دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 469-603 
اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا

صفحه 469-477

فروغ دستوریان؛ رضا شعبانی؛ رضا غفاری؛ سید محمد حسین یحیایی؛ مصطفی سام دلیری


تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون

صفحه 479-494

احمدرضا زاهدی طبرستانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک

صفحه 521-530

محمد شمسیان؛ افسانه شهرکی؛ تکتم همتی؛ بابک نصرتی ششکل؛ علی بیات کشکولی