نویسنده = آیدا معزی پور
بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته‌بندی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-78

10.22034/ijwp.2023.2000139.1608

آذرنگ فعال؛ بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور؛ معراج شرری


بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال‌ سلولز تولید‌شده از کاغذ باطله

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-47

بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور؛ محمد احمدی؛ فرج‌‌اله حاجی علیزاده


بررسی اثر استفاده از نانوسلولز سنتز شده از کاغذ باطله در بهبود نرخ سایش لنت ترمز

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-70

محمد احمدی؛ آیدا معزی پور؛ بیتا معزی پور


بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 571-583

بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور


بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 173-183

محمد احمدی؛ بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور؛ اکبر رستم پور هفتخوانی؛ معراج شرری