نویسنده = تقی طبرسا
بررسی تأثیر شکل ذرات و روش اختلاط بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه سبز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 63-74

سحر دائی؛ تقی طبرسا؛ علیرضا شاکری


چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-11

قانع میرزایی؛ بهبود محبی؛ تقی طبرسا


ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 81-89

میثم مهدی نیا؛ تقی طبرسا؛ محمد مهدی صادقیان


بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 27-35

شایسته جهانشاهی؛ تقی طبرسا؛ ژیلا اصغری؛ حسین رسالتی