موضوعات = نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ
ارزیابی تاثیر استفاده ازمحلول نانومس در ساخت تخته پنج لایه

دوره 14، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 351-362

10.22034/ijwp.2023.1999616.1607

محسن ایزدی فیروزآباد؛ حسین رنگ آور


اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-28

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-107

نجمه سالاری بردسیری؛ مجید حجازی مهریزی؛ ربیع بهروز؛ هرمزد نقوی؛ محبوب صفاری؛ مجید فکری


بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 395-405

حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا


مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 497-511

مهدی جنوبی؛ سیما سپهوند؛ پیام مرادپور؛ علیرضا عشوری


بررسی مکانیسم رهایش نیترات نقره در پد هیدروژل بر پایه نانو سلولز جهت ترمیم سوختگی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 333-344

مهدی جنوبی؛ پیام مرادپور؛ علی اکبر تفنگ چی کله بستی


استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-31

هاشم رهامین؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فارئزی پور


بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 543-558

سید رحمان جعفری پطرودی؛ سجاد ارجمند کهق؛ الهام وطن خواه


تأثیر غلظت نانوالیاف سلولز اصلاح شده با فتالیمید بر روی میزان جذب دی‌اکسیدکربن

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 397-406

سیما سپهوند؛ مهدی جنوبی؛ علیرضا عشوری


ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست اسفنجی دولایه ساخته شده از نانوسلولز برای مهندسی بافت پوست

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 287-296

رباب غفاری؛ مهدی جنوبی؛ کاظم دوست حسینی؛ لیلا محمدی امیراباد


افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 311-321

داود رسولی؛ مهناز اکبرنژاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور


کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-34

الیاس افرا؛ مهدی صبور؛ عبدالعلی عالمی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی


ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-47

منصور غفاری؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین یوسفی


تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 153-164

علیرضا عشوری؛ افسانه شهرکی؛ سعید اسمعیلی مقدم


هیدروژل زیست سازگار بر پایه نانوسلولز: تهیه و بررسی برخی از ویژگی‌ها

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 497-509

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ مهدی فائزی پور؛ محمد مهدی محبوبیان؛ سوزی بارزیچلو