امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

2 گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

3 دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند­سوز­کننده تخته­خرده­چوب حاصل از تفاله نیشکر (باگاس) می­باشد. در این تحقیق، خواص مکانیکی، خواص فیزیکی، مقاومت به آتش و آزمون رنگ­سنجی CIE L*a*b* مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از زئولیت منجر به افزایش مقاومت خمشی، مدول الاسیتیسیته و مقاومت به ضربه تخته‌­خرده­چوب­های حاصله شد. اما میزان چسبندگی داخلی تخته‌­خرده­چوب­های حاصل کاهش یافت. بعلاوه، استفاده از ماده زئولیت به‌عنوان یک ماده کند­سوز کننده باعث افزایش مقاومت به آتش شد. همچنین نتایج خواص فیزیکی نشان داد که زئولیت باعث کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت در 2 ساعت غوطه‌وری گردید. درحالی­که میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت طی 24 ساعت غوطه‌وری افزایش یافت. نتایج نشان داد که زئولیت موجب تغییر رنگ با افزایش lΔ شده و درنهایت باعث افزایش سفیدی و روشنایی سطح نمونه‌ها می‌گردد زئولیت منجر به کاهش پارامترهای برافروختگی، کاهش جرم در اثر سوختگی و میزان سطح کربونیزه شده شد و زمان آتش‌گیری را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داد. و دوام شعله و کاهش وزن را به‌شدت کاهش می‌دهد. درمجموع با توجه به مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری شده افزودن زئولیت می‌توان به‌عنوان یک تیمار کندسوز کننده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها