نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار کاغذی تاریخی تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • آزمون باند کرانه بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • آلودگی ‌محیط‌زیستی مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • آلیاژ کردن تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • آناتومی چوب بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • آنتاگونیسم حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • آنزیم سلولاز بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • آهار سطحی تاثیر استفاده از نشاسته خام از طریق اصلاح با آنزیم α-آمیلاز برای آهار زنی سطحی کاغذ به عنوان جایگزینی برای نشاسته اکسیدی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]

ا

 • اپوکسید اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • اتصال T شکل بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • اتصالات دوگانه برشی طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • اتصال بیسکویت بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • اتصال‌دهنده پیچ و میخ بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • اتصال‌دهنده‌های سلولزی کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • اثرات متقابل بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • اثرات نامتقارن اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • استایرن مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • استحکام‌ لایه تر و خشک کاغذ بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • اشباع بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • اشباع‌پذیری اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 57-69]
 • اصلاح سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • اصلاح‌ چوب اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]
 • اصلاح روغن گرمایی اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • اصلاح سطحی تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • اصلاح گرمایی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • اصلاح گرمایی اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • الگوی تخریب حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • الیاف بلند وارداتی تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 445-456]
 • الیاف طبیعی بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • انتشار گازهای گلخانه‏ای تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • اندازه ذرات سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • انرژی تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • انرژی جذب کششی(TEA) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • انعقاد یونی بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]

ب

 • بازگشت‌فشردگی اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • بازگشت‌فشردگی اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]
 • بازیافت حلال اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 395-405]
 • بازیافت ضایعات MDF بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • بافت چوبی تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • باگاس استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • باگاس تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • باگاس نیشکر کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • بحرانی تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • بخش روزنه‌ای تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • بریکت‌های سوختی کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • بسته بندی مواد غذایی بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • بهبهان بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • بیسکویت چوبی بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • بیوشیمی تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]

پ

 • پاپ کاغذ پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • پالایش بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • پانسمان سوختگی بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 333-344]
 • پرکننده استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • پروتئین ایزوله سویا بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • پسماند سلولزی بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 571-583]
 • پلی‌آمیداپی‌کلروهیدرین(PAE) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • پلی‌استرغیراشباع ارتوفتالیک تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • پلیمرهای سنتزی مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]
 • پلی‌وینیل‌استات بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • پوسیدگی قارچی حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • پوشش بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • پوشش پلی اورتان تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • پوشش پلیمر پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • پوشش ممانعتی بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]

ت

 • تخته خرده‌چوب تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • تخته فیبر دانسیته متوسط تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • تری‌اتوکسی‌وینیل‌سیلان مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • تری‌متوکسی‌سیلیل‌پروپیل‌متاکریلات مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • تصاویر میکروسکوپ الکترونی اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • تفکیک زباله از مبدأ بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • تقاضای واردات بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • تکنیک دیمتل بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • تنش تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • توالی پرداخت تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • توان نگه‌داری بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • توت تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • توزیع میکروسکوپی اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 57-69]
 • توسعه اقتصادی بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • تولید پاک‌تر تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • تیمار ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]

ج

 • جاذب مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • جاذب های نوری تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • جامع تمرکز صنعتی و هانا-کی تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • جذب سطحی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • جفت‌کننده سیلانی مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • جیبرلین بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]

چ

 • چسب بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • چسبندگی بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • چقرمگی تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • چوب اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • چوب اصلاح حرارتی شده تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • چوب صنوبر بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • چوب‌کششی بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • چوب لرگ اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]

ح

 • حفاظت زیستی چوب حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]

خ

 • خم متناوب بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • خمیرکاغذ CMP تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 445-456]
 • خمیر کاغذ OCC بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • خواص فیزیکی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • خواص فیزیکی اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • خواص فیزیکی تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • خواص مکانیکی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • خواص مکانیکی تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • خواص نوری تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • خوشه‌ای تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]

د

 • درجه بسپارش استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • دی-اکسیدکربن مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]

ذ

 • ذرات معلق هوا مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]

ر

 • راش بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • رزین‌های بر پایه فرمالدئید بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • رنگ‌بری استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • رنگ‌سنجی بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • روزین‌مالئیک تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • روغن بزرک اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • روغن سویا اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • روغن های گیاهی تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • روکش طبیعی تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • رویکرد ایگارچ اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]

ز

 • زئولیت استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • زاویه تماس تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]

س

 • ساختار شیمیایی اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • سختی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • سفتی خمشی تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • سلولز ویسکوز پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • سیگار استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]

