موضوعات = تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی
بررسی خواص مقاومتی و نوری کاغذهای پوشش‌دهی شده ترکیب کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 215-226

10.22034/ijwp.2023.1999387.1606

محمدرضا نوروززاده؛ سید حسن شریفی؛ نورالدین نظرنژاد


بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 543-552

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی


تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 683-692

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 407-417

مهدی رحمانی نیا؛ هما صیادی میلانی


سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-43

مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ حسین رسالتی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور؛ فرهاد شیرینی


بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-95

پویا مرزبانی؛ محمد آزادفلاح؛ مریم یوسف زاده؛ فرهود نجفی؛ احمد علی پوربابایی


تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 479-494

احمدرضا زاهدی طبرستانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی


بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 429-443

شکوفه شکری؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هربرت سیکستا


تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 457-468

احمد عزیزی موصلو؛ احمد سواری؛ پژمان رضایتی چرانی


بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 485-495

نسیبه محمدی ینقاق؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه