کلیدواژه‌ها = چالش
بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 159-169

امین آرین؛ محمد مهدی فایزی پور؛ مجید عزیزی؛ ریچارد ولوسکی؛ اسکات لیونگود


شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور

دوره 2، شماره 2، دی 1390، صفحه 27-38

علی اکبر بهمنی؛ علی رفیقی؛ محمد والی؛ ایوب سالاری