلو مدیر عامل شرکت مهندسی سونار چوب سازه
میثم مهدی نیا دکتری
سعید مهدوی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، شیمی چوب عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعید مهدوی شیمی چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- رییس گروه خمیر و کاغذسازی
علی مهدوی عضو هیأت علمی گروه علوم جنگل‌، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام
زهرا مهربان فر خانه دار
زهرا مهربان فر خانه دار
دکتر میثم مهری چروده اقتصاد چوب و مدیریت رئیس هیئت مدیره شرکت نمای پدیده شفق** دانشکده منابع طبیعی کرج
محبوبه مهماندوست کتلر مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده نجمه موسوی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ساری
فاطمه موسوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ولی الله موسوی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سید محمد جواد موسوی حسینی فرآورده های چوبی مدیر تولید / گروه صنعتی داد/ تولیدکننده صندلی چوبی
سید مهدی موسوی نژاد فرآورده های چوبی دانشجوی ارشد صنایع چوب و کاغذ
مهدی نادی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
روح‌انگیز نادری دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
الهام نادعلی کمپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
امین نادعلی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه شهیدرجایی
پروانه نارچین تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نسرین نیازی کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان
بهرام ناصری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور-دانشجوی دکتری
فاطمه ناصری فارغ التحصیل دانشگاه تهران
حیدر نبوی مهر تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ کارشناس تحقیق و توسعه شرکت کاغذ کار کسری یزد
اکبر نجفی دانشگاه تربیت مدرس, دکترای جنگل
اکبر نجفی دکترا منابع طبیعی
عبدالله نجفی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
کیان نجفی
نیلوفر نجفی فرآورده های چوبی دانشگاه علوم تحقیقات
محمد نجفیان فرآورده های چوبی هئیت علمی
طیبه نراقی
حجت نریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه یزد
صمد نژاد ابراهیمی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی
نسرین نصیری فارغ التحصیل
نسرین نصیری فارغ التحصیل
بابک نصرتی ششکل بیولوژی و بیومتری چوب، کمپوزیت های چوب-پلاستیک عضو هیات علمی دانشگاه زابل
صالحه نظری دانشجو
کورش نظرپور فرد دانشجو
علی اکبر نظری سامانی دکتری، دانشگاه تهران
محمدرسول نظری سندی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
نورالدین نظرنژاد فرآورده های چوبی دانشیار دانشگاه ساری
رامین نقدی دانشگاه گیلان، دکتری
رامین نقدی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
رضا نقدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، کمپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار، دانشگاه سمنان
زهرا نقی زاده دانشکده منابع طبیعی
حامد نقوی دانشگاه لرستان
مصطفی نیکخواه دافچاهی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
منوچهر نمیرانیان استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
حبیب نوری مسئول کارگاه آزمایشگاه/دانشگاه شهید رجایی
زهرا نوری دانش آموخته مقطع دکتری-دانشگاه تهران
سهیلا نوری عضو هیات علمی گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
سیده بتول نورالهی گیزه رود فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر نوربخش کمپوزیت های چوب-پلاستیک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
وجیهه نوربخش بیولوژی و بیومتری چوب کارشناس ارشد
نیلوفر نوریزدان فارغ تحصیل دانشگاه تهران
نیلوفر نوریزدان دانشگاه تهران
زهرا نوروزی دانش آموخته علوم و صنایع چوب و کاغذ
ناصر نوروزی هارونی دانشجو
حسن نوشادی دانشگاه تهران، دانشجوی ارشد جنگلداری
مسعود نوشادی دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آلودگی آب و خاک
محمد مهدی هادیلام فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدسجاد هاشمی حفاظت چوب ندارم
بهزاد هیبتی دانشگاه یزد
محمدعلی هدایتی
ارمان هلاکویی فرآورده های چوبی کارپرداز
جلیل هلالی دانشگاه تهران
تکتم همتی فرآورده های چوبی دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوب
یحیی همزه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه تهران
مینا واحد دانشجوی کارشناسی ارشد
مینا واحد کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ
علی اصغر واحدی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
علیرضا واحدی دانشگاه پیام نور
شیرین ورکوهی دانشگاه تهران
وحید وزیری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
رامین ویسی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
وریا ویسانی دانشگاه تبریز
حسین یوسفی دکتری
حسین یوسفی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن یوسفی دانشگاه یزد-کارشناس ارشد آبخیزداری
سمانه یوسفیان کارشناس ارشد
حامد یوسف زاده دانشگاه تربیت مدرس
حامد یوسف زاده گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم یوسفی مبرهن دانشجوی دکتری علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احمد ولی پور دکتری
محمد جواد ولدان زوج دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تیمور ولدبیگی جویای کار
حامد یونسی کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان