کلیدواژه‌ها = شاخص
رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-113

سمانه نامداری؛ کامران عادلی؛ سلیمان محمدی لیمایی


ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 175-185

مسعود اسفندیاری؛ کامران عادلی؛ ضیاءالدین باده یان؛ شیدا خسروی


بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 159-169

امین آرین؛ محمد مهدی فایزی پور؛ مجید عزیزی؛ ریچارد ولوسکی؛ اسکات لیونگود


تعیین و ارزیابی معیار‌های موثر در مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ کنگره‌ای (فلوتینگ) با کاربرد پسماندهای کشاورزی در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 45-64

عبدالله بریمانی آبکسری؛ علی قاسمیان؛ مجید عزیزی؛ نعمت محبی؛ سیدمجید ذبیح‌زاده


تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 55-67

رحیم محبّی گرگری؛ مجید عزیزی؛ اعظم دخت صفی صمغ‌آبادی؛ ، اصغر طارمیان