کلیدواژه‌ها = جذب دی‌اکسید کربن
1. تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398

سیما سپهوند؛ مهدی جنوبی؛ علیرضا عشوری