نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب داغ تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • آزو دی کربن آمید بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • آناتومی چوب بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • آنالیز مکانیکی- ‌دینامیکی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • آهاردهی سطحی تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]

ا

 • ابعاد ذرات تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • ارتفاع از سطح دریا بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • ارزیابی چرخه حیات ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]
 • استاندارد EN تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • استان قم تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • استایرن بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • استحکام مکانیکی بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • استیلاسیون اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • اسید رقیق تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • اصلاح حرارتی اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • اصلاح سلولز روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]
 • اصلاح شیمیایی مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • اصلاح شیمیایی آرد چوب تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • افرا پلت خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • افزایش‌وزن مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • الیاف بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • الیاف پلی پروپیلن بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • الیاف چوب بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • الیاف خمیر باگاس تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • الیاف شیشه خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • الیاف وازده اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • اندازه سلول بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • اوره فرم‌آلدهید نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • ایران تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]

ب

 • بارندگی مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • بازیابی اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • باگاس استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 523-536]
 • برگشت روشنی اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • بهینه‌سازی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • بی کربنات سدیم بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • بیومتری الیاف شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]

پ

 • پالایش پذیری بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • پایداری ابعاد بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • پراکنده‌ساز تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • پرکننده های کربنات کلسیم تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-77]
 • پسماند کشاورزی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • پلی اتیلن سبک تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • پلی لاکتیک اسید اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پلی وینیل استات اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پنبه بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • پهنای دوایر رویش مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • پوشش دهی اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پوشش دهی کاغذ مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • پیش‌هیدرولیز تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • تخته خرده چوب بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • تخته خرده چوب بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]
 • تخته خرده چوب تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • تخته خرده‌چوب سه لایه تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • تخته خرده چوب-سیمان بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • تخته کاه بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • تخته لایه نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • تخته لایه راش تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 219-230]
 • تصمیم‌گیری گروهی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • تغییر رنگ خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • توسعه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • تیماربخارگرمایی بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • تیمار خرده‌چوب تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • تیمار شیمیایی آرد چوب تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]

ج

 • جذب آب بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • جذب آب تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]
 • جذب آب تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • جذب آب طولانی مدت جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]

چ

 • چسب سویا نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • چسبندگی داخلی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • چندسازه بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • چندسازه خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • چندسازه چوب پلاستیک تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • چندسازه چوب پلاستیک بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • چندسازه فوم شده بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • چندسازه های چوب-پلاستیک تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • چوب‌پلاستیک تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • چوب پلاستیک تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • چوب‌پلیمر اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • چوب پلیمر بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • چوب تاغ بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • چوب صنوبر تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • چوب صنوبر بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • چوب کششی بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]

خ

 • خاک اره بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • خزش بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • خزش بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]
 • خزش نسبی بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • خمش استانیک خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • خمیر باگاس تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 311-321]
 • خمیر جوهرزایی شده تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • خمیر جوهرزدائی تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 311-321]
 • خمیرسازی اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • خمیرکاغذ بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • خمیرکاغذ NSSC اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • خمیرکاغذ کرافت ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • خواص ضدباکتری و فیزیکی مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • خواص فیزیکی مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 219-230]
 • خواص کاغذ اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • خواص گرمایی خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • خواص مکانیکی بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • خواص مکانیکی تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • خواص مکانیکی اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • خواص مکانیکی و فیزیکی بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • خواص ممانعتی اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]

د

 • دانه بندی آرد سویا نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • درجه وزنی شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • درصد تغییرات وزن تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • دما مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • دی اکسیدکلر اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]

ر

 • راش بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • رتبه‌بندی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • رزین اپوکسی تانن بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • رطوبت اشباع فیبر (FSP) اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • رفتار فیزیکی بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • رنگبری خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • روش شستشو اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • ریخت شناسی بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]

ز

 • زاویه تماس تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • زبری بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • زبری بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • زبری سطح تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • زنجیره ارزش تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • زوال مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • زیست‌توده تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]

س

 • سازگارکننده تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • ساقه کلزا بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • ساقه کلزا تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • سلامت انسان ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]
 • سودا بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]

ش

 • شاخص و زیرشاخص شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • شفاف پوشه بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • شیمی آلکوکسی سیلان روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]
 • شیمی سطح سلولز روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]

ض

 • ضریب اثربخشی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • ضریب انتشار رطوبت جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]
 • ضریب تجمع تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]

ط

 • طیف سنجی مادون قرمز جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]

ع

 • عدد کاپا اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]

ف

 • فاکتور چسبندگی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • فراورده های چوبی بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • فشار عمود بر الیاف خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • فشار موازی الیاف خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • فورفوریلاسیون بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • فورفوریلاسیون تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 219-230]
 • فورفوریلاسیون تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]

ک

 • کاتالیزور مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • کارایی ضدواکشیدگی بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • کاغذ باطله تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • کاغذ چاپ و تحریر تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-77]
 • کاغذ روزنامه بازیافتی تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • کاغذسازی استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 523-536]
 • کاغذهای بهداشتی تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • کامپوزیت چوب- سیمان بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • کامپوزیت هیبریدی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • کاه گندم بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • کاه گندم بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • کایتوزان عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و کایتوزان بر ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 297-309]
 • کربنیل اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • کربوکسیل اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • کشش عمود برالیاف خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • کلمات کلیدی: بلوط ایرانی مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • کلمات کلیدی: شیرین‌بیان تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • کهور پاکستانی ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • کیفیت اکوسیستم ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]

گ

 • گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • گز بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • گلوتارآلدئید مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • گلیسیدیل‌متاکریلات اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]

ل

 • لایه‌های خودسامان اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • لایه های سطحی تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • لیگنین بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]

م

 • ماده افزودنی بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • مالئیک‌انیدرید اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • مبلمان استیل تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • مبلمان راحتی ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]
 • مدول خزش بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • مدول ذخیره بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • مقاومت برشی نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • مقاومت چسبندگی بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • مقاومت در برابر پوسیدگی اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • مکان یابی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • مکان‌یابی چوب صنوبرها شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • ملامین فرمالدهید بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • ممرز بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • مورفولوژی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • مونواتانول‌آمین بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • میزان لکه تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • میکروسکوپ فلوئورسنس بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • میکروکریستالین سلولز روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]

ن

 • نانو الیاف سلولزی استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 523-536]
 • نانوالیاف سلولزی عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و کایتوزان بر ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 297-309]
 • نانو الیاف لیگنوسلولزی استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 523-536]
 • نانو ذرات رس بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • نانورس بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • نانورس تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • نانورس مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • نانورس همگن شده مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • نانو سیلیس جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]
 • نرخ واکشیدگی ضخامت جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]
 • نشاسته اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • نشاسته‌ی آنیونی تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]
 • نوع روکش بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]

و

 • واژگان کلیدی : زراعت چوب شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • واکشیدگی ضخامت تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و کایتوزان بر ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 297-309]
 • ویژگی‌های شیمیایی ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • ویژگی‌های فیزیکی ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]
 • ویژگی های مقاومتی تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-77]
 • ویژگی‌های مکانیکی ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • ویژگی های مکانیکی بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • ویژگی های مکانیکی تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذ تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]

ه

 • هگزنورونیک اسید اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]