موضوعات = حفاظت چوب
اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-15

جواد عاشوری؛ محمد غفرانی؛ انوشه فاضلی


ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 73-82

ثنا لطفی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ لادن پورسرتیپ


تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 485-496

داود رسولی؛ فاطمه مهاجر؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی


بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 161-172

سهیلا ایزدیار؛ مائده احدنژاد؛ داوود افهامی سیسی


بررسی مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد چوب صنوبرتیمار شده با ترکیب استایرن/نانو ولاستونیت

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 445-455

سهیلا ایزدیار؛ رقیه حمزه زاده؛ داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی


بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky )

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-19

جواد ترکمن؛ مژگان وزیری؛ دیک سندبرگ؛ سلیمان محمدی لیمایی


تأثیر مدت‌زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 511-524

خلیل الله زمانی؛ ، محمدرضا کاوسی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ جهانگیر محمدی


بورات ها و کاربرد آنها در حفاظت چندسازه‌های چوبی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 411-428

داوود افهامی سیسی؛ یحیی همزه


افزایش کارائی ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی با رهایش کنترل شده آن به روش میکروکپسوله کردن

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 563-571

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی