نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب داغ تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • آبشویی بررسی میزان آبشویی نانوذرات مس در تیمار های ترکیبی اشباع- فشرده سازی چوب پس از کهنگی تسریع شده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 159-165]
 • آبشویی بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • آب فرآیندی اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 337-346]
 • آب‌گریزی چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • آبگیری نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • آتش بورات ها و کاربرد آنها در حفاظت چندسازه‌های چوبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 411-428]
 • آثار تاریخی مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • آثار کاغذی تاریخی تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • آثار کاغذی تاریخی اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]
 • آخال سفید بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از آخال سفید [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • آرد بررسی تأثیر شکل ذرات و روش اختلاط بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه سبز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • آرد بامبو ارزیابی زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید و آرد بامبو [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 537-548]
 • آرد چوب ارزیابی اثر میزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بلند مدت مواد مرکب هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-78]
 • آرد چوب تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 335-347]
 • آرد چوب بررسی ویژگی‏های چندسازه ساخته‎شده از آرد چوب و پلی‏کربنات بازیافتی (لوح‏های فشرده مستعمل) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 375-385]
 • آرد چوب استبرق تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • آرد چوب صنوبر بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • آرد دانه سویا کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه سویای اصلاح شده برای تخته لایه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • آرد ساقه کلزا تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • آرد ساقه کلزا بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • آرد کلزا بررسی خصوصیات دینامیکی – مکانیکی و حرارتی نانو چند سازه حاصل از آرد ساقه کلزا/ نانو گرافن و پلی اتیلن سنگین [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • آرد گندم بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • آزمون DSC تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • آزمون بارگذاری- حذف بار تعیین مدول الاستیسیته ماده مرکب الیاف طبیعی-ترموپلاستیک [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • آزمون باند کرانه بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • آزمون ترمومکانیکی استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • آزمون ضربه سقوط آزاد بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 263-275]
 • آزمون غیر مخرب ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی کمپوزیتهای ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 217-226]
 • آزمون غیرمخرب استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR) در ارزیابی معایب داخلی گونه های چوبی پهن برگ [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 225-240]
 • آزمون غیرمخرب موج‌تنش ارزیابی رابطه بین مدول الاستیسیته درختان سرپا و چوب استحصال شده صنوبر دلتوئیدس با استفاده از آزمون غیرمخرب موج‌تنش [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • آزمون فراصوت تعیین مدول الاستیسیته ماده مرکب الیاف طبیعی-ترموپلاستیک [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • آزمون فرض های تصادفی روشی جدید به منظور آشکارسازی عیوب در تصاویر اخذ شده از روکش چوب: بهینه سازی تابع انرژی روی تصویر حاصل از حذف طرح و نقش طبیعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 299-309]
 • آزمون فریدمن بررسی شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 153-164]
 • آزمون فیلیپس پرون بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • آزمون قارچ بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • آزمون کندشوندگی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • آزمون گاما شناسایی و تعیین مقدار تأثیر متغیرهای کنترلی کارخانه بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط با سیستم شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-287]
 • آزمون مقاومت برشی تأثیر افزودنی عصاره گیاه گندمی (Chlorophytum comosum) بر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ساختاری و مقاومتی چسب اوره فرمالدهید [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-373]
 • آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • آزو دی کربن آمید بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • آسیاب تیغه‌ای تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • آشکارسازی عیب روشی جدید به منظور آشکارسازی عیوب در تصاویر اخذ شده از روکش چوب: بهینه سازی تابع انرژی روی تصویر حاصل از حذف طرح و نقش طبیعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 299-309]
 • آفت‌کش بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • آکریلیک شفاف افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • آلکوکسی سیلان بررسی استفاده از تترا متیل اورتوسیلیکات (آلکوکسی سیلان) روی سازگاری، خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب- سیمان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 419-431]
 • آلکیدی بررسی میکروسکوپی اثرات اصلاح سطح چوب با فرایند سل‌ژل بر کیفیت پوشش‌دهی آن با پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 509-520]
 • آلودگی ‌محیط‌زیستی مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • آلومینا کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • آلیاژ کردن تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • آمونیاک بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • آناتومی ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-608]
 • آناتومی چوب بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • آناتومی چوب بررسی رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل فشاری سرو سیمین (Cupressus arizonica). [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 387-397]
 • آناتومی چوب بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • آنالیز تفرق پراش ایکس تاثیر نانوذرات رس برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از چسب سبز اوره- لیگنین کرافت- گلی اکسال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-129]
 • آنالیز گرماوزن‌سنجی بررسی ویژگی‏های چندسازه ساخته‎شده از آرد چوب و پلی‏کربنات بازیافتی (لوح‏های فشرده مستعمل) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 375-385]
 • آنالیز مکانیکی- ‌دینامیکی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن اصلاح شده بر خواص مغناطیسی، حرارتی و مکانیک- دینامیکی فیلم های آمیخته نانوسلولز/ پلی وینیل الکل [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 251-263]
 • آنالیز مکانیکی- ‌دینامیکی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • آنتاگونیسم حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • آنتراکینون تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی تاثیر متیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی تغییر رنگ چندسازه‌های چوب پلاستیک هوازده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 12-26]
 • آنتی باکتریال بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • آنزیم آمیلاز تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • آنزیم اندوگلوکاناز ارزیابی تاثیر پالایش آنزیمی اندوگلوکاناز بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ تولیدی از خمیرکاغذ OCC [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 111-122]
 • آنزیم اندوگلوکاناز بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 129-138]
 • آنزیم پروتکسین تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • آنزیم سلولاز تاثیر غلظت های مختلف آنزیم سلولاز بر ویژگی های نوری و فیزیکی خمیرکاغذ روزنامه مرکب زدایی شده [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-15]
 • آنزیم سلولاز بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • آنزیم سلولاز تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • آنزیم لاکاز بررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم لاکاز بر میزان لیگنین‌زدایی و ویژگی‌های فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 157-170]
 • آنزیم همی‌سلولاز بررسی قابلیت رنگ‌بری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی با آنزیم همی‌سلولاز در مقایسه با فرآیند متداول شیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 289-300]
 • آهاردهی سطحی تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]
 • آهارزنی سطحی پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]
 • آهار سطحی تاثیر استفاده از نشاسته خام از طریق اصلاح با آنزیم α-آمیلاز برای آهار زنی سطحی کاغذ به عنوان جایگزینی برای نشاسته اکسیدی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 433-443]
 • آهار نشاسته اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]

ا

 • ابعاد الیاف بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب مهم‌ترین گونه‌های سوزنی برگ در منطقه ارتفاعی پایین بند نکا (کوهسارکنده) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 409-418]
 • ابعاد ذرات تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • اپوکسی تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 495-505]
 • اپوکسید اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • اتصال بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • اتصال L شکل تحلیل توزیع تنش-کرنش پین چوبی و خط چسب در اتصال مبلمان L شکل با استفاده از اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 297-307]
 • اتصال T شکل بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • اتصالات بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • اتصالات دوگانه برشی طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • اتصال انگشتی بهبود عملکرد چسب پلی وینیل استات در اتصالات انگشتی چوب با استفاده از هاردنر ایزوسیانات [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 585-596]
 • اتصال با یک صفحه برش تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • اتصال‌بیسکویت بررسی مقاومت اتصال بیسکویت‌ چوبی در تخته‌فیبر نیمه‌سنگین و تخته‌خرده‌چوب تحت بارهای کششی و برشی در اعضای T و L شکل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 187-200]
 • اتصال بیسکویت بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • اتصال بیسکویت بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • اتصال بیسکویتی تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • اتصال پیچ ارائه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسة آن با MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 27-36]
 • اتصال پیچ و میخ تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • اتصال ثابت بررسی مقاومت کششی انواع اتصالهای ثابت و بازشونده در تخته فیبر با دانسیته متوسط [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-63]
 • اتصال جداشدنی بررسی مقاومت کششی انواع اتصالهای ثابت و بازشونده در تخته فیبر با دانسیته متوسط [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-63]
 • اتصال دهنده مطالعه ویژگی های مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه پلی اتیلن بازیافتی- خاک اره حاصل از برش MDF [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • اتصال‌دهنده پیچ و میخ بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • اتصال‌دهنده‌های سلولزی کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • اتصال‌دهنده‌های مکانیکی مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • اتصال دوبل بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • اتصال دوبل ارزیابی تأثیر طول پین چوبی و نوع چسب بر مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی اتصال دوبل در گونه نراد [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 15-16]
 • اتصال سربه‌سر بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • اتصال سربه‌سر بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 429-440]
 • اتصال شکل.T بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته‌شده با پین در مبلمان صفحه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 37-46]
 • اتصال فارسی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • اتصال فارسی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • اتصال کام و زبانه سیار بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-75]
 • اتصال گوشه‌ای بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]
 • اتصال گوشه ای بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته شده با قلیف در تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 521-532]
 • اتصال منگنه تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • اتصال های سر به سر طراحی، ساخت و بررسی مقاومت های مکانیکی اتصال در تیر باربر لایه ای پله پیچ ساخته شده از چوب صنوبر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 375-391]
 • اتوزنی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • اتوکلاو بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • اتیلن وینیل استات ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • اثرات متقابل بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • اثرات نامتقارن اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • اختلاط شیمیایی اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]
 • اختلاط فیزیکی اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]
 • ارتعاش آزاد خمشی ارزیابی تأثیر طول پین چوبی و نوع چسب بر مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی اتصال دوبل در گونه نراد [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 15-16]
 • ارتعاش خمشی ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی کمپوزیتهای ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 217-226]
 • ارتعاش دست - بازو ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • ارتفاع از سطح دریا بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • ارتفاع از سطح دریا اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-248]
 • ارتفاع برابر سینه آناتومی چوب و بیومتری الیاف درخت انار (Punica granatum. L) در راستای شعاعی و طولی ساقه درخت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 487-496]
 • ارزیابی چرخه حیات ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]
 • ارزیابی چرخه زندگی ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 249-259]
 • ارزیابی خسارت ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 249-259]
 • ارس بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • ارگونومی شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • اره‌موتورچی ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • اره‌موتوری ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • ارومیه تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • اسانس آویشن افزایش کارائی ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی با رهایش کنترل شده آن به روش میکروکپسوله کردن [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 563-571]
 • اسپری بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • اسپکترومتر تعیین میزان انتشارفرمالدهید در کاغذدیواری‌های وارداتی [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 11-12]
 • استاندارد EN تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • استان سیستان و بلوچستان تعیین و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر در احداث واحدهای تخته‏ خرده‏ چوب با استفاده از ضایعات درختان گز، نخل و موز؛ مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • استان قم تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • استان مازندران شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر و مکان یابی کارخانه تولید تخته فیبر سخت در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-81]
 • استایرن بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • استایرن بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • استایرن مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • استحکام اتصال کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 11-22]
 • استحکام‌ لایه تر و خشک کاغذ بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • استحکام مکانیکی بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • استحکام مکانیکی بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • استخراج شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-78]
 • استخراج قلیایی سرد استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • استخوانی شدن اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • استیل استون تعیین میزان انتشارفرمالدهید در کاغذدیواری‌های وارداتی [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 11-12]
 • استیلاسیون اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • اسناد کاغذی تاریخی تأثیر صمغ کتیرای قلیایی‌شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • اسید تانیک بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 27-35]
 • اسید رقیق تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • اسید رقیق اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-51]
 • اسیدزدایی کاغذ تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی‌های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 277-288]
 • اسید سیتریک تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • اسید نیتریک بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 127-135]
 • اشباع بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • اشباع‌پذیری اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 57-69]
 • اشباع کاغذ اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • اشتعال بررسی تاثیرذرات نانو بنتونیت بر روی خواص کندسوز کنندگی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 55-62]
 • اشتعال پذیری رفتار آتش گیری، استحکام مکانیکی و پایداری ابعادی در کامپوزیت های آردچوب- پلی اتیلن تحت تأثیر مواد دیرسوزکننده مختلف [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 145-158]
 • اصلاح سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • اصلاح الیاف سلولزی بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • اصلاح‌ چوب اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]
 • اصلاح چوب مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • اصلاح حرارتی اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • اصلاح حرارتی ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده حرارتی و نانوزئولیت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 433-443]
 • اصلاح روغن گرمایی اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • اصلاح سطحی تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • اصلاح سلولز روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]
 • اصلاح شیمیایی مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • اصلاح شیمیایی آرد چوب تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • اصلاح کننده ضربه بررسی و ارزیابی اثرگذاری های نوع اصلاح کننده ضربه بر مشخصه های جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-24]
 • اصلاح گرمایی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • اصلاح گرمایی اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • اصلاح مایع پخت تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • افرا پلت خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • افزایش دما مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]
 • افزایش‌وزن مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • افزایش وزن قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زیستی و ثبات ابعاد چوب [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 267-282]
 • افزودن غیر همزمان مواد شیمیایی ارزیابی اثر پیش‌تیمار گرمایی و افزودن غیرهمزمان مواد شیمیایی روی کارایی رنگبری با پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ CMP [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • اکریلونیتریل بوتادین استایرن بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک آرد چوب/اکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 79-93]
 • اکسترودر بررسی تأثیر شکل ذرات و روش اختلاط بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه سبز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • اکسیداسیون و فتواکسیداسیون کاغذ افزایش مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی کاغذ با افزودن عوامل کاهش دهنده هیدرولیز اسیدی، اکسیداسیون و فتواکسیداسیون [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 7-8]
 • ال‌اسبی بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 239-249]
 • الک تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • الکتروریسی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • الکتروکواگولاسیون بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم در کاهش TSS و COD پساب کارخانه بازیافت کاغذ [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • الگوی تخریب حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • الگوی رویش بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • الیاف بررسی تأثیر شکل ذرات و روش اختلاط بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه سبز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • الیاف بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]
 • الیاف بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 511-522]
 • الیاف بررسی اثر استفاده از نانوسلولز سنتز شده از کاغذ باطله در بهبود نرخ سایش لنت ترمز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • الیاف آرامید و سلولزی مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]
 • الیاف اکسید شده بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 127-135]
 • الیاف بازیافتی شناسایی پارامترهای کیفی و کمی کاغذسازی الیاف خمیر OCC [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 265-274]
 • الیاف بازیافتی تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 359-369]
 • الیاف بازیافتی تاثیر بار الکتروستاتیکی کایتوزان بر عملکرد سیستم کایتوزان- نانو سیلیکا در خمیرکاغذ بازیافتی کارتن‌های کنگره‌ای کهنه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 459-469]
 • الیاف بازیافتی تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • الیاف بازیافتی نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • الیاف بازیافتی استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • الیاف باگاس مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]
 • الیاف بلند تاثیر الیاف بلند کاتیونی شده بهعنوان افزودنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 161-170]
 • الیاف بلند وارداتی تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 445-456]
 • الیاف پارچه تأثیر استفاده از الیاف ضایعات پارچه و نانو‌رس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب و پلی‌پروپیلن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • الیاف پلی پروپیلن بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • الیاف چوب بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 207-217]
 • الیاف خمیر باگاس تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • الیاف خمیرکاغذ باگاس مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری و تغییر رنگ چندسازه های حاصل از انواع خمیرکاغذ باگاس/پلی لاکتیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • الیاف ساقه پنبه بررسی و ارزیابی تاثیر میزان سازگارکننده و الیاف بر ویژگی های کششی و فیزیکی چند سازه لیاف ساقه پنبه- پلی پروپیلن بازیافت شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 131-140]
 • الیاف سلولزی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • الیاف شیشه ارزیابی اثر میزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بلند مدت مواد مرکب هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-78]
 • الیاف شیشه بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های حاصل از الیاف روزنامه بازیافتی و الیاف شیشه با پلی پروپیلن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]
 • الیاف شیشه خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • الیاف شیشه بررسی تخریب زیستی، سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آرد چوب/پلی پروپیلن/ الیاف شیشه در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 211-223]
 • الیاف شیشه تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • الیاف طبیعی بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • الیاف کارتن کهنه بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • الیاف کربن بررسی ویژگی‌های صوتی کامپوزیت‌های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 83-101]
 • الیاف لینتر پنبه تأثیر لایه‌های خودسامان کایتوزان- نانوسیلیکا بر روی الیاف لینتر پنبه و خواص کاغذ تهیه‌شده از آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-92]
 • الیاف موز مروری بر الیاف لیگنوسلولزی موز برای استفاده در صنعت [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 9-10]
 • الیاف وازده اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • امواج تنشی ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • امواج مایکروویو تاثیر رطوبت لایه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب لایه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 39-51]
 • امولسیون پارافین ارزیابی پایداری ابعادی چوب صنوبر (Populus alba) با بهره‌گیری از امولسیون پارافین، کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته به روش سلول پر [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-88]
 • انار آناتومی چوب و بیومتری الیاف درخت انار (Punica granatum. L) در راستای شعاعی و طولی ساقه درخت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 487-496]
 • انبارش باگاس تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • انتشار صوت شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • انتشار فرمالدهید تعیین میزان انتشارفرمالدهید در کاغذدیواری‌های وارداتی [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 11-12]
 • انتشار گازهای گلخانه‏ای تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • انتقال حرارت تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 123-130]
 • انحصار رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • انحلال بررسی انحلال و بازسازی مواد لیگنوسلولزی در حلالهای یونی 1-بوتیل- 3-متیل- 1-ایمیدازولیوم کلرید و -1 بوتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات و تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-130]
 • انحلال پذیری جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • اندازه بلور بررسی خواص میکروکریستالین سلولز به دست آمده از ساقه پنبه و پوست کنف [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 23-32]
 • اندازه ذرات تاثیر اندازة ذرات کاه‌گندم بر ویژگی‌های مکانیکی و جذب آب چندسازه کاه‌گندم/پلی‌اتیلن سبک با کاربرد در بسته‌بندی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 253-265]
 • اندازه ذرات سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 33-43]
 • اندازه سلول بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • اندود بررسی اثراندود کاغذ با پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 97-111]
 • اندود کردن با پارافین تاثیر تیمارهای حفاظتی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه‏ها (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 309-321]
 • انرژی تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • انرژی جذب کششی(TEA) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • انرژی مصرفی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • انعقاد یونی بهبود اثر ضد باکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 513-532]
 • انیدریدمالئیک مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • انیدریدمالئیک پلی‌پروپیلنی بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • اوره فرم‌آلدهید نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • اوره فرمالدئید اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • اوره فرمالدهید بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • اوری تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • اولویت‌بندی تعیین شاخص‌های تاثیر‌گذار بر مکان‌یابی بهینه واحدهای چوب‌خشک‌کنی خورشیدی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 101-110]
 • اولویت‏بندی تعیین و ارزیابی معیار‌های موثر در مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ کنگره‌ای (فلوتینگ) با کاربرد پسماندهای کشاورزی در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 45-64]
 • ایران شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 27-38]
 • ایران تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • ایزوترم کاربرد کلش برنج در جذب رنگ‌های اسید اورانژ و ریموزول بلک از پساب‌های شبیه-سازی شده صنایع نساجی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 397-409]

ب

 • بار بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر ) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • بار آلودگی پسآب ارزیابی فرایند پراکسید قلیایی و پراکسید فعال‌شده در رنگ‌بری خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی حاصل از چوب پهن‌برگان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-103]
 • بار اکسیژن خواهی شیمیایی (COD ارزیابی اثر پیش‌تیمار گرمایی و افزودن غیرهمزمان مواد شیمیایی روی کارایی رنگبری با پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ CMP [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • بار الکتروستاتیکی تاثیر بار الکتروستاتیکی کایتوزان بر عملکرد سیستم کایتوزان- نانو سیلیکا در خمیرکاغذ بازیافتی کارتن‌های کنگره‌ای کهنه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 459-469]
 • بارانک ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-608]
 • بارندگی تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • بارندگی مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • بازاریابی استراتژیک ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-186]
 • بازپروری شناسایی عملکرد چسب متیل سلولز بازپروری و فعال سازی شده جهت آماده سازی تیشوهای مورد استفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-183]
 • بازپروری ارزیابی عملکرد چسب نشاسته برنج بازپروری و فعال‌سازی شده در آماده‌سازی تیشوهای مورداستفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 371-382]
 • بازده بررسی تاثیر زمان و دمای فراوری شیمیایی (پخت) بر ویژگی‎های خمیر کاغذ CMP از ساقه کلزا [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 533-62]
 • بازده بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف‌های هرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 241-251]
 • بازگردانی مایع پیش استخراج شده تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • بازگشت‌فشردگی اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • بازگشت‌فشردگی اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 345-354]
 • بازگشت فشردگی اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • بازیابی اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • بازیافت اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • بازیافت بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 323-333]
 • بازیافت تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 335-347]
 • بازیافت بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • بازیافت بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته‌بندی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • بازیافت پلی‌پروپیلن بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • بازیافت حلال اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 395-405]
 • بازیافت ضایعات MDF بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • بافت چوبی تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • باگاس اثر پیش استخراج باگاس با روش اسید رقیق بر خمیرکاغذ حاصل از آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 119-128]
 • باگاس بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • باگاس ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی کمپوزیتهای ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 217-226]
 • باگاس استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 523-536]
 • باگاس بررسی مقایسه های اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های تقویت شده با الیاف طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 453-469]
 • باگاس استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • باگاس تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • باگاس استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • باگاس تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • باگاس امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • باگاس نیشکر کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • باگاس و ویژگی های مکانیکی ارزیابی ویژگی های چندسازه‌های چوب پلاستیک ساخته شده از باگاس بعد از هوادیدگی تسریع شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • بامبو تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 605-615]
 • بامبو بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 199-208]
 • باندعرضی پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • بایوپلیمر تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • بتن سبک ساخت بتن سبک و مقاوم با استفاده از ذرات چوب و سیلیس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 585-603]
 • بحرانی تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • بخاردهی بررسی میزان آبشویی نانوذرات مس در تیمار های ترکیبی اشباع- فشرده سازی چوب پس از کهنگی تسریع شده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 159-165]
 • بخاردهی بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • بخش روزنه‌ای تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • برگشت روشنی اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • برنامه تنفس جنگل آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • برنامه کوره- خشک کردن- تبریزی- چوب- عیب‌های چوب خشک‌کنی بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-25]
 • برهم‌نهی زمان-سرعت بارگذاری اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • برون سپاری خارجی مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-216]
 • بریکت‌های سوختی کاربرد اتصال‌دهنده‌های میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکت‌های سوختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • بستنی چوبی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • بسته‏بندی بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 373-384]
 • بسته ‎بندی بررسی ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای تیمار شده با نانو مواد کریستال سلولز و اکسید روی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 407-415]
 • بسته بندی تهیه و آنالیز دینامیکی حرارتی نانوچندسازه‌های زئین، کیتوزان، نانوسلولز [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-481]
 • بسته بندی بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته‌بندی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • بسته بندی مروری بر الیاف لیگنوسلولزی موز برای استفاده در صنعت [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 9-10]
 • بسته بندی مواد غذایی ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-47]
 • بسته بندی مواد غذایی بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • بلند مازو ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • بلندمازو تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • بلورینگی بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • بلوط اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • بلوط بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 27-35]
 • بلوط تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 75-85]
 • بهبهان بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • بهبود مقاومتی تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمارسطحی و مواد افزودنی در بخش سایزپرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-106]
 • بهینه‌سازی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌ها و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر بهینه‌سازی مصرف چوب در ساخت مبلمان استیل با بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی؛ استان قم) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 573-589]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • بورات ها بورات ها و کاربرد آنها در حفاظت چندسازه‌های چوبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 411-428]
 • بیسکویت چوبی بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • بی کربنات سدیم بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • بیماری‌های شغلی ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • بینه‌بری ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • بینه‏بری کاهش حجم گرده ‏بینه‏ های صنعتی در عملیات قطع و بینه ‏بری با اره‏ موتوری (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-78]
 • بیوشیمی تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • بیومتری الیاف شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • بیومتری الیاف ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-608]

پ

 • پاپ کاغذ پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • پارافین بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) اصلاح شده با گلوتارآلدئید/پارافین [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 617-630]
 • پارامترهای زبری پیش‌بینی سائیدگی دندانه‌های تیغه اره‌نواری با استفاده از نیروهای برش و کیفیت سطح [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 21-22]
 • پارامترهای ماشین کاری شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • پاشش‌دهی اثر پوشش‌دهی پاششی و فریز کردن کاغذ لاینر قهوه‌ای روی خواص فیزیکی و مکانیکی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-40]
 • پالایش ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC در اختلاط با خمیرکاغذNSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 147-160]
 • پالایش بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • پالایش‌پذیری بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 129-138]
 • پالایش پذیری بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • پالایش خمیرکاغذ ارزیابی تاثیر پالایش آنزیمی اندوگلوکاناز بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ تولیدی از خمیرکاغذ OCC [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 111-122]
 • پالایش خمیرکاغذ تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • پالایش زیستی اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 399-407]
 • پالونیا روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]
 • پالونیا ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-89]
 • پالونیا (Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • پالونیا تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 59-70]
 • پالونیا تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 481-493]
 • پالونیا تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 161-170]
 • پانسمان سوختگی بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 333-344]
 • پانل ترکیبی تاثیر گرانول‌های پلی‌استایرن منبسط شده بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پانل‌های سبک وزن ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 383-396]
 • پانل ساندویچی خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • پانل سبک وزن خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • پانل های چوب گچ امکانسنجی کاربرد ضایعات اسکناس باطله در ساخت صفحات فشرده چوب-گچ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 87-99]
 • پانل‌های ساندویچی بررسی تاثیر نوع رویه و نوع چسب مصرفی بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از کاغذ لانه زنبوری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-152]
 • پانل‌های ساندویچی بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 85-92]
 • پانل های صنعتی استفاده از ذرات حاصل از بقایای هرس درختان انگور به عنوان جایگزین زیستی چوب در تولید تخته خرده چوب هیبریدی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 509-518]
 • پانل‌های لایه‌ای همبر بررسی گرادیان‌های رطوبتی در پانل‌های لایه‌ای همبر ساخته شده از چوب تیمار گرمآبی شده [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 1-2]
 • پانل های لایه ای همبر تنش‌های ناشی از رطوبت در پانل‌های لایه‌ای همبُر (CLT) ساخته شده از چوب نراد تیمار گرم آبی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 497-507]
 • پایداری ابعاد بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • پایداری ابعادی ارزیابی پایداری ابعادی چوب صنوبر (Populus alba) با بهره‌گیری از امولسیون پارافین، کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته به روش سلول پر [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-88]
 • پایداری حرارتی بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال‌ سلولز تولید‌شده از کاغذ باطله [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-47]
 • پایداری حرارتی بررسی خصوصیات دینامیکی – مکانیکی و حرارتی نانو چند سازه حاصل از آرد ساقه کلزا/ نانو گرافن و پلی اتیلن سنگین [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • پتانسیل زتا تأثیر عوامل لایه ‌نشانی خودسامان نشاسته کاتیونی بر پتانسیل زتا خمیرکاغذ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • پراکسید فعال‌شده ارزیابی فرایند پراکسید قلیایی و پراکسید فعال‌شده در رنگ‌بری خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی حاصل از چوب پهن‌برگان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-103]
 • پراکسید قلیایی ارزیابی فرایند پراکسید قلیایی و پراکسید فعال‌شده در رنگ‌بری خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی حاصل از چوب پهن‌برگان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-103]
 • پراکسید هیدروژن ارزیابی اثر پیش‌تیمار گرمایی و افزودن غیرهمزمان مواد شیمیایی روی کارایی رنگبری با پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ CMP [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • پراکندگی اصلاح سطحی نانوبلورهای سلولزی با استفاده از پلاسمای رادیوفرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • پراکنده‌ساز تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • پرتو ریزموج بررسی امکان اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه های چوب-پلاستیک با پرتو ریزموج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-273]
 • پرس سرد مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • پرس گرم ارزیابی اثر دمای غوطه وری بر رفتار جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی اتیلن سنگین / خاک اره چوب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 36-44]
 • پر کننده بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • پر کننده استفاده از نانوفیبر سلولزی به عنوان پرکننده چسب اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 227-237]
 • پرکننده تأثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-347]
 • پرکننده استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • پُر کننده تاثیر نحوه اختلاط ترکیبات زئولیت در فرآیند ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-53]
 • پرکننده های کربنات کلسیم تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-77]
 • پروبیوتیک تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • پروتئین ایزوله سویا بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • پروفیل چوب پلاستیک شبیه سازی و پیش بینی عملکرد خمشی پروفیل های چوب پلاستیک با روش اجزای محدود با نرم افزار ANSYS Workbench [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 325-344]
 • پساب بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم در کاهش TSS و COD پساب کارخانه بازیافت کاغذ [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • پساب صنایع سلولزی عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 313-323]
 • پسماند بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته‌بندی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • پسماند MDF بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال‌ سلولز تولید‌شده از کاغذ باطله [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 37-47]
 • پسماند ام‌دی‌اف بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • پسماند ساقه آفتابگردان بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-97]
 • پسماند سلولزی بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 571-583]
 • پسماند کشاورزی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • پسماندهای روکش صنوبرو راش بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-38]
 • پکتین بررسی ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوشش‌دهی شده با ترکیب پکتین، پلی‌وینیل الکل و نانو دی‌اکسید تیتانیوم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • پلاسما سرد شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • پلت بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • پله پیچ طراحی، ساخت و بررسی مقاومت های مکانیکی اتصال در تیر باربر لایه ای پله پیچ ساخته شده از چوب صنوبر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 375-391]
 • پله پیچ چوبی محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 419-427]
 • پلی‏کربنات بازیافتی بررسی ویژگی‏های چندسازه ساخته‎شده از آرد چوب و پلی‏کربنات بازیافتی (لوح‏های فشرده مستعمل) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 375-385]
 • پلی‌آکریل آمید کاتیونی بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از آخال سفید [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • پلی‌آمیداپی‌کلروهیدرین(PAE) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • پلی اتیلن بررسی رفتار خزش خمشی تخته لایه چوب پلاستیک صنوبر ساخته شده ازفیلم‌ترموپلاستیک [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 393-403]
 • پلی اتیلن بازیافتی مطالعه ویژگی های مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه پلی اتیلن بازیافتی- خاک اره حاصل از برش MDF [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • پلی اتیلن بازیافتی بررسی تاثیر پودر پلی اتیلن بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 441-452]
 • پلی‌اتیلن سبک تاثیر اندازة ذرات کاه‌گندم بر ویژگی‌های مکانیکی و جذب آب چندسازه کاه‌گندم/پلی‌اتیلن سبک با کاربرد در بسته‌بندی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 253-265]
 • پلی اتیلن سبک تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • پلی‌اتیلن سنگین ارزیابی اثر دمای غوطه وری بر رفتار جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی اتیلن سنگین / خاک اره چوب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 36-44]
 • پلی اتیلن سنگین بررسی مقایسه های اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های تقویت شده با الیاف طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 453-469]
 • پلی‌استرغیراشباع ارتوفتالیک تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • پلی اسید استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • پلی ال تهیه پلی ال زیستی از پسماند لیگنوسلولزی به روش مایع سازی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-321]
 • پلی اورتان بررسی میکروسکوپی اثرات اصلاح سطح چوب با فرایند سل‌ژل بر کیفیت پوشش‌دهی آن با پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 509-520]
 • پلی‌پروپیلن مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]
 • پلی‌پروپیلن بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • پلی پروپیلن بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های حاصل از الیاف روزنامه بازیافتی و الیاف شیشه با پلی پروپیلن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]
 • پلی پروپیلن بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 199-208]
 • پلی پروپیلن بررسی رفتار خزش خمشی تخته لایه چوب پلاستیک صنوبر ساخته شده ازفیلم‌ترموپلاستیک [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 393-403]
 • پلی‌پروپیلن اکسیدشده تاثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پلی‌پروپیلن اکسیدشده در فاز مذاب بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 137-151]
 • پلی پروپیلن بازیافتی بررسی و ارزیابی تاثیر میزان سازگارکننده و الیاف بر ویژگی های کششی و فیزیکی چند سازه لیاف ساقه پنبه- پلی پروپیلن بازیافت شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 131-140]
 • پلی‌پروپیلن دست اول (بکر) بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • پلی دادمک تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • پلی‌کاپرولاکتون بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید ارزیابی زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید و آرد بامبو [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 537-548]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • پلی‌لاکتیک اسید طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • پلی‌لاکتیک اسید بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • پلی‌لاکتیک اسید استفاده پلیمر طبیعی پلی‌لاکتیک اسید به جای پلیمرهای مصنوعی نفتی در کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 13-14]
 • پلی لاکتیک اسید اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری و تغییر رنگ چندسازه های حاصل از انواع خمیرکاغذ باگاس/پلی لاکتیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • پلی متیل متاکریلات افزایش کارائی ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی با رهایش کنترل شده آن به روش میکروکپسوله کردن [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 563-571]
 • پلیمر انرژتیک سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • پلیمر نفتی استفاده پلیمر طبیعی پلی‌لاکتیک اسید به جای پلیمرهای مصنوعی نفتی در کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 13-14]
 • پلیمرهای زیست تخریب پذیر بررسی اثراندود کاغذ با پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 97-111]
 • پلیمرهای سنتزی مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]
 • پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 153-164]
 • پلی‌ونیل‌الکل بررسی ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوشش‌دهی شده با ترکیب پکتین، پلی‌وینیل الکل و نانو دی‌اکسید تیتانیوم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • پلی‌وینیل‌استات بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تأثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 173-183]
 • پلی‌وینیل استات بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • پلی وینیل استات اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پلی وینیل الکل بررسی خواص زیست تخریب پذیری و مکانیکی پلی وینیل الکل تقویت شده با نانو الیاف سلولزی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 497-508]
 • پلی‌وینیل‌کلرید پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • پلی یورتان تهیه پلی ال زیستی از پسماند لیگنوسلولزی به روش مایع سازی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-321]
 • پنبه بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • پهنای دوایر رویش تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • پهنای دوایر رویش مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • پهنای لایه‌ها ارزیابی عملکرد خمشی چند سازه‌های چوبی با لایه‌های متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • پودر آلومینیوم بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • پوست بررسی زیست سنجی الیاف و ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست پنبه رقم ساحل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-101]
 • پوست کیفیت سنجی چوب نخل خرما در فاصله بین پوست تا مغز گرده بینه به روش آکوستیکی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • پوست برنج تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 153-163]
 • پوست کنی تأثیر حضور پوست بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آرد چوب استبرق-پلاستیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • پوسته خشک ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره‌گیری از طیف سنجی با اشعه x [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • پوسیدگی مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • پوسیدگی قارچ مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری و تغییر رنگ چندسازه های حاصل از انواع خمیرکاغذ باگاس/پلی لاکتیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • پوسیدگی قارچی قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زیستی و ثبات ابعاد چوب [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 267-282]
 • پوسیدگی قارچی حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • پوسیدگی همزمان تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 75-85]
 • پوشال بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-79]
 • پوشال رنده تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 123-130]
 • پوشش اثر لایه های ساخته شده از پوشش‌های شفاف بر روی تغییرات رنگ و کیفیت سطح چوب پس از هوازدگی تسریع شده در مبلمان شهری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 561-574]
 • پوشش بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • پوشش آکریلیک شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • پوشش پلی اورتان تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • پوشش پلیمر پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • پوشش پلی‌یورتانی بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 645-656]
 • پوشش‌دار کردن بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • پوشش‌دهی اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوع PCC بر خواص ممانعتی، نوری و زبری کاغذ [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 283-295]
 • پوشش‌دهی بررسی تاثیر اسپری نانوفیبرسلولز و نانوکیتوزان بر روی خواص کاغذ چاپ و تحریر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-260]
 • پوشش‌دهی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • پوشش دهی اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • پوشش دهی بررسی میکروسکوپی اثرات اصلاح سطح چوب با فرایند سل‌ژل بر کیفیت پوشش‌دهی آن با پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 509-520]
 • پوشش‌دهی کاغذ بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای تست لاینر پوشش‌دهی شده با لیگنین اصلاح نشده و اصلاح شده [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • پوشش دهی کاغذ مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • پوشش‌ زیست تخریب پذیر تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 213-223]
 • پوشش ممانعتی بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • پیچ کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 11-22]
 • پیچ پانلی کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 11-22]
 • پیچ پانلی ارائه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسة آن با MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 27-36]
 • پیش‌استخراج اثر پیش استخراج باگاس با روش اسید رقیق بر خمیرکاغذ حاصل از آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 119-128]
 • پیش‌استخراج‌آب‌داغ تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • پیش استخراج با قلیا تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • پیش‌استخراج شده با کاتالیزور قلیایی تولید خمیر حل‌شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش‌استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 289-298]
 • پیش استخراج قلیایی بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 485-495]
 • پیش‌بینی آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • پیش‌بینی شبیه سازی و پیش بینی عملکرد خمشی پروفیل های چوب پلاستیک با روش اجزای محدود با نرم افزار ANSYS Workbench [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 325-344]
 • پیش تنیده بررسی خصوصیات مکانیکی تیرهای گلولام ساخته شده به کمک پیچ یا چسب و تقویت شده با تسمه‌های فولادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • پیش تیمار آنزیمی استفاده از آنزیم ویسکوزیم به عنوان یک فنآوری جایگزین برای پالایش و بهبود خصوصیات خمیر کاغذ سودای باگاس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • پیش‌تیمار گرمایی ارزیابی اثر پیش‌تیمار گرمایی و افزودن غیرهمزمان مواد شیمیایی روی کارایی رنگبری با پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ CMP [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • پیش گرمادهی تاثیر رطوبت لایه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب لایه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 39-51]
 • پیش‌هیدرولیز تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • پیش هیدرولیز اسیدی نقش پیش هیدرولیزاسیدی در تولید خمیر حل‌شونده از مقوای کنگره‌ای کهنه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]
 • پیمایش میدانی بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • پین تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 37-47]
 • پین بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته‌شده با پین در مبلمان صفحه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 37-46]
 • پین تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • پین استیل بررسی مقاومت جابجایی اتصال دهنده فلزی در ترکیب با فرآورده مهندسی شده چوب و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی EC5 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-101]
 • پین چوبی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 21-32]
 • پین چوبی تحلیل توزیع تنش-کرنش پین چوبی و خط چسب در اتصال مبلمان L شکل با استفاده از اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 297-307]
 • پین چوبی بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • پین چوبی بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • پین فشرده صنوبر بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]
 • پیوندزنی تاثیر الیاف بلند کاتیونی شده بهعنوان افزودنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 161-170]

ت

 • تابع انرژی روشی جدید به منظور آشکارسازی عیوب در تصاویر اخذ شده از روکش چوب: بهینه سازی تابع انرژی روی تصویر حاصل از حذف طرح و نقش طبیعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 299-309]
 • تانن استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • تانن استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • تانن‌متراکم بررسی اثر شرایط پرس بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده با چسب طبیعی تانن متراکم میموزا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 193-201]
 • تانن هیدرولیز شدنی بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 27-35]
 • تانیک اسید بررسی خواص حرارتی رزین زیستی تانیک اسید و گالیک اسید به همراه فورفورال [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 55-63]
 • تبریزی (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-159]
 • تترا‌اتوکسی‌سیلان مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • تجارت افقی درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تجارت درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تجارت عمودی درون صنعت بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین شاخص‌های تاثیر‌گذار بر مکان‌یابی بهینه واحدهای چوب‌خشک‌کنی خورشیدی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 101-110]
 • تحلیل سلسله مراتبی مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-216]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • تحلیل سلسله مراتبی ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 175-185]
 • تحلیل سلسله مراتبی مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • تحلیل شبکه ای تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • تخته بررسی اثر آزمون کهنگی تسریع شده بر سفتی کابینت MDF آشپزخانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 131-141]
 • تخته‌تراشه‌جهت‌دار بررسی چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته‌تراشه‌جهت‌دار(OSB) ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-559]
 • تخته تراشه جهت دار بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-38]
 • تخته‌چندلا ارائه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسة آن با MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 27-36]
 • تخته‌چندلا بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته‌شده با پین در مبلمان صفحه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 37-46]
 • تخته چندلا تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 37-47]
 • تخته چندلایه کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 11-22]
 • تخته‌خرده‌چوب امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • تخته خرده‌چوب تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • تخته خرده چوب تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 123-130]
 • تخته خرده چوب ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-112]
 • تخته خرده چوب بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 119-128]
 • تخته خرده چوب تعیین و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر در احداث واحدهای تخته‏ خرده‏ چوب با استفاده از ضایعات درختان گز، نخل و موز؛ مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • تخته خرده چوب ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی کمپوزیتهای ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 217-226]
 • تخته خرده چوب بررسی اثر شرایط پرس بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده با چسب طبیعی تانن متراکم میموزا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 193-201]
 • تخته خرده چوب بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • تخته خرده چوب بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]
 • تخته خرده چوب تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 537-547]
 • تخته خرده چوب تاثیر نانوذرات رس برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از چسب سبز اوره- لیگنین کرافت- گلی اکسال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-129]
 • تخته خرده چوب استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • تخته خرده چوب بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته شده با قلیف در تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 521-532]
 • تخته خرده چوب تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 605-615]
 • تخته خرده چوب تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • تخته خرده چوب پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • تخته خرده چوب بررسی مقاومت اتصال بیسکویت‌ چوبی در تخته‌فیبر نیمه‌سنگین و تخته‌خرده‌چوب تحت بارهای کششی و برشی در اعضای T و L شکل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 187-200]
 • تخته خرده‌چوب سه لایه تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • تخته خرده چوب سه لایه بررسی تاثیر پودر پلی اتیلن بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 441-452]
 • تخته خرده چوب- سیمان بررسی استفاده از تترا متیل اورتوسیلیکات (آلکوکسی سیلان) روی سازگاری، خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب- سیمان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 419-431]
 • تخته خرده چوب-سیمان بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • تخته خرده چوب عایق صوت بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • تخته خرده چوب لایه‌ای بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • تخته خرده چوب همسان بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • تخته فیبر ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی کمپوزیتهای ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 217-226]
 • تخته فیبر ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • تخته‌فیبر با چگالی متوسط بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]
 • تخته فیبر با چگالی متوسط بررسی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • تخته فیبر با دانسیته متفاوتMDF) ) بررسی تاثیرذرات نانو بنتونیت بر روی خواص کندسوز کنندگی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 55-62]
 • تخته فیبر با دانسیته متوسط بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 323-333]
 • تخته فیبر با دانسیته متوسط شناسایی و تعیین مقدار تأثیر متغیرهای کنترلی کارخانه بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط با سیستم شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-287]
 • تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • تخته فیبر دانسیته متوسط بررسی مقاومت کششی انواع اتصالهای ثابت و بازشونده در تخته فیبر با دانسیته متوسط [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-63]
 • تخته فیبر دانسیته متوسط تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 471-483]
 • تخته فیبر دانسیته متوسط تاثیر نحوه اختلاط ترکیبات زئولیت در فرآیند ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-53]
 • تخته فیبر سخت بررسی تاثیر نوع رویه و نوع چسب مصرفی بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از کاغذ لانه زنبوری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-152]
 • تخته‌فیبر نیمه سنگین بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و انتشار فرمالدهید تخته‌فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از رزین اوره فرمالدهید تقویت‌شده با نانوکریستال سلولز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 197-209]
 • تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ارزیابی رفتار و روند جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته فیبر نیمه سنگین(MDF) ساخته شده از الیاف تیمار شده با روش گرمآبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • تخته کاه بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • تخته‌لایه تأثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-347]
 • تخته‌لایه بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • تخته لایه ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-89]
 • تخته لایه بررسی قابلیت جایگزینی پسماند الیاف کارتن کهنه(OCC) و آرد چوب گونه صنوبر به جای آرد گندم به‌عنوان پر کننده چسب اوره فرمالدهید در صنعت تخته لایه [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • تخته لایه استفاده از نانوفیبر سلولزی به عنوان پرکننده چسب اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 227-237]
 • تخته لایه نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • تخته لایه کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه سویای اصلاح شده برای تخته لایه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • تخته لایه بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 263-275]
 • تخته لایه چوب پلاستیک بررسی رفتار خزش خمشی تخته لایه چوب پلاستیک صنوبر ساخته شده ازفیلم‌ترموپلاستیک [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 393-403]
 • تخته لایه راش تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 219-230]
 • تخریب آنزیمی مطالعه رفتار ‌‌زیست‌تخریب‌پذیری نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل‌الکل- نانوکریستال سلولز [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • تخریب چوب تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 511-524]
 • تخریب زیستی بورات ها و کاربرد آنها در حفاظت چندسازه‌های چوبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 411-428]
 • ترشوندگی چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • ترک تاثیر تیمارهای حفاظتی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه‏ها (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 309-321]
 • ترکیبات شیمیایی بررسی زیست سنجی الیاف و ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست پنبه رقم ساحل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-101]
 • ترکیبات شیمیایی بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های زیست‌فعالی مواد استخراجی گره چهار گونه بوم‌زاد جنگل‌های هیرکانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • ترکیبات فنولی بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های زیست‌فعالی مواد استخراجی گره چهار گونه بوم‌زاد جنگل‌های هیرکانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • ترکیب زیست فعال طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • ترموود تأثیر هوازدگی بر خواص سطح چند سازه های چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 483-496]
 • ترمو وود اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آناتومی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مولفه‌های رنگی و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب توس [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 519-529]
 • ترمووود تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 161-170]
 • تری‌اتوکسی‌وینیل‌سیلان مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • تری فلوئرو استیک اسید بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 543-558]
 • تری‌متوکسی‌سیلیل‌پروپیل‌متاکریلات مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • تزریق اکسیژن بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • تزریق دی‌اکسید کربن بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • تصاویر روکش چوب روشی جدید به منظور آشکارسازی عیوب در تصاویر اخذ شده از روکش چوب: بهینه سازی تابع انرژی روی تصویر حاصل از حذف طرح و نقش طبیعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 299-309]
 • تصاویر میکروسکوپ الکترونی اثرتیمار ترکیبی نانو نقره کلوئیدی-گرمآبی بر تغییرات وزن و ساختار شیمیایی ‌چوب‌ راش ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • تصاویر میکروسکوپ الکترونی اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • تصمیم‌گیری گروهی تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-118]
 • تصمیم‌گیری گروهی تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • تغییرات طولی بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]
 • تغییرات وزن اثرتیمار ترکیبی نانو نقره کلوئیدی-گرمآبی بر تغییرات وزن و ساختار شیمیایی ‌چوب‌ راش ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • تغییر رنگ بررسی تأثیر زمان هوازدگی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و تغییر رنگ چندسازه آرد چوب- پلی‌اتیلن سنگین [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 75-83]
 • تغییر رنگ بررسی تاثیر متیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی تغییر رنگ چندسازه‌های چوب پلاستیک هوازده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 12-26]
 • تغییر رنگ ارزیابی ویژگی های چندسازه‌های چوب پلاستیک ساخته شده از باگاس بعد از هوادیدگی تسریع شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • تغییر رنگ خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • تغییر رنگ بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • تفرق نور لیزر تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 285-298]
 • تفکیک زباله از مبدأ بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 269-279]
 • تقاضا چوب بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی تقاضای انواع چوب و فراورده‌های آن در شهر خرم آباد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 525-535]
 • تقاضای واردات بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 457-469]
 • تقویت مکانیکی بررسی خصوصیات مکانیکی تیرهای گلولام ساخته شده به کمک پیچ یا چسب و تقویت شده با تسمه‌های فولادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • تکنیک دیمتل بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • تکنیک لایه به لایه تأثیر عوامل لایه ‌نشانی خودسامان نشاسته کاتیونی بر پتانسیل زتا خمیرکاغذ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • تند رشد بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از بامبو- خرده چوب صنعتی با استفاده از پودر پلی-پروپیلن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 199-208]
 • تنش تحلیل توزیع تنش-کرنش پین چوبی و خط چسب در اتصال مبلمان L شکل با استفاده از اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 297-307]
 • تنش تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 553-569]
 • تنش مرکب بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 429-440]
 • تنش های ناشی از رطوبت تنش‌های ناشی از رطوبت در پانل‌های لایه‌ای همبُر (CLT) ساخته شده از چوب نراد تیمار گرم آبی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 497-507]
 • تنظیم گاز مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • تنه نخل بررسی امکان طراحی و ساخت میز و صندلی استاندارد با تنه‌ی نخل [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 575-587]
 • توالی پرداخت تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • توان‌نگهداری بررسی و سنجش توان‌نگه‌داری پیچ و میخ در برخی از گونه‌‌های چوبی پهن برگ ایران در دو جهت موازی و عمود بر الیاف [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 171-180]
 • توان نگه‌داری بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • توان نگه داری بررسی مقاومت اتصال بیسکویت‌ چوبی در تخته‌فیبر نیمه‌سنگین و تخته‌خرده‌چوب تحت بارهای کششی و برشی در اعضای T و L شکل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 187-200]
 • توان نگهداری تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 37-47]
 • توان نگهداری انفصالی اتصالات پیچ و میخ بررسی توان نگهداری پیچ و میخ و میزان جذب آب چندسازه نانو رُس-نرمه MDF-پلی‎پروپیلن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 52-66]
 • توان نگه‌داری پیچ بررسی ارتباط بین شاخص‌های قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته با توان نگه داری آن در چوب چندسازۀ لایه‌ای (LVL) برای تدوین مدل رگرسیونی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • توان نگهداری پیچ بررسی تاثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ بر توان نگه‌داری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]
 • توت بررسی اثر پوشش دهی با شلاک بر ویژگی های آکوستیکی گونه های توت سفید (Morus alba) و گردو (Juglans regia) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-40]
 • توت تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • توزیع میکروسکوپی اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 57-69]
 • توس اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آناتومی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مولفه‌های رنگی و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب توس [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 519-529]
 • توسعه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • توسعه اقتصادی بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • توسعه پایدار بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 235-249]
 • توسعه خوشه ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه‌های مبلمان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 33-44]
 • توسعه صادرات تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-118]
 • توسکا مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • توسکا ییلاقی اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-248]
 • تولید پاک‌تر تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • تولید پاک تر شناسایی و اولویت بندی شاخص های تولید پاک تر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: شرکت محصولات کاغذی لطیف) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • تولید پایدار شناسایی و اولویت بندی شاخص های تولید پاک تر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: شرکت محصولات کاغذی لطیف) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • تولید چوب مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • تولید خمیر سودا- آنتراکینون تاثیر کاربرد دوباره مایع پیش استخراج شده بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون کاه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • تولید داخلی آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • توموگرافی آکوستیک ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • توموگرافی امپدانس الکتریکی ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]
 • تیر باربر طراحی، ساخت و بررسی مقاومت های مکانیکی اتصال در تیر باربر لایه ای پله پیچ ساخته شده از چوب صنوبر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 375-391]
 • تیر لایه‌ای (گلولام) مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • تیرهای I شکل تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • تیشو شناسایی عملکرد چسب متیل سلولز بازپروری و فعال سازی شده جهت آماده سازی تیشوهای مورد استفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-183]
 • تیشو ارزیابی عملکرد چسب نشاسته برنج بازپروری و فعال‌سازی شده در آماده‌سازی تیشوهای مورداستفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 371-382]
 • تیمار آب‌گرمایی بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • تیمار اسیدزدایی کاغذ تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • تیمار بخار تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-120]
 • تیمار بخار‌گرمایی بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • تیمار بخارگرمایی (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-159]
 • تیماربخارگرمایی بررسی اثر ترکیبی تیمار نانونقره و تیمارحرارتی بخار گرمایی بر خواص چوب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-106]
 • تیماربخارگرمایی بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • تیمار پلاسما اصلاح سطحی نانوبلورهای سلولزی با استفاده از پلاسمای رادیوفرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • تیمار ترکیبی بخار گرمایی- مکانیکی تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • تیمار ترکیبی گرمآبی-مکانیکی بررسی امکان بهبود ویژگی‌های مقاومتی چوب صنوبر با روش ترکیبی اصلاح گرمآبی- مکانیکی (CHTM) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-66]
 • تیمار خرده‌چوب تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • تیمار روغنی-گرمایی اثر تیمار گرمایی با روغن خام پنبه‌دانه (OHT) بر مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus orientalis) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-131]
 • تیمار سطحی تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمارسطحی و مواد افزودنی در بخش سایزپرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-106]
 • تیمار سطحی مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی در کاربردهای سطحی و درونی مقوای بازیافتی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 301-311]
 • تیمارسطحی اثر تیمارسطحی نشاسته و لیگنوسلولزنانوفیبریله در مقاومت به خمش مقوای لاینر بازیافتی [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 5-6]
 • تیمار شیمیایی بررسی اثرگذاری های فشرده‌سازی بر ویژگی های مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با رزین فنلفرمآلدئید [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]
 • تیمار شیمیایی تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 59-70]
 • تیمار شیمیایی آرد چوب تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • تیمار فراصوتی تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 153-163]
 • تیمار قلیایی تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 605-615]
 • تیمار قلیایی تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • تیمار گرمآبی چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • تیمار گرمآبی تنش‌های ناشی از رطوبت در پانل‌های لایه‌ای همبُر (CLT) ساخته شده از چوب نراد تیمار گرم آبی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 497-507]
 • تیمار گرمآبی چوب بررسی گرادیان‌های رطوبتی در پانل‌های لایه‌ای همبر ساخته شده از چوب تیمار گرمآبی شده [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 1-2]
 • تیمار‌گرمایی اثر نانو اکسید قلع و تیمار گرمایی بر مقاومت به پوسیدگی و خواص فیزیکی چوب گونه راش (Fagus orientalis [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]
 • تیمار گرمایی ارزیابی تاثیر شرایط فرایند تیمار گرمایی بر ویژگی‌های مکانیکی چوب صنوبر(Populus deltoides) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • تینوین 328 تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلی اتیلن حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم، تثبیت کننده نوری و چوب تیمار حرارتی شده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 349-360]
 • تینوین 328 تأثیر هوازدگی بر خواص سطح چند سازه های چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 483-496]
 • تیوفانات‌متیل بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]

ث

 • ثبات ابعاد بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • ثبات ابعاد اثر تیمار گرمایی با روغن خام پنبه‌دانه (OHT) بر مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus orientalis) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-131]
 • ثبات ابعاد قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زیستی و ثبات ابعاد چوب [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 267-282]
 • ثبات ابعادی تاثیر نحوه اختلاط ترکیبات زئولیت در فرآیند ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-53]

ج

 • جاذب مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 255-267]
 • جاذب پرلیت عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 313-323]
 • جاذب های نوری تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • جاذبه های موثر مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-216]
 • جامع تمرکز صنعتی و هانا-کی تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • جت‌آب ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • جذب روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]
 • جذب کاربرد کلش برنج در جذب رنگ‌های اسید اورانژ و ریموزول بلک از پساب‌های شبیه-سازی شده صنایع نساجی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 397-409]
 • جذب‌آب بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • جذب آب بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • جذب آب بررسی تأثیر زمان هوازدگی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و تغییر رنگ چندسازه آرد چوب- پلی‌اتیلن سنگین [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 75-83]
 • جذب آب ارزیابی اثر دمای غوطه وری بر رفتار جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی اتیلن سنگین / خاک اره چوب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 36-44]
 • جذب آب بررسی امکان استفاده از نانو زایکوسیل و نانورس سدیم مونت‌موریلونیت برای کاهش جذب آب در MDF [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 69-81]
 • جذب آب تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-120]
 • جذب آب بررسی توان نگهداری پیچ و میخ و میزان جذب آب چندسازه نانو رُس-نرمه MDF-پلی‎پروپیلن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 52-66]
 • جذب آب بررسی و ارزیابی رفتار کششی و جذب آب چند سازه‌های چوب/ اپوکسی و چوب/ پلی‌استر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • جذب آب (Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • جذب آب بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • جذب آب تاثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 487-497]
 • جذب آب تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • جذب آب بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) اصلاح شده با گلوتارآلدئید/پارافین [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 617-630]
 • جذب آب بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 127-135]
 • جذب آب طولانی مدت جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]
 • جذب آب و واکشیدگی ضخامت ارزیابی اثر میزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بلند مدت مواد مرکب هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-78]
 • جذب دی‌اکسید کربن تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 397-406]
 • جذب زیستی بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-262]
 • جذب سطحی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگ‌زای متیلن آبی به‌روش غیرخطی با استفاده از نانوکامپوزیت TRAC/ZnO در سیستم ناپیوسته [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • جذب مایع پخت (لیکور) تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-120]
 • جریان الکتریسیته اصلاح خواص چوب راش (Fagus orientalis) از طریق عبورجریان الکتریسیته [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-35]
 • جریان توده ای ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره‌گیری از طیف سنجی با اشعه x [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • جزءجزءسازی شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]
 • جفت‌کننده سیلانی مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-56]
 • جفت کننده مالئیک انیدرید بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • جلبک اسپیرولینا استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 301-311]
 • جنسیت برند بررسی تاثیر جنسیت برند بر وفاداری به آن با تاکید بر نقش میانجی عشق به برند و درک کیفیت برند در گروه صنعتی پاک چوب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 473-486]
 • جنگل شصت کلاته تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 511-524]
 • جنگل‌کاری مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب کاج تدا با گونه‌های تند رشد رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 345-359]
 • جنگل‌های هیرکانی ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-608]
 • جهت برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • جوان چوب بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • جوشکاری چوب بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 589-603]
 • جیبرلین بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]

چ

 • چارک درآمدی ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 175-185]
 • چالش شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 27-38]
 • چالش بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-169]
 • چرای دام بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • چسب بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 263-275]
 • چسب بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • چسب بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • چسب آرد سویا استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • چسب اپوکسی بررسی تاثیر نوع رویه و نوع چسب مصرفی بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از کاغذ لانه زنبوری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-152]
 • چسب اوره فرم آلدهید ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-112]
 • چسب اوره فرم آلدهید بررسی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • چسب اوره فرمالدئید بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]
 • چسب اوره فرمالدهید استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • چسب اوره فرمالدهید تأثیر افزودنی عصاره گیاه گندمی (Chlorophytum comosum) بر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ساختاری و مقاومتی چسب اوره فرمالدهید [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-373]
 • چسب اوره- گلی اکسال بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-143]
 • چسب اوره- لیگنین- گلی اکسال تاثیر نانوذرات رس برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از چسب سبز اوره- لیگنین کرافت- گلی اکسال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-129]
 • چسب ایزوسیانات بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 85-92]
 • چسب پلی وینیل استات بررسی تاثیر نوع رویه و نوع چسب مصرفی بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از کاغذ لانه زنبوری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-152]
 • چسب پلی وینیل استات بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-75]
 • چسب چوب استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • چسب دوستدار محیط زیست استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • چسب سویا نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • چسب طبیعی بررسی اثر شرایط پرس بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده با چسب طبیعی تانن متراکم میموزا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 193-201]
 • چسب طبیعی کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه سویای اصلاح شده برای تخته لایه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • چسب متیل سلولز شناسایی عملکرد چسب متیل سلولز بازپروری و فعال سازی شده جهت آماده سازی تیشوهای مورد استفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-183]
 • چسبندگی بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 645-656]
 • چسبندگی بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • چسبندگی شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • چسبندگی داخلی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • چسبندگی داخلی استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • چسبندگی داخلی استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • چسبندگی داخلی بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 127-135]
 • چسبندگی داخلی بررسی چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته‌تراشه‌جهت‌دار(OSB) ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-559]
 • چسبندگی داخلی ساخت رزین فنل-اوره-فرمالدهید (PUF) و بررسی ویژگی های مقاومتی آن در تخته خرده چوب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 609-619]
 • چسبندگی سطحی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • چسب نشاسته برنج ارزیابی عملکرد چسب نشاسته برنج بازپروری و فعال‌سازی شده در آماده‌سازی تیشوهای مورداستفاده در مرمت آثار کاغذی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 371-382]
 • چسب های اوره و فنول فرمالدهید ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-89]
 • چقرمگی تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 669-682]
 • چقرمگی شکست بررسی چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته‌تراشه‌جهت‌دار(OSB) ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-559]
 • چگالی بررسی امکان بهبود ویژگی‌های مقاومتی چوب صنوبر با روش ترکیبی اصلاح گرمآبی- مکانیکی (CHTM) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-66]
 • چگالی ارزیابی تأثیر تیمارهای نظام جنگل- زراعی بر روی ویژگی های فیزیکی چوب گونه Populus nigra در محورهای شعاعی و طولی درخت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 53-64]
 • چگالی ظاهری بررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم لاکاز بر میزان لیگنین‌زدایی و ویژگی‌های فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 157-170]
 • چند سازه‌ تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 335-347]
 • چندسازه کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • چندسازه بررسی تأثیر شکل ذرات و روش اختلاط بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه سبز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • چندسازه بررسی و ارزیابی رفتار کششی و جذب آب چند سازه‌های چوب/ اپوکسی و چوب/ پلی‌استر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • چندسازه بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • چندسازه خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • چندسازه بررسی مقایسه های اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های تقویت شده با الیاف طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 453-469]
 • چندسازه تهیه و آنالیز دینامیکی حرارتی نانوچندسازه‌های زئین، کیتوزان، نانوسلولز [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-481]
 • چندسازه تاثیر پلی‌لاکتیک‌اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 261-272]
 • چندسازه بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • چند سازه CLT ارزیابی عملکرد خمشی چند سازه‌های چوبی با لایه‌های متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • چندسازه آرد چوب بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی بررسی و ارزیابی اثرگذاری های نوع اصلاح کننده ضربه بر مشخصه های جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-24]
 • چندسازه الیاف سیمان بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • چند‎سازه چوب پلاستیک بررسی ویژگی‏های چندسازه ساخته‎شده از آرد چوب و پلی‏کربنات بازیافتی (لوح‏های فشرده مستعمل) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 375-385]
 • چند سازه چوب پلاستیک بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک آرد چوب/اکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 79-93]
 • چند سازه چوب/پلاستیک بررسی و ارزیابی تاثیر میزان سازگارکننده و الیاف بر ویژگی های کششی و فیزیکی چند سازه لیاف ساقه پنبه- پلی پروپیلن بازیافت شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 131-140]
 • چندسازه چوب پلاستیک بررسی تأثیر زمان هوازدگی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و تغییر رنگ چندسازه آرد چوب- پلی‌اتیلن سنگین [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 75-83]
 • چندسازه چوب پلاستیک بررسی تاثیر متیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی تغییر رنگ چندسازه‌های چوب پلاستیک هوازده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 12-26]
 • چندسازه چوب پلاستیک بررسی تاثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ بر توان نگه‌داری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]
 • چندسازه چوب پلاستیک ارزیابی ویژگی های چندسازه‌های چوب پلاستیک ساخته شده از باگاس بعد از هوادیدگی تسریع شده [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 119-130]
 • چندسازه چوب پلاستیک تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • چندسازه چوب پلاستیک بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • چندسازه چوب-پلاستیک بررسی امکان اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه های چوب-پلاستیک با پرتو ریزموج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-273]
 • چندسازه چوب-پلی‌اتیلن تاثیر نانو اکسید روی برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • چندسازه چوب گچ بررسی تأثیر نوع و مقدار گچ بر ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌های چوب گچ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]
 • چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • چندسازه سبک شده هیبریدی بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی، چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 63-80]
 • چندسازه طبیعی تاثیر اندازة ذرات کاه‌گندم بر ویژگی‌های مکانیکی و جذب آب چندسازه کاه‌گندم/پلی‌اتیلن سبک با کاربرد در بسته‌بندی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 253-265]
 • چندسازه فوم شده بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زای شیمیایی بر خواص مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – الیاف کتان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-191]
 • چندسازه های چوب-پلاستیک تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن‌سبک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 349-362]
 • چندسازه های چوبی بورات ها و کاربرد آنها در حفاظت چندسازه‌های چوبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 411-428]
 • چندسازه‌های سبز مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری و تغییر رنگ چندسازه های حاصل از انواع خمیرکاغذ باگاس/پلی لاکتیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • چندسازه هیبریدی بررسی تخریب زیستی، سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آرد چوب/پلی پروپیلن/ الیاف شیشه در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 211-223]
 • چوب طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت گرمایی چوب با بهره گیری از لوله‌های گرمایی صفحه تخت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 115-123]
 • چوب مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • چوب بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • چوب بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-141]
 • چوب اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • چوب اصلاح حرارتی شده ظرفیت حرارتی ویژه چوب اصلاح حرارتی شده در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]
 • چوب اصلاح حرارتی شده تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • چوب‌برون اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • چوب برون ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]
 • چوب‌پلاستیک تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 499-510]
 • چوب‌پلاستیک تاثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پلی‌پروپیلن اکسیدشده در فاز مذاب بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 137-151]
 • چوب پلاستیک تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • چوب پلاستیک استفاده پلیمر طبیعی پلی‌لاکتیک اسید به جای پلیمرهای مصنوعی نفتی در کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 13-14]
 • چوب‌پلیمر اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • چوب پلیمر روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]
 • چوب پلیمر بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • چوب پلیمر مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • چوب تاغ بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • چوب تبریزی بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • چوب تنه مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 139-152]
 • چوب تیمار حرارتی شده تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلی اتیلن حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم، تثبیت کننده نوری و چوب تیمار حرارتی شده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 349-360]
 • چوب خالص بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • چوب خشک کنی ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره‌گیری از طیف سنجی با اشعه x [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • چوب خشک‌کنی در کوره تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • چوب درخت راش بررسی ویژگی‌های صوتی کامپوزیت‌های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 83-101]
 • چوب درخت صنوبر بررسی ویژگی‌های صوتی کامپوزیت‌های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 83-101]
 • چوب درخت گردو بررسی ویژگی‌های صوتی کامپوزیت‌های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 83-101]
 • چوب‏درون اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • چوب راش بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • چوب راش افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 311-321]
 • چوب رشته های توجیه دار تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • چوب روغن گرمایی شده اثر استفاده از صمغ بنه برخواص فیزیکی و مکانیکی چوب روغن‌گرمایی شده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 361-373]
 • چوب شاخه مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 139-152]
 • چوب صنوبر بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • چوب صنوبر تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • چوب صنوبر بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • چوب صنوبر تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • چوب صنوبر بررسی چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته‌تراشه‌جهت‌دار(OSB) ساخته‌شده از چوب صنوبر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-559]
 • چوب صنوبر بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-455]
 • چوب صنوبر بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • چوب صنوبر تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • چوب صنوبر طراحی، ساخت و بررسی مقاومت های مکانیکی اتصال در تیر باربر لایه ای پله پیچ ساخته شده از چوب صنوبر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 375-391]
 • چوب فشرده تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 59-70]
 • چوب‌کششی بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • چوب کششی بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • چوب گز تعیین و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر در احداث واحدهای تخته‏ خرده‏ چوب با استفاده از ضایعات درختان گز، نخل و موز؛ مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • چوبِ لایه‌ای تاثیر رطوبت لایه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب لایه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 39-51]
 • چوب لرگ اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • چوب ممرز بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 39-51]
 • چوب ممرز تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 511-524]
 • چوب نوئل اثر لایه های ساخته شده از پوشش‌های شفاف بر روی تغییرات رنگ و کیفیت سطح چوب پس از هوازدگی تسریع شده در مبلمان شهری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 561-574]
 • چوبهای الواری بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • چوب‌های راش و پالونیا چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • چوب واکنشی بررسی رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل فشاری سرو سیمین (Cupressus arizonica). [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 387-397]
 • چیدمان لایه‌ها ارزیابی عملکرد خمشی چند سازه‌های چوبی با لایه‌های متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • چین خوردگی شدن چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

ح

 • حجم برداشت بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • حذف فیزیکی عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 313-323]
 • حرارت دهی اهمیک بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 323-333]
 • حفاظت مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • حفاظت بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]
 • حفاظت زیستی چوب حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-304]
 • حلال آلی بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • حلال یوتکتیک تیمار باگاس با استفاده از حلال‏های یوتکتیک اسید اگزالیک-کولین‏ کلراید و اسید لاکتیک-کولین‏ کلراید [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • حلال یونی بررسی انحلال و بازسازی مواد لیگنوسلولزی در حلالهای یونی 1-بوتیل- 3-متیل- 1-ایمیدازولیوم کلرید و -1 بوتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات و تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-130]