ش

 • شاخص‌های نسبت تمرکز تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • شاخص و زیر شاخص تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • شکست طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • شوک الکتریکی بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • شوک‌های ارزی اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • شیره درخت پسته وحشی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]

ص

 • صفحه و پین استیل طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • صنعت مبلمان بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • صنوبر بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • صنوبر بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • صنوبر بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • صنوبر بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]

ض

 • ضریب فشردگی تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]

ط

 • طیف‌سنجی مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • طیف‌سنجی مادون قرمز‌تبدیل‌فوریه اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • طیف‌سنجی مادون قرمز‌تبدیل‌فوریه تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]

ظ

 • ظرفیت تحمل بار طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]

ع

 • عصاره پوست انار بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]
 • عملکرد خمشی بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • فشرده‌سازی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • فشرده‌سازی بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • فشرده سازی اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • فشرده سازی اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]
 • فشرده‌سازی سطحی اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 57-69]
 • فیلترهای هوا مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]

ق

 • قطران استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]

ک

 • کارایی آب‌گریزی اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • کارتن‌های کنگره‌ای کهنه تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • کاغذ بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • کاغذ باطله بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • کاغذ صنعتی تاثیر استفاده از نشاسته خام از طریق اصلاح با آنزیم α-آمیلاز برای آهار زنی سطحی کاغذ به عنوان جایگزینی برای نشاسته اکسیدی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • کاغذ ضد باکتری بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]
 • کامپوزیت الیاف شیشه تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • کامپوزیت الیاف کنف تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • کاه گندم بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • کایتوزان استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • کربنات کلسیم رسوبی سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • کربن فعال استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]
 • کربن فعال بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • کشش بلند مدت و کشش کوتاه مدت بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • کلریدآلومینیوم تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • کلسیت سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]

گ

 • گلوتارآلدئید اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • گلولام تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • گلیسیدیل‌متاکریلات اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]

ل

 • لایه ژلاتینی بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • لنت ترمز بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 571-583]
 • لیگنین تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • لیگنین‌زدایی اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]

م

 • ماندگاری استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • متیلن آبی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • متیلن آبی استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • محیط زیست بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • مدول الاستیسیته بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • مدول الاستیسیته تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • مدیریت تولید بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • مرفولوژی سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • مشارکت مردمی بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • مقاومت چسبندگی تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • مقاومت خمشی و کاهش واکشیدگی بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • مقوا بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • مقوای چندلایه تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • مواد اصطکاکی بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 571-583]
 • مواد افزودنی بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • مواد لیگنوسلولزی مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • موم پلی اتیلن بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • مونوکسید کربن استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]
 • مونومربوتیل اکریلات تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]

ن

 • ناحیه اینترفاز تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • نانو اکسید روی بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • نانوالیاف سلولز استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]
 • نانوالیاف سلولز تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • نانوالیاف سلولز مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]
 • نانوالیاف سلولزی(NFC) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • نانوجوشکاری اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 395-405]
 • نانوذرات اکسید روی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • نانوذره دی‌اکسید تیتانیم استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • نانوسلولز بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 333-344]
 • نانوفیبرسلولز اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 395-405]
 • نانوکامپوزیت بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • نانوکامپوزیت تمام‌سلولزی اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 395-405]
 • نانو کپسول کیتوزان- عصاره پوست انار بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]
 • نانوکیتوزان بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]
 • نخ PET پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • نخل بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • نرمه تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • نشاسته اکسیدی تاثیر استفاده از نشاسته خام از طریق اصلاح با آنزیم α-آمیلاز برای آهار زنی سطحی کاغذ به عنوان جایگزینی برای نشاسته اکسیدی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • نشاسته کاتیونی تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 445-456]
 • نفت خام مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • نیترات نقره بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 333-344]
 • نیتروژن بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]

و

 • واردات اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • واکشیدگی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • ویژگی‌های سایشی بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 571-583]
 • ویژگی‌های فیزکی و مکانیکی تاثیر استفاده از نشاسته خام از طریق اصلاح با آنزیم α-آمیلاز برای آهار زنی سطحی کاغذ به عنوان جایگزینی برای نشاسته اکسیدی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • ویژگی‌های فیزیکی بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • ویژگی های مقاومتی استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • ویژگی‌های مکانیکی بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • ویژگی‌های مکانیکی بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]

ه

 • هال تایدمن تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • هرفیندال– هیرشمن تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • هوازدگی طبیعی تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • هوازدگی طبیعی بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • هیدروژل بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 333-344]