دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-151 
آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران

صفحه 1-14

شیدا خسروی؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ رضا محسنی؛ دونالد جی هاجز


اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی

صفحه 41-51

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی


کیفیت سنجی چوب نخل خرما در فاصله بین پوست تا مغز گرده بینه به روش آکوستیکی

صفحه 65-74

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی


تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو

صفحه 75-85

مریم کریم؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ رضا اولادی؛ محمد علی تاجیک قنبری


استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب

صفحه 117-126

لعیا جمالی راد؛ مجید بایراش؛ هدایت اله امینیان؛ وحید وزیری