انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ با هدف توسعه و ارتقای علمی و فناوری کشور در زمینه های صنایع چوب، خمیر و کاغذ در سال 1384 پایه ­گذاری شد. مجله صنایع چوب و کاغذ کشور نشریه انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران، یک نشریه تخصصی است که از فروردین 1384 به­ صورت دوفصلنامه و از ابتدای سال 1395 به صورت فصلنامه منتشر میشود. این نشریه دارای اعتبار علمی- پژوهشی است و در زمینه‌های مختلف تحت پوشش علوم و صنایع چوب و کاغذ پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل است. کلیه مقاله‌ها توسط داوران مرتبط با موضوع نشریه ارزیابی می‌گردد و در صورت پذیرش در نشریه اقدام به چاپ خواهد شد. 

---------------------------------------------------------------------

 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته 

نرخ پذیرش: 45 درصد

ضریب تاثیر: 0/032

------------------------------------------------------------

توجه:

طبق مصوبه شورای سیاست گذاری مجله، از تاریخ 1401/03/10  نویسندگان بایستی در مقاله ارسالی خود  حداقل به دومقاله از مقالات منتشر شده در این مجله ارجاع دهند.

 بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران (مورخ 1401/6/20) مقرر گردید:

1- برای مقالات ارسال شده، پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، از نویسندگان محترم برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) و همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 2000000 ریال (دویست هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ اخذ گردد. لازم به ذکر می باشد، در صورت عدم پذیرش مقاله، پیش پرداخت اولیه به مبلغ پنجاه هزار تومان غیر قابل استرداد می باشد.

لذا با توجه به مصوبه هیات مدیره انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ ایران،  خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب غیر قابل برداشت انجمن در بانک تجارت به شماره 0135858390  شعبه اردیبهشت تهران و همچنین شماره حساب انجمن در بانک کشاورزی 299066323-شعبه توحید کرج پرداخت و لطفا فیش واریزی را از طریق سامانه نشریه  ارسال فرمایید. همچنین نویسندگان می توانند هزینه داوری و چاپ مقاله را از طریق واریز به کارت مجازی انجمن در بانک کشاورزی به شماره 6037707000086524 پرداخت نمایند.

 2- آن دسته از داورانی که عضو پیوسته انجمن بوده و تعداد 10 مقاله را داوری نمایند، یک مقاله آن ها به صورت رایگان مورد پذیرش قرار می گیرد.

 3- اعضای پیوسته انجمن از تخفیف 15 درصدی در چاپ مقالات بهره مند شوند.

 

---------------------------------------------------------------------

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

---------------------------------------------------------------------

 

    

شماره جاری: دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 249-391 

ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF

صفحه 249-259

10.22034/ijwp.2022.700788

فاطمه احمدی سعیدآباد؛ سید حسن شریفی؛ اشکان نبوی؛ قاسم اسدپور


عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی

صفحه 313-323

10.22034/ijwp.2022.700824

علی پرتوی نیا؛ مهدی کشکولی؛ پیام قربان نژاد؛ مرتضی ناظریان


مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب کاج تدا با گونه‌های تند رشد رایج

صفحه 345-359

10.22034/ijwp.2022.700827

حمید خدابنده لو؛ مهدی کلاگر؛ حسین حقیقی منش؛ بهروز کرمدوست مریان