کلیدواژه‌ها = الیاف بازیافتی
نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-194

رباب نجیده؛ مهدی رحمانی نیا؛ امیر خسروانی


تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 359-369

حمیدرضا رودی؛ داود آتون؛ حسین جلالی ترشیزی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


شناسایی پارامترهای کیفی و کمی کاغذسازی الیاف خمیر OCC

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 265-274

حمیدرضا رودی؛ یحیی همزه