نویسنده = حمیدرضا تقی یاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-10

آذر حقیقی پشتیری؛ علی نقی کریمی؛ حمیدرضا تقی یاری؛ یحیی همزه؛ علی اکبر عنایتی


2. (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-159

مائده سیار؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ حمیدرضا تقی یاری


3. (Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-85

مریم قربانی کوکنده؛ ملیحه اختری؛ حمیدرضا تقی یاری


4. بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 83-97

غنچه رسام؛ حسین رنگاور؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی طاهری