دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-173 
بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت

صفحه 45-56

علی حسنی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ داوود افهامی سیسی


ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی

صفحه 73-82

ثنا لطفی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ لادن پورسرتیپ


ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما

صفحه 95-107

نجمه سالاری بردسیری؛ مجید حجازی مهریزی؛ ربیع بهروز؛ هرمزد نقوی؛ محبوب صفاری؛ مجید فکری


بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس

صفحه 133-143

مصطفی امام پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ محمد مهدی فائزی پور؛ محمد طلایی پور


ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی

صفحه 163-173

جواد ترکمن؛ مریم زادفلاح؛ رامین نقدی؛ مهران روح نیا؛ محمد هدایتی