مروری بر الیاف لیگنوسلولزی موز برای استفاده در صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

الیاف موز که به سیسال (SISAL) معروف هستند، از برگ­های گیاه موز بدست می­آید. نوعی الیاف لیگنوسلولزی بوده که خواص مکانیکی نسبتا خوبی دارند. الیاف طبیعی موز دارای مزایای متعددی چون، چگالی پایین، سختی مناسب و قابلیت دفع بالا و تجدیدپذیری بالا می­باشند، همچنین به علت قابلیت بازیافت و تخریب­پذیری مناسب، این گروه از الیاف می‌­توانند برای اهداف مختلفی مثل صنایع نساجی، کاغذسازی یا صنایع دستی مورد استفاده قرار گیرند. کاغذ به دست آمده از لیف موز خاصیت ضد آب دارد و مقاوم­تر از کاغذ خمیر چوب می­باشد. در بسته‌­بندی و حتی به عنوان پایه‌­ای برای مصالح ساختمانی قابل مصرف می­باشد. به علت استحکام بالا و دوام بالا می­تواند در ساخت اثاثیه با کیفیت منزل و حتی فرش استفاده گردد. در این مطالعه­ی کتابخانه­ای، این الیاف مورد بررسی قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


[1]  Salari,B., Hijazi Mehrizi, M., Behrouz, R., Naqvi, H., Safari, M., Fekri, M. (1400). Evaluation of the structural, physical and chemical characteristics of cellulose and cellulose nanocrystals extracted from palm tree pruning waste. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 12(1), 95-107.(In Persian)
[2] Yahiavi, K., & Shakri. (2017). Investigating the use of black liquor reinforced with lignocellulose nano-leaf to improve the physical and mechanical properties of chipboard. Wood and Forest Science and Technology Research, 23(2), 297-322. (In Persian)
[3] Nourbakhsh, A., Hosseinzadeh, A., Jahan Latibri, A., Kargarfard,A., Gol Babaei,F., and Hosseinkhani, H. 1380 Investigating the possibility of making chipboard from lignocellulosic sources in the south of Iran (the potential of using Pakistani palm waste and mesquite wood in the chipboard industry).(In Persian)
[4] Tajuddin, M., Ahmad, Z., & Ismail, H. (2016). A review of natural fibers and processing operations for the production of binderless boards. BioResources, 11(2), 5600-5617.
[5] Papadopoulos, A. (2018). Banana chips (Musa acuminata) as an alternative lignocellulosic raw material for     particleboard manufacture. Maderas. Ciencia y tecnología, 20(3), 395-402.
[6] Ghafari, M., Ghasemian, A., Dehghani Firouzabadi, M., Yousefi, H. (2018). Evaluation of properties of starch film containing cellulose and lignocellulose nanofibers for food packaging. Iranian Journal of Wood and Paper Industries (1) 10-35-47.(In Persian)
[7] Mukhopadhyay, S., Fangueiro, R., Arpaç, Y., & Şentürk, Ü. (2008). Banana fibers–variability and fracture behaviour. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 3(2), 155892500800300207.
[8] Güven, O., Monteiro, S. N., Moura, E. A., & Drelich, J. W. (2016). Re-emerging field of lignocellulosic fiber–polymer composites and ionizing radiation technology in their formulation. Polymer Reviews, 56(4), 702-736.
[9] Subash, M. C., & Perumalsamy, M. (2022). Enzymatic Degumming of Banana Fibers by Enterobacter cloacae PMC04 for Fineness Improvisation: An Eco-friendly Approach. Journal of Natural Fibers, 1-18.
[10]  Monteiro, S. N., Lopes, F. P. D., Barbosa, A. P., Bevitori, A. B., Silva, I. L. A. D., & Costa, L. L. D. (2011).