نویسنده = صادق ملکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-32

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ اکبر رستم پور هفتخوانی


2. کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 11-22

صادق ملکی؛ مهدی فائزی‌ پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی


4. بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-51

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان