اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 67
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 5755
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 73 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 9 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 48 %