نویسنده = قنبر ابراهیمی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-32

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ اکبر رستم پور هفتخوانی


2. کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 11-22

صادق ملکی؛ مهدی فائزی‌ پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی


3. کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-90

نازنین مطیع؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


4. بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


5. تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-47

مسیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


6. بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-75

محمد دریکوند؛ قنبر ابراهیمی؛ کارل آلبرت اکلمن


7. بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-52

محمد مهدی فائزی پور؛ زهرا نقی‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی همزه


8. بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-97

محمد شمسیان؛ قنبر ابراهیمی؛ عباس قلندر زاده


9. بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-38

آیسونا طلایی؛ علی‌نقی کریمی؛ قنبر ابراهیمی؛ سید احمد میرشکرایی


10. بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 13-25

سهراب رحیمی؛ قنبر ابراهیمی؛ داوود پارساپژوه؛ اصغر طارمیان؛ ایرج منصوریار