نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشویی بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • آب فرآیندی اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 337-346]
 • آرد چوب استبرق تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • آرد ساقه کلزا تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • آرد ساقه کلزا بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • آزمون DSC تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • آسیاب تیغه‌ای تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • آکریلیک شفاف افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • آمونیاک بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • آنتراکینون تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • آنزیم پروتکسین تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]

ا

 • اپوکسی تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 495-505]
 • اتصالات بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • اتصال بیسکویت بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • اتصال‌دهنده‌های مکانیکی مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • اتصال دوبل بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • اتصال فارسی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • اتوزنی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • اسپری بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • استایرن بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • استحکام مکانیکی بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • استخراج قلیایی سرد استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • اسید سیتریک تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • اصلاح چوب مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • اصلاح مایع پخت تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • الک تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • الکتروریسی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • الیاف آرامید و سلولزی مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]
 • الیاف بازیافتی تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • الیاف سلولزی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • انبارش باگاس تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • انحصار رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • انحلال پذیری جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

ب

 • بازگشت فشردگی اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • باگاس استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • باگاس تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • بایوپلیمر تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • بخاردهی بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • برهم‌نهی زمان-سرعت بارگذاری اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • بسته‏بندی بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • بسته ‎بندی بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 407-415]
 • بسته بندی مواد غذایی ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]
 • بلورینگی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]

پ

 • پانل ساندویچی خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • پانل سبک وزن خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • پرس سرد مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • پروبیوتیک تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • پلی دادمک تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • پلیمر انرژتیک سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • پلی‌وینیل استات بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • پوست کنی تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • پوشش‌دهی بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • پوشش‌دهی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • پیش‌استخراج‌آب‌داغ تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • پین چوبی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • پین چوبی بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]

ت

 • تترا‌اتوکسی‌سیلان مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • تجارت افقی درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تجارت درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تجارت عمودی درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تحلیل سلسله مراتبی مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • تری فلوئرو استیک اسید بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • تغییرات طولی بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]
 • تغییر رنگ بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • تنظیم گاز مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • تنه نخل بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • توسکا مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • تولید چوب مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • تیر لایه‌ای (گلولام) مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • تیرهای I شکل تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]

ج

 • جذب دی‌اکسید کربن تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]
 • جزءجزءسازی شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]
 • جوشکاری چوب بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]

چ

 • چسب بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • چندسازه تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • چوب بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • چوب بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • چوب اصلاح حرارتی شده ظرفیت حرارتی ویژه چوب اصلاح حرارتی شده در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]
 • چوب خالص بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • چوب راش افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • چوب صنوبر بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]

ح

 • حلال یوتکتیک تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]

خ

 • خاک اره خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • خاکستر مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]
 • خشک‌کن انجمادی ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • خمیر حل‌شونده استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • خمیر کاغذ ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • خمیر کاغذ بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]
 • خمیرکاغذ NSSC تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • خمیرکاغذ OCC تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • خمیرکاغذ رنگبری شده استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • خمیرکاغذ سودا تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • خمیرکاغذ شیمیایی باگاس اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهن‌برگان اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • خواص فیزیکی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • خواص مکانیکی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]

د

 • داربست دولایه ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • درصد ازت سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • دمای انتقال شیشه ای شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]

ر

 • راش بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • رزین اپوکسی مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]
 • رقابت رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • روزنهایم تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • روزین پراکنده تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • روش سطح پاسخ تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • روش هزینه جایگزین مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • ریخت شناسی بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • ریخت‌شناسی الیاف بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

ز

 • زاویه تماس تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • زایلاناز استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • زبان گنجشک تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • زبری بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • زیست توده مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]

س

 • ساختار بازار رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • ساختار شیمیایی مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • سدیم سولفیت جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • سرعت بسته شدن پرس اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • سلولز نیترات استات سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • سوپرجاذب اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 531-542]
 • سودا تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • سولفونیشن جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • سولفیت پتاسیم ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • سولفیت قلیایی تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • سی تی اسکن بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]

ش

 • شاخص رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]

ص

 • صنوبر مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • صنوبر مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • صنوبر مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]

ض

 • ضایعات لاستیک خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • ضربه بالستیک مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]

ط

 • طول الیاف اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • طیف FTIR تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • طیف سنجی 31P NMR شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]

ظ

 • ظرفیت تحمل تنش بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • ظرفیت حرارتی ویژه ظرفیت حرارتی ویژه چوب اصلاح حرارتی شده در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

ع

 • عدد کاپا ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • عدد کاپا بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]

غ

 • غلظت تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]

ف

 • فتوکاتالیست کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]
 • فرآیند حلال آلی بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]
 • فشرده‌سازی اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • فیلتر هوا تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]
 • فیلم ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]

ک

 • کائولینیت اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 531-542]
 • کاج تدا مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • کارتن های کنگره ای کهنه اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 531-542]
 • کاغذ اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • کاغذ بازیافتی اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 337-346]
 • کاغذ چاپ و تحریر بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • کاغذسنگی بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • کاغذ ضدباکتری کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]
 • کاغذ گلاسه بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • کاغذهای تیمار شده بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 407-415]
 • کامپوزیت سبز تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • کام و زبانه بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • کاه‌گندم تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • کاه گندم بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • کربن ثابت مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]
 • کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]
 • کلش برنج ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • کولین ‏کلراید تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • کیفیت پوشال تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]

گ

 • گاماوالرولاکتون بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]
 • گرانروی بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]
 • گرده بینه بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • گرماسنجی روبشی تفاضلی ظرفیت حرارتی ویژه چوب اصلاح حرارتی شده در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]
 • گره بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • گروه های کربوکسیل تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]

ل

 • لیگنوبوست جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • لیگنین تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • لیگنین قلیایی جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • لیگنین کرافت سوزنی برگان شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]

م

 • مبلمان بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • محصولات چوبی بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • محصول بهینه و بازار هدف مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • مصرف انرژی تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • مقاومت به پوسیدگی بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • مقاومت به ضربه تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • مقاومت خمشی تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • مقاومت خمشی تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • مقاومت خمشی مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • مقاومت کششی تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • مقاومت کششی بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • مقدار رطوبت مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]
 • ممانعتی بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • مهندسی بافت پوست ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • مواد چسبناک تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • مواد فرار مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]
 • مونو‌اتانول‌آمین ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]

ن

 • نانو اکسید روی بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 407-415]
 • نانو اکسید روی افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • نانوالیاف سلولز (CNF) ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • نانوالیاف سلولزی تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]
 • نانو دی اکسید تیتانیوم کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]
 • نانو سلولز افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • نانوسلولز ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]
 • نانوفیبر سلولز تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 495-505]
 • نانوفیبرسلولز بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • نانوفیبر کیتین تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 495-505]
 • نانوکامپوزیت کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]
 • نانوکامپوزیت شفاف تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 495-505]
 • نانو کریستال سلولز بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 407-415]
 • نانوکریستال سلولز تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • نانوکیتوزان بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • نانوگرافن بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • نانولیگنوسلولز ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]
 • نانو ولاستونیت بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • نرمه ها اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 531-542]
 • نسبت رانکل بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]
 • نشاسته ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]
 • نفوذپذیری هوا تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]
 • نیتروسلولز سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]

و

 • وزن مولکولی شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]
 • ویژگی‌های فیزیکی‌ مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • ویژگی‌های کاغذ تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • ویژگی‌های مقاومتی اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 337-346]
 • ویژگی‌های مقاومتی تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • ویژگی های مقاومتی تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • ویژگی‏های مکانیکی بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • وینیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]

ه

 • هوازدگی افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]