نویسنده = هادی غلامیان
تحلیل شاخص ها و راهکارهای موثر بر میزان رقابت‌پذیری بازار مبلمان چندمنظوره ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 127-138

10.22034/ijwp.2023.1999300.1605

علی شبانی؛ مجید عزیزی؛ هادی غلامیان؛ حامد رفیعی


اثر اصلاح حرارتی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوبِ نخل خرما

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 155-167

10.22034/ijwp.2023.1996125.1603

مصطفی ملکی گلندوز؛ علی بیات کشکولی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ محمود رضا حسینی طباطبایی؛ هادی غلامیان


شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 465-479

هادی غلامیان؛ علی حسن پور تیچی؛ مسعود سراجیه


ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 429-440

پیام مرادپور؛ امین قلی زاده مهدیخان محله؛ هادی غلامیان


شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-120

هادی غلامیان؛ بهنام غلامپور؛ محمد هادی رضوانی


بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح


بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 39-51

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان