نویسنده = صغری یداللهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-38

سعید کامرانی؛ علیرضا مرادی فر؛ صغری یداللهی؛ احمدرضا سراییان