نویسنده = معراج شرری
بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته‌بندی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-78

10.22034/ijwp.2023.2000139.1608

آذرنگ فعال؛ بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور؛ معراج شرری


تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

معراج شرری؛ اکبر رستم پور هفتخوانی؛ محمد احمدی؛ بیتا معزی پور؛ فرج‌‌اله حاجی علیزاده


بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 561-573

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ معراج شرری؛ محمد عربی؛ فرج‌‌اله حاجی علیزاده


بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 173-183

محمد احمدی؛ بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور؛ اکبر رستم پور هفتخوانی؛ معراج شرری


بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-18

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ فائزه مهماندوست؛ معراج شرری؛ محمد احمدی؛ بیتا معزی پور؛ علی شکروند شکیبا