خ

 • خاک اره بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • خاک اره مطالعه ویژگی های مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه پلی اتیلن بازیافتی- خاک اره حاصل از برش MDF [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • خاک اره تهیه پلی ال زیستی از پسماند لیگنوسلولزی به روش مایع سازی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-321]
 • خاک اره خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • خاک اره چوب ارزیابی اثر دمای غوطه وری بر رفتار جذب آب طولانی مدت ماده مرکب پلی اتیلن سنگین / خاک اره چوب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 36-44]
 • خاکستر اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 399-407]
 • خاکستر مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]
 • خاکسترزدایی اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 399-407]
 • خاکستر سبک بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • خالص سازی استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 301-311]
 • خراسان شمالی ارزیابی شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی صنعت مبلمان از دیدگاه فروشندگان استان خراسان شمالی: کاربرد فناوری AHP [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 135-145]
 • خرده‌چوب صنعتی بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-97]
 • خرده چوب صنعتی استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • خرده‌های چوب تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-120]
 • خرید بررسی شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 153-164]
 • خزش بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • خزش بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • خزش بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 437-447]
 • خزش بررسی رفتار خزش خمشی تخته لایه چوب پلاستیک صنوبر ساخته شده ازفیلم‌ترموپلاستیک [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 393-403]
 • خزش خمشی بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 119-128]
 • خزش نسبی بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 387-399]
 • خزش نسبی بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر ) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • خشک‌کردن اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • خشک کردن انجمادی بررسی خواص زیست تخریب پذیری و مکانیکی پلی وینیل الکل تقویت شده با نانو الیاف سلولزی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 497-508]
 • خشک‌کن انجمادی تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 285-298]
 • خشک‌کن انجمادی ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • خشک‌کن پاششی تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 285-298]
 • خصوصیات ساختاری بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • خصوصیات عملکردی بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • خصوصیات فیزیکی تاثیر نانو اکسید روی برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • خصوصیات فیزیکی تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 335-347]
 • خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بررسی امکان اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه های چوب-پلاستیک با پرتو ریزموج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-273]
 • خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بررسی اثر نانو رس و ماده کف زا بر خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد کاه گندم با پلی-اتیلن سنگین [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 17-18]
 • خصوصیات مکانیکی تاثیر نانو اکسید روی برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • خصوصیات مکانیکی تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 335-347]
 • خط چسب تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • خمش استاتیکی بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 131-140]
 • خمش استانیک خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 79-90]
 • خم متناوب بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • خمیر باگاس تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 311-321]
 • خمیر جوهرزایی شده تأثیر پراکنده‌سازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-41]
 • خمیر جوهرزدائی تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 311-321]
 • خمیر جوهرزدایی شده تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیر حل‌شونده تولید خمیر حل‌شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش‌استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 289-298]
 • خمیر حل‌شونده استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • خمیر حل شونده نقش پیش هیدرولیزاسیدی در تولید خمیر حل‌شونده از مقوای کنگره‌ای کهنه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]
 • خمیرسازی اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • خمیر سودا-آنتراکینون تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 153-163]
 • خمیر سودا-آنتراکینون تولید خمیر حل‌شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش‌استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 289-298]
 • خمیر سودای باگاس استفاده از آنزیم ویسکوزیم به عنوان یک فنآوری جایگزین برای پالایش و بهبود خصوصیات خمیر کاغذ سودای باگاس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • خمیر سودای باگاس اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • خمیر شیمیائی- مکانیکی و خمیر کرافت رنگ‌بری شده تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیر شیمیایی‌مکانیکی ارزیابی تاثیر دمای اختلاط خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی و نانوفیبر سلولز بر ویژگی‌های کاغذ [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-90]
 • خمیر کارتن بازیافتی تعیین میزان مصرف بهینه نشاسته کاتیونی بر پایه مقاومت های مکانیکی خمیر کاغذهای حاصل از ترکیب خمیر کارتن بازیافتی و خمیر NSSC دست اول [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • خمیر کارتن بازیافتی تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیر کاغذ بررسی مقایسه های اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های تقویت شده با الیاف طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 453-469]
 • خمیر کاغذ ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • خمیر کاغذ بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 429-443]
 • خمیرکاغذ ررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی تهیه شده از کاه برنج به روش سولفیت فرمالدهید [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 13-23]
 • خمیرکاغذ بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • خمیر کاغذ CMP ارزیابی اثر پیش‌تیمار گرمایی و افزودن غیرهمزمان مواد شیمیایی روی کارایی رنگبری با پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ CMP [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • خمیرکاغذ CMP تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 445-456]
 • خمیرکاغذ NSSC اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • خمیرکاغذ NSSC تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • خمیر کاغذ OCC بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 543-552]
 • خمیرکاغذ OCC تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 605-616]
 • خمیرکاغذ OCC تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • خمیرکاغذOCC بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 129-138]
 • خمیرکاغذ الیاف کارتن کهنه قهوه‌ای تأثیر عوامل لایه ‌نشانی خودسامان نشاسته کاتیونی بر پتانسیل زتا خمیرکاغذ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • خمیرکاغذ بازیافتیOCC ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC در اختلاط با خمیرکاغذNSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 147-160]
 • خمیرکاغذ رنگبری شده استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • خمیرکاغذسازی سودا بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 485-495]
 • خمیرکاغذسازی مونواتانول آمین بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 485-495]
 • خمیرکاغذ سودا اثر پیش استخراج باگاس با روش اسید رقیق بر خمیرکاغذ حاصل از آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 119-128]
 • خمیرکاغذ سودا تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • خمیرکاغذ سودا تولید نانوکریستال و نانوفیبریل از خمیرکاغذ سودای رنگبری نشده و رنگبری شده با توالی رنگبری ECF و مقایسه ویژگی های مرفولوژیکی و حرارتی آنها [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 457-471]
 • خمیرکاغذ شیمیایی باگاس اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی بررسی تاثیر زمان و دمای فراوری شیمیایی (پخت) بر ویژگی‎های خمیر کاغذ CMP از ساقه کلزا [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 533-62]
 • خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی تاثیر اختلاط چوب گونه غان بر ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی تهیه شده از گونه‌های جنگلی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 275-284]
 • خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 627-643]
 • خمیر کاغذ کرافت مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 139-152]
 • خمیرکاغذ ‌کرافت بررسی امکان ساخت خمیرکاغذ کرافت از چوب درخت کریپتومریا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • خمیرکاغذ کرافت ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 43-54]
 • خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهن‌برگان اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 143-152]
 • خمیرکاغذ نیمه شیمیائی سولفیت خنثی ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC در اختلاط با خمیرکاغذNSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 147-160]
 • خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی تعیین میزان مصرف بهینه نشاسته کاتیونی بر پایه مقاومت های مکانیکی خمیر کاغذهای حاصل از ترکیب خمیر کارتن بازیافتی و خمیر NSSC دست اول [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی اثر نانوالیاف سلولز بر کارائی نشاسته‌ کاتیونی در خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کاغذهای باطله بسته‌بندی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 187-197]
 • خواست اکسیژن شیمیایی (COD) عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 313-323]
 • خواص خواص وکاربردهای نانو کریستال های سلولز [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-192]
 • خواص بیومتری اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-248]
 • خواص بیومتری‌ بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 239-249]
 • خواص چسبندگی اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • خواص حرارتی هیدروژل زیست سازگار بر پایه نانوسلولز: تهیه و بررسی برخی از ویژگی‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 497-509]
 • خواص خمشی بررسی امکان بهبود ویژگی‌های مقاومتی چوب صنوبر با روش ترکیبی اصلاح گرمآبی- مکانیکی (CHTM) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-66]
 • خواص خمیرکاغذ و کاغذ بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • خواص دینامیکی- مکانیکی نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-234]
 • خواص ساختاری بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • خواص ضدباکتری و فیزیکی مطالعه اثرات ضدباکتریایی و خصوصیات فیزیکی کاغذ پوشش دهی شده با نانورس و نانورس همگن شده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 561-572]
 • خواص فیزیکی بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • خواص فیزیکی اثر نانو اکسید قلع و تیمار گرمایی بر مقاومت به پوسیدگی و خواص فیزیکی چوب گونه راش (Fagus orientalis [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]
 • خواص فیزیکی بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 239-249]
 • خواص فیزیکی استفاده از نانوفیبر سلولزی به عنوان پرکننده چسب اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 227-237]
 • خواص فیزیکی مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 363-375]
 • خواص فیزیکی تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 511-524]
 • خواص فیزیکی ارزیابی زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید و آرد بامبو [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 537-548]
 • خواص فیزیکی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • خواص فیزیکی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • خواص فیزیکی اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 645-656]
 • خواص فیزیکی تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • خواص فیزیکی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • خواص فیزیکی بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • خواص فیزیکی اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-248]
 • خواص فیزیکی شناسایی و تعیین مقدار تأثیر متغیرهای کنترلی کارخانه بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط با سیستم شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-287]
 • خواص فیزیکی اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آناتومی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مولفه‌های رنگی و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب توس [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 519-529]
 • خواص فیزیکی اثر پوشش‌دهی پاششی و فریز کردن کاغذ لاینر قهوه‌ای روی خواص فیزیکی و مکانیکی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-40]
 • خواص فیزیکی شیمیایی بررسی خواص میکروکریستال سلولز (MCC) تولید شده از الیاف باگاس با استفاده از هیدروکلریک اسید [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 441-452]
 • خواص فیزیکی- مکانیکی ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-112]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی تأثیر نوع و مقدار گچ بر ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌های چوب گچ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 45-54]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی امکانسنجی کاربرد ضایعات اسکناس باطله در ساخت صفحات فشرده چوب-گچ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 87-99]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی انحلال و بازسازی مواد لیگنوسلولزی در حلالهای یونی 1-بوتیل- 3-متیل- 1-ایمیدازولیوم کلرید و -1 بوتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات و تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-130]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تأثیر استفاده از الیاف ضایعات پارچه و نانو‌رس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب و پلی‌پروپیلن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 219-230]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر رطوبت لایه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب لایه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 39-51]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 605-615]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی ویژگی‏های چندسازه ساخته‎شده از آرد چوب و پلی‏کربنات بازیافتی (لوح‏های فشرده مستعمل) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 375-385]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر استفاده از آنزیم پروتکسین برای انبارش باگاس بر خواص خمیر و کاغذ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 457-468]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی مقایسه‌ای اثر نوع پیش تیمار و شرایط فشرده‌سازی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌های پالونیا و صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 521-536]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 161-170]
 • خواص کاغذ اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 413-423]
 • خواص کاغذ بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از آخال سفید [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • خواص کششی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک آرد چوب/اکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 79-93]
 • خواص گرمایی خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • خواص مغناطیسی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن اصلاح شده بر خواص مغناطیسی، حرارتی و مکانیک- دینامیکی فیلم های آمیخته نانوسلولز/ پلی وینیل الکل [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 251-263]
 • خواص مقاومتی و ممانعتی تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 213-223]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 85-92]
 • خواص مکانیکی بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]
 • خواص مکانیکی (Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • خواص مکانیکی مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • خواص مکانیکی بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 55-68]
 • خواص مکانیکی تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • خواص مکانیکی استفاده از نانوفیبر سلولزی به عنوان پرکننده چسب اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 227-237]
 • خواص مکانیکی اثر اصلاح دیواره‌ای چوب‌پلیمر استایرن با مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر پایداری حرارتی، رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی فرآورده [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 601-614]
 • خواص مکانیکی رفتار آتش گیری، استحکام مکانیکی و پایداری ابعادی در کامپوزیت های آردچوب- پلی اتیلن تحت تأثیر مواد دیرسوزکننده مختلف [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 145-158]
 • خواص مکانیکی تأثیر صمغ کتیرای قلیایی‌شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • خواص مکانیکی تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 511-524]
 • خواص مکانیکی اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 273-285]
 • خواص مکانیکی اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-197]
 • خواص مکانیکی تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • خواص مکانیکی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • خواص مکانیکی بررسی ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوشش‌دهی شده با ترکیب پکتین، پلی‌وینیل الکل و نانو دی‌اکسید تیتانیوم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • خواص مکانیکی اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی(مطالعه موردی در منطقه سوادکوه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-248]
 • خواص مکانیکی شناسایی و تعیین مقدار تأثیر متغیرهای کنترلی کارخانه بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط با سیستم شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-287]
 • خواص مکانیکی طراحی، ساخت و بررسی مقاومت های مکانیکی اتصال در تیر باربر لایه ای پله پیچ ساخته شده از چوب صنوبر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 375-391]
 • خواص مکانیکی اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آناتومی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مولفه‌های رنگی و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب توس [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 519-529]
 • خواص مکانیکی اثر پوشش‌دهی پاششی و فریز کردن کاغذ لاینر قهوه‌ای روی خواص فیزیکی و مکانیکی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-40]
 • خواص مکانیکی بررسی اثراندود کاغذ با پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 97-111]
 • خواص مکانیکی و فیزیکی بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 335-348]
 • خواص مکانیکی و فیزیکی بررسی استفاده از تترا متیل اورتوسیلیکات (آلکوکسی سیلان) روی سازگاری، خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب- سیمان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 419-431]
 • خواص ممانعتی اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-101]
 • خواص ممانعتی مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • خواص ممانعتی بررسی اثراندود کاغذ با پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 97-111]
 • خواص نوری تأثیر صمغ کتیرای قلیایی‌شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • خواص نوری تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 683-692]
 • خواص نوری بررسی ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوشش‌دهی شده با ترکیب پکتین، پلی‌وینیل الکل و نانو دی‌اکسید تیتانیوم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • خوشه‌ای تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی جوان‌چوب و چوب بالغ درخت توت (Morus alba) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 305-316]
 • خوشه صنعتی ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه‌های مبلمان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 33-44]
 • خیز شبیه سازی و پیش بینی عملکرد خمشی پروفیل های چوب پلاستیک با روش اجزای محدود با نرم افزار ANSYS Workbench [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 325-344]

د

 • داربست دولایه ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 287-296]
 • دانسیته بحرانی بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب مهم‌ترین گونه‌های سوزنی برگ در منطقه ارتفاعی پایین بند نکا (کوهسارکنده) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 409-418]
 • دانسیته تخته ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-112]
 • دانه بندی آرد سویا نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 377-386]
 • درجه SR بررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم لاکاز بر میزان لیگنین‌زدایی و ویژگی‌های فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 157-170]
 • درجه اهمیت تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • درجه بسپارش استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • درجه بندی تاثیر تیمارهای حفاظتی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه‏ها (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 309-321]
 • درجه پلیمریزاسیون استفاده از آنزیم ویسکوزیم به عنوان یک فنآوری جایگزین برای پالایش و بهبود خصوصیات خمیر کاغذ سودای باگاس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • درجه پلیمریزاسیون مدلسازی و تعیین شرایط بهینه تولید میکروکریستال سلولزاز باگاس با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 225-238]
 • درجه روشنی ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 105-117]
 • درجه روشنی بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف‌های هرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 241-251]
 • درجه وزنی شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 425-436]
 • درختان سریع الرشد بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 235-249]
 • درخت خرما ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]
 • درخت کریپتومریا بررسی امکان ساخت خمیرکاغذ کرافت از چوب درخت کریپتومریا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • درصد ازت سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • درصد تغییرات وزن تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • درصد فشردگی بررسی اثرگذاری های فشرده‌سازی بر ویژگی های مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با رزین فنلفرمآلدئید [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]
 • درصد واکشیدگی ضخامت مقایسه پیش بینی واکشیدگی ضخامت تخته خرده چوب با سیستم فازی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 53-66]
 • دستجات آوندی مطالعه‌ای بر ساختار بیومتری و مکانیکی دستجات آوندی درخت نخل (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-118]
 • دسترسی پذیری نقش پیش هیدرولیزاسیدی در تولید خمیر حل‌شونده از مقوای کنگره‌ای کهنه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]
 • دستگاه صوت سنج شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • دفن در خاک مطالعه رفتار ‌‌زیست‌تخریب‌پذیری نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل‌الکل- نانوکریستال سلولز [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • دما تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • دما مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • دمای اختلاط ارزیابی تاثیر دمای اختلاط خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی و نانوفیبر سلولز بر ویژگی‌های کاغذ [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 77-90]
 • دمای انتقال شیشه‌ای بررسی تأثیر ذرات نانورس بر خواص مکانیکی کامپوزیت آرد چوب- پلی‌پروپیلن با استفاده از تحلیل گرمایی- مکانیکی- دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • دمای انتقال شیشه‌ای بررسی خصوصیات دینامیکی – مکانیکی و حرارتی نانو چند سازه حاصل از آرد ساقه کلزا/ نانو گرافن و پلی اتیلن سنگین [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • دمای انتقال شیشه ای شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-309]
 • دمای پرس بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-38]
 • دمای پرس بررسی اثر شرایط پرس بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده با چسب طبیعی تانن متراکم میموزا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 193-201]
 • دمبرگ نخل بررسی استفاده از تترا متیل اورتوسیلیکات (آلکوکسی سیلان) روی سازگاری، خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب- سیمان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 419-431]
 • دوام زیستی ارزیابی زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید و آرد بامبو [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 537-548]
 • دورود ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 175-185]
 • دی آلدهید سلولز تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]
 • دی-اکسیدکربن مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]
 • دی اکسیدکلر اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 625-635]
 • دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • دیرسوزی رفتار آتش گیری، استحکام مکانیکی و پایداری ابعادی در کامپوزیت های آردچوب- پلی اتیلن تحت تأثیر مواد دیرسوزکننده مختلف [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 145-158]
 • دیگ پخت بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]

ذ

 • ذرات معلق هوا مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 497-511]

ر

 • رئولوژی هیدروژل زیست سازگار بر پایه نانوسلولز: تهیه و بررسی برخی از ویژگی‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 497-509]
 • رادار نفوذی زمین استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR) در ارزیابی معایب داخلی گونه های چوبی پهن برگ [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 225-240]
 • راش تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-120]
 • راش بررسی اثر تیمار‌گرمایی بر ویژگی های فیزیکی صنوبر(Populus nigra) و راش ایرانی(Fagus orientalis) اشباع شده با نانونقره و نانومس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-117]
 • راش تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • راش اثرتیمار ترکیبی نانو نقره کلوئیدی-گرمآبی بر تغییرات وزن و ساختار شیمیایی ‌چوب‌ راش ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • راش بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • راش بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • راش بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • راش اصلاح خواص چوب راش (Fagus orientalis) از طریق عبورجریان الکتریسیته [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-35]
 • راش ایرانی اثر تیمار گرمایی با روغن خام پنبه‌دانه (OHT) بر مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus orientalis) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-131]
 • راش و صنوبر بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 85-92]
 • راهکار شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 27-38]
 • رتبه‌بندی ارزیابی شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی صنعت مبلمان از دیدگاه فروشندگان استان خراسان شمالی: کاربرد فناوری AHP [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 135-145]
 • رتبه‌بندی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • رتبه بندی مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-216]
 • رزوه ریزودرشت ارائه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسة آن با MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 27-36]
 • رزین بررسی امکان استخراج، شناسایی و حذف رزین‎های موجود در خمیرکاغذ کرافت مخلوط گونه‎های پهن برگ استوایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 44-56]
 • رزین اپوکسی بررسی و ارزیابی رفتار کششی و جذب آب چند سازه‌های چوب/ اپوکسی و چوب/ پلی‌استر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • رزین اپوکسی مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]
 • رزین اپوکسی تانن بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 271-282]
 • رزین اوره فرمالدئید روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]
 • رزین اوره فرمالدئید تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 59-70]
 • رزین اوره‌فرمالدهید بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-97]
 • رزین اوره فرمالدهید بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و انتشار فرمالدهید تخته‌فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از رزین اوره فرمالدهید تقویت‌شده با نانوکریستال سلولز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 197-209]
 • رزین اوره فرمالدهید بررسی تاثیر پودر پلی اتیلن بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 441-452]
 • رزین اوره فرمالدهید تأثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-347]
 • رزین اوره فرمالدهید استفاده از ذرات حاصل از بقایای هرس درختان انگور به عنوان جایگزین زیستی چوب در تولید تخته خرده چوب هیبریدی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 509-518]
 • رزین ایزوسیانات بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-97]
 • رزین پلی‌استر بررسی ویژگی‌های صوتی کامپوزیت‌های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 83-101]
 • رزین پلی‌استر غیر اشباع بررسی و ارزیابی رفتار کششی و جذب آب چند سازه‌های چوب/ اپوکسی و چوب/ پلی‌استر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • رزین زیستی بررسی خواص حرارتی رزین زیستی تانیک اسید و گالیک اسید به همراه فورفورال [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 55-63]
 • رزین‌های بر پایه فرمالدئید بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 599-610]
 • رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﺻﻔﻬﺎن) [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 19-20]
 • رسوب کلسیم ارزیابی زیست محیطی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با هیدروکسید کلسیم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 71-81]
 • رشد جمعیت ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 81-89]
 • رضایت‏مندی شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • رطوبت اشباع فیبر (FSP) اندازه گیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی: اصول اندازه گیری و نتایج آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-623]
 • رطوبت نسبی بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر ) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • رفتار تخریبی قارچی تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 75-85]
 • رفتار دینامیکی بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • رفتار فیزیکی بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 231-239]
 • رفتار ویسکوالاستیک بررسی خصوصیات دینامیکی – مکانیکی و حرارتی نانو چند سازه حاصل از آرد ساقه کلزا/ نانو گرافن و پلی اتیلن سنگین [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • رقابت رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • رگرسیون پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • رنگ کاربرد کلش برنج در جذب رنگ‌های اسید اورانژ و ریموزول بلک از پساب‌های شبیه-سازی شده صنایع نساجی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 397-409]
 • رنگ آمیزی فلورسنت روش های رنگ آمیزی فلورسنت با رنگ رودامین B ایزوتیوسیانات در مواد سلولزی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 405-417]
 • رنگ‌بری استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-224]
 • رنگ بری بررسی امکان استخراج، شناسایی و حذف رزین‎های موجود در خمیرکاغذ کرافت مخلوط گونه‎های پهن برگ استوایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 44-56]
 • رنگبری خواص حرارتی و رنگ‌سنجی چندسازه کاه‌گندم رنگبری شده/پلی‌اتیلن سبک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 283-295]
 • رنگبری ECF تولید نانوکریستال و نانوفیبریل از خمیرکاغذ سودای رنگبری نشده و رنگبری شده با توالی رنگبری ECF و مقایسه ویژگی های مرفولوژیکی و حرارتی آنها [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 457-471]
 • رنگ‌بری با پروکسید هیدروژن ارزیابی زیست محیطی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با هیدروکسید کلسیم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 71-81]
 • رنگ‌سنجی بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 419-431]
 • رنگ سنجی اثر لایه های ساخته شده از پوشش‌های شفاف بر روی تغییرات رنگ و کیفیت سطح چوب پس از هوازدگی تسریع شده در مبلمان شهری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 561-574]
 • رنگ‌کاری مبلمان بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع و طیف رنگی پوشش و روش رنگ‌کاری در صنایع مبلمان خانگی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 147-160]
 • رنگ نگاری گازی- طیف‌ سنجی جرمی شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-78]
 • رنگ‌های شفاف بررسی مقاومت به چسبندگی رنگ‌های شفاف رایج در صنایع مبلمان بر روی گونه‌های چوبی راش، ملج، توسکا و نوئل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]
 • رهایش کنترل‌شده افزایش کارائی ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی با رهایش کنترل شده آن به روش میکروکپسوله کردن [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 563-571]
 • روابط مثلثاتی محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 419-427]
 • رودامین روش های رنگ آمیزی فلورسنت با رنگ رودامین B ایزوتیوسیانات در مواد سلولزی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 405-417]
 • روزنهایم تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 205-215]
 • روزین پراکنده تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • روزین‌مالئیک تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • روش اجزای محدود بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 429-440]
 • روش اجزای محدود تحلیل توزیع تنش-کرنش پین چوبی و خط چسب در اتصال مبلمان L شکل با استفاده از اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 297-307]
 • روش اجزای محدود شبیه سازی و پیش بینی عملکرد خمشی پروفیل های چوب پلاستیک با روش اجزای محدود با نرم افزار ANSYS Workbench [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 325-344]
 • روش اختلاط تأثیرنحوه اختلاط نانوالیاف لیگنوسلولزی با خمیرکاغذ بازیافتی در حضور سیستم میکروذره بر ویژگی‌های کاغذ نهایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]
 • روش بتل بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • روش «ترک‌دهی دیواره» بررسی رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل فشاری سرو سیمین (Cupressus arizonica). [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 387-397]
 • روش حداقل مربعات معمولی بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • روش سطح پاسخ تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • روش شستشو اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 549-559]
 • روش لایه به لایه تأثیر لایه‌های خودسامان کایتوزان- نانوسیلیکا بر روی الیاف لینتر پنبه و خواص کاغذ تهیه‌شده از آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-92]
 • روش مقایسات زوجی بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 235-249]
 • روش نصب بررسی تاثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ بر توان نگه‌داری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]
 • روشنی بررسی تأثیر زمان هوازدگی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و تغییر رنگ چندسازه آرد چوب- پلی‌اتیلن سنگین [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 75-83]
 • روشنی ارزیابی فرایند پراکسید قلیایی و پراکسید فعال‌شده در رنگ‌بری خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی حاصل از چوب پهن‌برگان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-103]
 • روش‌ها مروری بر انواع روش های ساخت نانو سلولز در آزمایشگاه [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 3-4]
 • روش هزینه جایگزین مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • روش هیدروترمال بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 323-333]
 • روغن بزرک مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • روغن بزرک اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • روغن خام پنبه‌دانه اثر تیمار گرمایی با روغن خام پنبه‌دانه (OHT) بر مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus orientalis) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-131]
 • روغن سویا اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 381-394]
 • روغن های گیاهی تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 485-496]
 • روکش طبیعی تأثیر نوع گونه و توالی پرداخت بر مقاومت چسبندگی و ناحیه اینترفاز پوشش پلی اورتان و روکش طبیعی چوب [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • روکش طبیعی راش بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 119-128]
 • روکش ملامینه بررسی و ارزیابی مشخصه های خزش خمشی تخته خرده چوب با روکش طبیعی و ملامینه [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 119-128]
 • روند جذب آب و واکشیدگی ضخامت ارزیابی رفتار و روند جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته فیبر نیمه سنگین(MDF) ساخته شده از الیاف تیمار شده با روش گرمآبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • رویکرد آمیخته   ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-186]
 • رویکرد ایگارچ اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • ریخت شناسی بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی، چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 63-80]
 • ریخت شناسی بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • ریخت شناسی تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 285-298]
 • ریخت شناسی بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 629-641]
 • ریخت‌شناسی الیاف بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 49-62]

ز

 • زئولیت استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 407-417]
 • زئولیت امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • زئولیت تاثیر نحوه اختلاط ترکیبات زئولیت در فرآیند ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-53]
 • زئین تهیه و آنالیز دینامیکی حرارتی نانوچندسازه‌های زئین، کیتوزان، نانوسلولز [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-481]
 • زئین تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 213-223]
 • زادآوری بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • زاویه پیچش دسته نرده محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 419-427]
 • زاویه تماس بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • زاویه تماس تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • زاویه تماس تأثیر سامانه آلوم-روزین پراکنده بر ویژگی‌های جذب آب، مقاومتی و نوری کاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 385-395]
 • زاویه تماس تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 657-668]
 • زاویه تماس اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • زاویه تماس تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • زاویه تماس اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آناتومی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مولفه‌های رنگی و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب توس [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 519-529]
 • زاویه شیب پله محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 419-427]
 • زاویه میکروفیبریل بررسی رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل فشاری سرو سیمین (Cupressus arizonica). [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 387-397]
 • زایلان اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-51]
 • زایلاناز استفاده از تیمار زایلاناز و استخراج قلیایی سرد برای استخراج همی‌سلولزها از خمیرکاغذ رنگبری شده باگاس جهت تولید خمیر حل‌شونده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • زبان گنجشک تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 507-520]
 • زبری بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • زبری بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 323-333]
 • زبری اثر لایه های ساخته شده از پوشش‌های شفاف بر روی تغییرات رنگ و کیفیت سطح چوب پس از هوازدگی تسریع شده در مبلمان شهری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 561-574]
 • زبری بررسی تغییرات کیفیت سطح گونه های چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات مواد شیمیایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 63-75]
 • زبری‌سطح ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • زبری سطح بررسی و ارزیابی تاثیر شرایط ماشین (فرز) کاری (CNC) بر کیفیت سطح چوب پالونیا [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • زبری سطح تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 400-411]
 • زبری سطح بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 645-656]
 • زبری سطح تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • زبری کاغذ اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوع PCC بر خواص ممانعتی، نوری و زبری کاغذ [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 283-295]
 • زراعت چوب صنوبر بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 235-249]
 • زراعت صنوبر تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • زلزله بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • زمان انحلال اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 223-234]
 • زمان پرس بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-38]
 • زمان مونتاژ بهبود عملکرد چسب پلی وینیل استات در اتصالات انگشتی چوب با استفاده از هاردنر ایزوسیانات [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 585-596]
 • زنجیره ارزش تحلیل مدل زنجیره ارزش فرآیندی صنوبر در استان آذربایجان غربی باهدف بهسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]
 • زنجیره ارزش تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • زوال مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 591-600]
 • زیر شاخص بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-169]
 • زیست تخریب-پذیر ارزیابی زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید و آرد بامبو [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 537-548]
 • زیست‌تخریب‌پذیری مطالعه رفتار ‌‌زیست‌تخریب‌پذیری نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل‌الکل- نانوکریستال سلولز [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • زیست‌تخریب‌پذیری مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری و تغییر رنگ چندسازه های حاصل از انواع خمیرکاغذ باگاس/پلی لاکتیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • زیست‌تخریب پذیری بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • زیست تخریب پذیری بررسی خواص زیست تخریب پذیری و مکانیکی پلی وینیل الکل تقویت شده با نانو الیاف سلولزی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 497-508]
 • زیست‌توده تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]
 • زیست توده مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 617-628]

ژ

 • ژل میکروسیلیس بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]

