نویسنده = حسن علیزاده
تعداد مقالات: 2
2. تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 107-118

حسن علیزاده؛ محمدمهدی فائزی پور؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی