دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه تاثیر ازن زنی بر لیگنین زدایی باگاس نیشکر و خمیرکاغذ رنگبری نشده آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

10.22034/ijwp.2023.2007948.1621

سیده صدیقه ابراهیمی؛ یحیی همزه؛ مهدی روحانی؛ سهیلا ایزدیار