س

 • سائیدگی پیش‌بینی سائیدگی دندانه‌های تیغه اره‌نواری با استفاده از نیروهای برش و کیفیت سطح [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 21-22]
 • ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت گرمایی چوب با بهره گیری از لوله‌های گرمایی صفحه تخت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 115-123]
 • ساختار بازار رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • ساختار بین‌لایه‌ای بررسی تأثیر ذرات نانورس بر خواص مکانیکی کامپوزیت آرد چوب- پلی‌پروپیلن با استفاده از تحلیل گرمایی- مکانیکی- دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • ساختار شیمیایی مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 223-235]
 • ساختار شیمیایی اثر شرایط مختلف اصلاح روغن‌گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گونه‌ لرگ(Pterocarya fraxinifolia) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 199-209]
 • ساخت فیلم مروری بر انواع روش های ساخت نانو سلولز در آزمایشگاه [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 3-4]
 • سازگار کننده بررسی و ارزیابی اثرگذاری های نوع اصلاح کننده ضربه بر مشخصه های جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-24]
 • سازگار کننده بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • سازگارکننده اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 103-113]
 • سازگارکننده تأثیر استفاده از الیاف ضایعات پارچه و نانو‌رس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب و پلی‌پروپیلن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • سازگارکننده تاثیرذرات نانورس و سازگارکننده MAPP بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از کاغذ باطله / پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 193-206]
 • سازگارکننده بررسی رفتار خزش خمشی تخته لایه چوب پلاستیک صنوبر ساخته شده ازفیلم‌ترموپلاستیک [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 393-403]
 • سازگاری بررسی استفاده از تترا متیل اورتوسیلیکات (آلکوکسی سیلان) روی سازگاری، خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب- سیمان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 419-431]
 • ساقه بدون پوست بررسی زیست سنجی الیاف و ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست پنبه رقم ساحل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-101]
 • ساقه ذرت بررسی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • ساقه کلزا بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • ساقه کلزا تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 255-270]
 • سایزپرس تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمارسطحی و مواد افزودنی در بخش سایزپرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-106]
 • سایش و اصطکاک بررسی اثر استفاده از نانوسلولز سنتز شده از کاغذ باطله در بهبود نرخ سایش لنت ترمز [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • سبک‌سازی ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • سبک‌وزن تاثیر گرانول‌های پلی‌استایرن منبسط شده بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پانل‌های سبک وزن ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 383-396]
 • سپیدار بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • سختی بررسی تخریب زیستی، سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آرد چوب/پلی پروپیلن/ الیاف شیشه در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 211-223]
 • سختی بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 645-656]
 • سختی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • سدیم سولفیت جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • سراره‌نواری پیش‌بینی سائیدگی دندانه‌های تیغه اره‌نواری با استفاده از نیروهای برش و کیفیت سطح [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 21-22]
 • سرب بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-262]
 • سرشاخه توت استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • سرعت آب‌گیری بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش‌پذیری و سرعت آب‌گیری خمیرکاغذ OCC [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 129-138]
 • سرعت برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • سرعت بسته شدن پرس اثر سرعت بسته شدن پرس بر افت تنش و بازگشت فشردگی چوب فشرده توسکا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 469-477]
 • سروسیمین استخراج و خالص‌سازی لیگنان زیست‌فعال ماتایی‌رزینول موجود در گره‌های گونه‌ی سرو سیمین (Cupressus arizonica) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 325-331]
 • سطح پاسخ مدلسازی و تعیین شرایط بهینه تولید میکروکریستال سلولزاز باگاس با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 225-238]
 • سطح و لبه تخته بررسی تاثیر عمق نفوذ و روش نصب پیچ بر توان نگه‌داری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]
 • سفتی خمشی تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • سلامت انسان ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 475-485]
 • سل ژل بررسی میکروسکوپی اثرات اصلاح سطح چوب با فرایند سل‌ژل بر کیفیت پوشش‌دهی آن با پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 509-520]
 • سلولز تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 153-163]
 • سلولز خواص وکاربردهای نانو کریستال های سلولز [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-192]
 • سلولز استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 301-311]
 • سلولز خالص ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]
 • سلولز نیترات استات سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 175-187]
 • سلولز ویسکوز پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 533-541]
 • سلولزویسکوز پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • سوآت تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • سوپرجاذب اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 531-542]
 • سودا ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 105-117]
 • سودا بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 155-166]
 • سودا تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 361-372]
 • سودا-آنتراکینون مقایسه لیگنین حاصل از مایع پخت سیاه فرآیندهای سولفیت قلیایی – آنتراکینون، سودا-آنتراکینون و کرافت به عنوان فیلر-اکستندردر ساخت تخته لایه صنوبر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • سودا- اوره ارزیابی ویژگی‌های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 105-117]
 • سوراخ پیش ساخته بررسی ارتباط بین شاخص‌های قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته با توان نگه داری آن در چوب چندسازۀ لایه‌ای (LVL) برای تدوین مدل رگرسیونی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • سوزنی برگ بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب مهم‌ترین گونه‌های سوزنی برگ در منطقه ارتفاعی پایین بند نکا (کوهسارکنده) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 409-418]
 • سوکسله شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-78]
 • سولفومتیل‌دار کردن بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای تست لاینر پوشش‌دهی شده با لیگنین اصلاح نشده و اصلاح شده [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • سولفونیشن جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]
 • سولفیت پتاسیم ارزیابی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول‌آمین و سولفیت پتاسیم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-87]
 • سولفیت سدیم ررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی تهیه شده از کاه برنج به روش سولفیت فرمالدهید [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 13-23]
 • سولفیت قلیایی تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 479-494]
 • سولفیت قلیایی-آنتراکینون مقایسه لیگنین حاصل از مایع پخت سیاه فرآیندهای سولفیت قلیایی – آنتراکینون، سودا-آنتراکینون و کرافت به عنوان فیلر-اکستندردر ساخت تخته لایه صنوبر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • سی تی اسکن بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky ) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی تقاضای انواع چوب و فراورده‌های آن در شهر خرم آباد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 525-535]
 • سیستم فازی مقایسه پیش بینی واکشیدگی ضخامت تخته خرده چوب با سیستم فازی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 53-66]
 • سیگار استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-31]
 • سیلر بررسی مقاومت به چسبندگی رنگ‌های شفاف رایج در صنایع مبلمان بر روی گونه‌های چوبی راش، ملج، توسکا و نوئل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]
 • سیلروکیلر بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • سیلیکات سدیم بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 575-586]
 • سیمان بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

ش

 • شاخص تعیین و ارزیابی معیار‌های موثر در مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ کنگره‌ای (فلوتینگ) با کاربرد پسماندهای کشاورزی در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 45-64]
 • شاخص تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • شاخص بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-169]
 • شاخص ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 175-185]
 • شاخص رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-113]
 • شاخص‌ بررسی شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 153-164]
 • شاخص استون بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی تقاضای انواع چوب و فراورده‌های آن در شهر خرم آباد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 525-535]
 • شاخص اکسرژی تجمعی ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 249-259]
 • شاخص اکسیژن حدی رفتار آتش گیری، استحکام مکانیکی و پایداری ابعادی در کامپوزیت های آردچوب- پلی اتیلن تحت تأثیر مواد دیرسوزکننده مختلف [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 145-158]
 • شاخص بلورینگی (کریستالینیته) اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 99-108]
 • شاخص ترکیدگی بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف‌های هرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 241-251]
 • شاخص کشش بررسی ویژگی‌های ساختاری، شیمیایی و خمیردهی ساقه گیاه مارتیغال (Silybum marianum) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • شاخص کشش تأثیر لایه‌های خودسامان کایتوزان- نانوسیلیکا بر روی الیاف لینتر پنبه و خواص کاغذ تهیه‌شده از آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-92]
 • شاخص موثر تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • شاخص موثر شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر و مکان یابی کارخانه تولید تخته فیبر سخت در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-81]
 • شاخص‌ها تعیین شاخص‌های تاثیر‌گذار بر مکان‌یابی بهینه واحدهای چوب‌خشک‌کنی خورشیدی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 101-110]
 • شاخص‌های مقاومتی کاغذ افزایش مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی کاغذ با افزودن عوامل کاهش دهنده هیدرولیز اسیدی، اکسیداسیون و فتواکسیداسیون [دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، 1402، صفحه 7-8]
 • شاخص ‎ های میانی ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 249-259]
 • شاخص‌های نسبت تمرکز تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • شاخص و زیر شاخص تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 225-240]
 • شاخص و زیرشاخص شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-32]
 • شاخص و زیرشاخص شناسایی و اولویت بندی شاخص های تولید پاک تر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: شرکت محصولات کاغذی لطیف) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • شاخص و زیرشاخص بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 235-249]
 • شانهی بالای کام بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-75]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه پیش بینی واکشیدگی ضخامت تخته خرده چوب با سیستم فازی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 53-66]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • شتاب برشی بررسی و ارزیابی تاثیر شرایط ماشین (فرز) کاری (CNC) بر کیفیت سطح چوب پالونیا [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • شتاب تغذیه بررسی و ارزیابی تاثیر شرایط ماشین (فرز) کاری (CNC) بر کیفیت سطح چوب پالونیا [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • شتاب تغذیه بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-79]
 • شتاب چرخشی محور بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-79]
 • شفاف پوشه بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-127]
 • شکاف‌برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • شکست بررسی مقاومت جابجایی اتصال دهنده فلزی در ترکیب با فرآورده مهندسی شده چوب و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی EC5 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-101]
 • شکست طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • شکست لبه سوراخ بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-79]
 • شکل‌گیری تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 359-369]
 • شلاک بررسی اثر پوشش دهی با شلاک بر ویژگی های آکوستیکی گونه های توت سفید (Morus alba) و گردو (Juglans regia) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-40]
 • شناسایی چوب شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • شهر رشت شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • شوک الکتریکی بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 355-363]
 • شوک‌های ارزی اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 585-598]
 • شیره درخت پسته وحشی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • شیف بیس تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]
 • شیمی آلکوکسی سیلان روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]
 • شیمیایی تولید نانوسلولز از پوست دانه برنج [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 153-163]
 • شیمی سطح سلولز روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 463-474]

ص

 • صفحه و پین استیل طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 365-380]
 • صمغ بنه اثر استفاده از صمغ بنه برخواص فیزیکی و مکانیکی چوب روغن‌گرمایی شده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 361-373]
 • صمغ کتیرای قلیایی شده تأثیر صمغ کتیرای قلیایی‌شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • صنایع بازیافت کاغذ بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم در کاهش TSS و COD پساب کارخانه بازیافت کاغذ [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • صنایع چوب و کاغذ شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 27-38]
 • صنایع غذایی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • صنایع کاغذ سازی شناسایی و اولویت بندی شاخص های تولید پاک تر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی: شرکت محصولات کاغذی لطیف) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • صنایع کاغذسازی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • صنعت تخته فیبر سخت شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر و مکان یابی کارخانه تولید تخته فیبر سخت در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 65-81]
 • صنعت مبلمان ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه‌های مبلمان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 33-44]
 • صنعت مبلمان بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 281-292]
 • صنعت مبلمان ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-186]
 • صنعت مبلمان چوبی مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-216]
 • صنعت مبلمان خانگی بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع و طیف رنگی پوشش و روش رنگ‌کاری در صنایع مبلمان خانگی (مطالعه موردی: استان تهران) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 147-160]
 • صنعت مبلمان خانگی شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • صنوبر ارزیابی پایداری ابعادی چوب صنوبر (Populus alba) با بهره‌گیری از امولسیون پارافین، کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته به روش سلول پر [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-88]
 • صنوبر ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 103-112]
 • صنوبر بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]
 • صنوبر ارزیابی تاثیر شرایط فرایند تیمار گرمایی بر ویژگی‌های مکانیکی چوب صنوبر(Populus deltoides) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • صنوبر بررسی اثر تیمار‌گرمایی بر ویژگی های فیزیکی صنوبر(Populus nigra) و راش ایرانی(Fagus orientalis) اشباع شده با نانونقره و نانومس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-117]
 • صنوبر تحلیل مدل زنجیره ارزش فرآیندی صنوبر در استان آذربایجان غربی باهدف بهسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]
 • صنوبر تولید خمیر حل‌شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش‌استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 289-298]
 • صنوبر مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-203]
 • صنوبر مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 217-222]
 • صنوبر بهینه‌سازی متغیرهای تولید فراورده‌های مرکب الیاف طبیعی- سیمان به روش سطح پاسخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-108]
 • صنوبر مطالعه تجربی مقاومت خمشی تیر لایه ای (گلولام) ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال دهنده های مکانیکی و مقایسه آنها با گلولام ساخته شده با پرس سرد [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 347-360]
 • صنوبر بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب‌کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 147-160]
 • صنوبر بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 161-172]
 • صنوبر بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و تقویت‌شده با پیچ و میخ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • صوت ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]

ض

 • ضایعات اسکناس باطله امکانسنجی کاربرد ضایعات اسکناس باطله در ساخت صفحات فشرده چوب-گچ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 87-99]
 • ضایعات لاستیک خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک ساخته شده از خاک اره و ضایعات لاستیک [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 521-530]
 • ضایعات موز و نخل تعیین و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر در احداث واحدهای تخته‏ خرده‏ چوب با استفاده از ضایعات درختان گز، نخل و موز؛ مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • ضخامت فیلم اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • ضخامت لایه بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 85-92]
 • ضد باکتری بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • ضدقارچ بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]
 • ضد‌میکروبی طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • ضرایب تنظیم دما مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]
 • ضرایب موفولوژیکی بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 239-249]
 • ضربه بالستیک مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 417-427]
 • ضریب اثربخشی خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت های هیبریدی باگاس/الیاف شیشه/پلی پروپیلن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 103-114]
 • ضریب انتشار ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره‌گیری از طیف سنجی با اشعه x [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • ضریب انتشار بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 39-51]
 • ضریب انتشار مطالعه رفتار ‌‌زیست‌تخریب‌پذیری نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل‌الکل- نانوکریستال سلولز [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • ضریب انتشار رطوبت بررسی و ارزیابی اثرگذاری های نوع اصلاح کننده ضربه بر مشخصه های جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-24]
 • ضریب انتشار رطوبت بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک آرد چوب/اکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 79-93]
 • ضریب انتشار رطوبت جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و تعیین مشخصه‌های آن‌ها در نانوکامپوزیت‌های آرد چوب/پلی‌پروپیلن/نانو سیلیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 241-254]
 • ضریب تجمع ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه‌های مبلمان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 33-44]
 • ضریب تجمع تحلیل مدل زنجیره ارزش فرآیندی صنوبر در استان آذربایجان غربی باهدف بهسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]