دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 119-248 
تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی

صفحه 161-170

رضا حاجی حسنی؛ سیده معصومه زمانی؛ مجید فرضی؛ شیده موجرلو؛ سامان قهری


ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی

صفحه 171-186

سید‌‌احسان میرجعفری کنجانی؛ محمد مهدی مظفری؛ حسین عابدی؛ فرید عسکری


بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده

صفحه 201-212

مجتبی پیری؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیدرضا فرخ پیام؛ محسن بهمنی


تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

صفحه 213-223

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی؛ شقایق رضانژاد