دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 193-331 
تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن

صفحه 285-298

حمیدرضا پیرایش؛ محمد آزاد فلاح؛ کاظم دوست حسینی؛ پاولو بلسی؛ حسین یوسفی


اثر افزایش دما بر رفتار خمشی ماده مرکب الیاف باگاس- پلی پروپیلن با روش تحلیل لنگر-انحناء

صفحه 311-324

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده