نویسنده = حسین رسالتی
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر لایه‌های خودسامان کایتوزان- نانوسیلیکا بر روی الیاف لینتر پنبه و خواص کاغذ تهیه‌شده از آن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 81-92

صبرینه محسنی توکلی؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ رضا ایمانی؛ هنریکی لیماتاینن


2. بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 129-138

الیاس افرا؛ ایمان اکبرپور؛ نازبخت حزبی؛ حسین رسالتی


3. تاثیر الیاف بلند کاتیونی شده بهعنوان افزودنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 161-170

ایمان رشیدی جویباری؛ محمد آزادفلاح؛ یحیی همزه؛ حسین رسالتی


4. تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

صدیقه حسینخانی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


5. ارزیابی تاثیر دمای اختلاط خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی و نانوفیبر سلولز بر ویژگی‌های کاغذ

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 77-90

صهباء علی نیا؛ الیاس افرا؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


6. ررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی تهیه شده از کاه برنج به روش سولفیت فرمالدهید

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 13-23

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی


9. بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

شایسته جهانشاهی؛ تقی طبرسا؛ ژیلا اصغری؛ حسین رسالتی