دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 453-586 
شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی

صفحه 495-506

رضا اولادی؛ رضا نریمانی؛ اصغر طارمیان؛ کرامت‌الله رضایی


بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما

صفحه 575-586

مهدی علیشیری؛ امیر هومن حمصی؛ حبیبب الله خادمی اسلام؛ محمد طلایی پور؛ صدیقه بصیرجعفری