نویسنده = قنبر ابراهیمی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-32

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ اکبر رستم پور هفتخوانی


2. کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 11-22

صادق ملکی؛ مهدی فائزی‌ پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی


3. کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-90

نازنین مطیع؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


4. بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


5. بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-75

محمد دریکوند؛ قنبر ابراهیمی؛ کارل آلبرت اکلمن


6. تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-47

مسیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


7. بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-52

محمد مهدی فائزی پور؛ زهرا نقی‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی همزه


8. بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-97

محمد شمسیان؛ قنبر ابراهیمی؛ عباس قلندر زاده


9. بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-38

آیسونا طلایی؛ علی‌نقی کریمی؛ قنبر ابراهیمی؛ سید احمد میرشکرایی


10. بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 13-25

سهراب رحیمی؛ قنبر ابراهیمی؛ داوود پارساپژوه؛ اصغر طارمیان؛ ایرج منصوریار