دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-164 
بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان

صفحه 21-32

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ اکبر رستم پور هفتخوانی


اثر پیش استخراج باگاس با روش اسید رقیق بر خمیرکاغذ حاصل از آن

صفحه 119-128

یحیی همزه؛ علی ابیض؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی؛ سهیلا ایزدیار


مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت حاصل از تنه و شاخه ممرز

صفحه 139-152

ابراهیم پوریزدیان محمدآباد؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی