کلیدواژه‌ها = چسب اوره- گلی اکسال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-143

حامد یونسی کردخیلی؛ رضا نقدی؛ مجتبی امیری