کلیدواژه‌ها = رزین اوره فرمالدهید
استفاده از ذرات حاصل از بقایای هرس درختان انگور به عنوان جایگزین زیستی چوب در تولید تخته خرده چوب هیبریدی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 509-518

10.22034/ijwp.2023.1973495.1575

ابوالفضل حسین زاده؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت اله امینیان؛ مهرداد صدقی


بررسی تاثیر پودر پلی اتیلن بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 441-452

سید جواد طباطبایی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ احسان کبیری