شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی زیان‌آور در محیط‌های کاری در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه محسوب می‌شود. در این مطالعه به بررسی اندازه­گیری میزان انتشار صوت در فرآیند برش­کاری چوب­های بومی ایران و ارزیابی ارگونومیکی استفاده از گوشی محافظ پرداخته‌شده است. از سه گونه چوبی توسکا، چنار و ممرز با رطوبت تعادل 12 درصد و ماشین برش­کاری دورکن فلدر جهت ارزیابی سطح آلودگی صوت در فرایند ماشین‌کاری استفاده شد. همچنین، جهت ارزیابی صدا از دستگاه صوت­سنج دیجیتالی مدل بنتک (GM1356) در فرآیند برش استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش وزن مخصوص چوب میزان انتشار صدا افزایش یافته است که بیشترین فرکانس صدا در چوب ممرز مشاهده شد. نتایج حاصله نشان داد به‌طورکلی با افزایش پارامترهایی نظیر، تعداد دوران تیغه، شکاف برش، قطر تیغه، سرعت تغذیه، استفاده از تیغه برش خط­زن و افزایش طول عمر کارکرد تیغه اره، میزان انتشار صوت افزایش می­یابد. استفاده از تیغه اره با تعداد دندانه بیشتر، تیغه اره دارای شکاف انبساط و استفاده از گونیا در فرآیند برش­کاری چوب باعث کاهش انتشار صوت شد. همچنین، نتایج نشان داد، استفاده از گوشی محافظ در آلودگی صوتی بسیار مفید بوده و میزان انتشار صوت را تا 38 دسی­بل کاهش می­دهد. بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که میزان تغییرات دانسیته چوب در گونه­های بومی ایران از فاکتورهای اساسی در میزان انتشار صوت بوده و استفاده از گوشی محافظ باعث کاهش آسیب­های احتمالی ناشی از آلودگی صوتی در فرایند برش­کاری می­گردد.

کلیدواژه‌ها