کلیدواژه‌ها = لیگنین
تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 551-560

مریم اله دادی؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی


بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 235-246

نجمه موسوی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور


تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399

اکرم صداقت؛ رضا اولادی؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی سیسی؛ عزیزااله خندان میرکوهی؛ شایان مهرآمیز


بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 511-522

رضا اولادی؛ رحمت‌اله گرگیج؛ محمد امامی نسب؛ سعیده نصیریانی


تهیه وانیلین از مایع پخت کرافت گونه کاج آلدریکا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 143-150

سپیده مقصودلوراد؛ علیرضا شاکری