دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1398 
بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky )

صفحه 11-19

جواد ترکمن؛ مژگان وزیری؛ دیک سندبرگ؛ سلیمان محمدی لیمایی


ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی

صفحه 35-47

منصور غفاری؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین یوسفی


تأثیر افزودن اسید سیتریک بر ویژگی‌های تخته خرده چوب

صفحه 89-99

عاطفه مصطفی لو؛ وحید وزیری؛ فرامرز رستمی چراتی؛ فرشید فرجی