اهداف و چشم انداز

 مجله صنایع چوب و کاغذ مقالات علمی، مروری، گزارش فنی، گزارش های موردی در موضوعات ذیل را پوشش و چاپ می نماید:

- بیولوژی و آناتومی چوب

 - حفاظت و اصلاح چوب

- فرآورده های چوبی و مهندسی شده

- فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی

- نانوفناوری در چوب و کاغذ

- تکنولوژی تهیه خمیرکاغذ و کاغذ

- شیمی چوب

- اقتصاد و بازاریابی چوب

- مهندسی مبلمان

 و تمام موضوعات صنعتی و فنی مرتبط با صنایع چوب و کاغذ