موضوعات = اصلاح چوب
اثر اصلاح حرارتی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوبِ نخل خرما

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 155-167

10.22034/ijwp.2023.1996125.1603

مصطفی ملکی گلندوز؛ علی بیات کشکولی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ محمود رضا حسینی طباطبایی؛ هادی غلامیان


بررسی خصوصیات مکانیکی تیرهای گلولام ساخته شده به کمک پیچ یا چسب و تقویت شده با تسمه‌های فولادی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 79-96

10.22034/ijwp.2023.1982938.1578

داوود مشایخی؛ محمودرضا حسینی طباطبائی؛ علی بیات کشکولی


بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 45-56

علی حسنی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ داوود افهامی سیسی


بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-143

مصطفی امام پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ محمد مهدی فائزی پور؛ محمد طلایی پور


بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 599-610

داود رسولی؛ منیره اسدیان؛ علی رفیقی؛ ابوالقاسم خزاعیان


اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 645-656

مریم قربانی؛ زهرا اصغری آقمشهدی؛ سید مجتبی امینی نسب؛ رئوفه عابدینی


تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 657-668

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 345-354

محمد شجاع؛ فروغ دستوریان؛ مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده


بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis)

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 355-363

جواد ترکمن؛ محمد آقاجان کردی؛ حسین رنگ آور


اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 381-394

فروغ دستوریان؛ مریم قاسمی؛ رئوفه عابدینی؛ سید مجتبی امینی نسب


مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-56

فاطمه بوانقی؛ رضا اولادی؛ مریم قربانی؛ اصغر طارمیان؛ سید مجتبی امینی نسب


اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-69

اصغر طارمیان؛ بهنام غلامپور؛ رضا اولادی؛ داوود افهامی سیسی


مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 223-235

زهرا عباسی؛ مریم قربانی؛ رئوفه عابدینی؛ سید مجتبی امینی نسب


بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) اصلاح شده با گلوتارآلدئید/پارافین

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-630

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا


بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 645-656

اکبر مستوری؛ محمد آزادفلاح؛ اصغر طارمیان؛ داود افهامی سیسی


اثر استفاده از صمغ بنه برخواص فیزیکی و مکانیکی چوب روغن‌گرمایی شده

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 361-373

مراد محمودکیا؛ اصغر طارمیان؛ علی نقی کریمی؛ علی عبدالخانی؛ محمدرضا ماستری فراهانی